Auðlindir

Náttúruauðlindir Íslands

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Auðlindir by Mind Map: Auðlindir

1. Orka

1.1. Vatnsafl

1.1.1. Stórar virkjanir > 10 MW

1.1.1.1. Biðflokkur

1.1.1.2. Nýtingaflokkur

1.1.1.2.1. Virkjað afl

1.1.1.3. Verndarflokkur

1.1.2. Smávirkjanir < 10MW

1.1.3. Heimaaflsvirkjanir < 0.1 MW

1.2. Vindur

1.2.1. > 2MW

1.2.2. < 2 MW

1.3. Jarðvarmi

1.3.1. Lághita

1.3.2. Háhita

1.3.2.1. < 50 MW

1.3.2.2. > 50 MW

1.3.2.2.1. Biðflokkur

1.3.2.2.2. Nýtingaflokkur

1.3.2.2.3. Verndarflokkur

1.4. Sjávarorka

1.4.1. Sjávarfallaorka

1.4.2. Ölduorka

1.4.3. Osmósuorka

1.5. Sólarorka

1.5.1. Virkjanleg orka

1.6. Olía

1.7. Lífeldsneyti

1.8. Annað

1.8.1. Heatpump

1.8.2. Rusl

2. Strendur

2.1. Jarðefni

2.2. Rekaviður

2.3. Þörungar

3. Haf

3.1. Jarðefni

3.1.1. Laus jarðefni

3.1.2. Málmar

3.2. Steinefni

3.2.1. Salt

3.3. Sæþörungar

4. Land

4.1. Jarðefni

4.1.1. Grjót

4.1.2. Möl

4.1.3. Sandur

4.1.4. Leir

4.1.5. Mold

4.1.6. Hraun

4.1.7. Gjall

4.1.8. Vikur

4.1.9. Annað berg

4.1.10. Önnur jarðefni

4.1.10.1. Gull

4.1.10.2. Brennisteinn

4.1.10.3. Silfurberg

4.1.10.4. Hrafntinna

4.2. Jarðvegur

4.2.1. Sortujörð

4.2.2. Glerjörð

4.2.3. Mójörð

4.2.4. Önnur jörð

4.3. Sérstæð náttúra

4.3.1. Ár og vötn

4.3.2. Fossar

4.3.3. Gljúfur

4.3.4. Áhugaverðar fjörur

4.3.5. Hverir, laugar og lindar

4.3.5.1. Útfellingar í hverum

4.3.6. Aðrar minjar

4.3.7. Nafnkunn fjöll með þekktri gönguleið

4.3.8. Helllar

4.3.9. Klifurstaðir

4.3.10. Útsýnisstaðir

4.3.11. Sérstætt dýralíf eða gróður

4.4. Verndarsvæði

4.4.1. Þjóðgarðar

4.4.2. Náttúruvætti

4.4.3. Friðlönd

4.4.4. Fólkvangar

4.4.5. Búsvæði

4.5. Hálendi

4.5.1. Eyðilendi

4.5.2. Moslendi

4.5.3. Mólendi

4.5.4. Rýrt votlendi

4.5.5. Ríkt votlendi

4.6. Láglendi

4.6.1. Skóglendi

4.6.2. Ræktanlegt land

4.6.2.1. land til akuryrkju

4.6.2.2. land til nytjaskógræktar

4.6.3. Land undir byggð

4.6.4. Eyrarvist

4.6.5. Melavist

4.6.6. Skriðuvist

4.6.7. Moldir

4.6.8. Mosavist

4.6.9. Móavist

4.6.10. Graslendisvist

4.6.11. Mýrarvist

4.6.12. Óflokkað land

5. Vatn

5.1. Straumvötn

5.1.1. Bergvatnsár á ungu bergi

5.1.1.1. Votlendismiðlaðarár

5.1.1.2. Lindármiðlaðarár

5.1.1.3. Hálendisár

5.1.2. Bergvantsár á gömlu bergi

5.1.2.1. Votlendismiðlaðarár

5.1.2.2. Lindármiðlaðarár

5.1.2.3. Hálendisár

5.1.3. Jökulár

5.1.4. Nytjavatn - yfirborðsvatn

5.1.4.1. Neysluvatn

5.1.4.2. Matvælaframleiðsla

5.1.4.3. Skólp losun / affalssvant

5.1.4.4. Iðnaður

5.2. Stöðuvötn

5.2.1. Jökullón

5.2.2. Hálendisvötn

5.2.2.1. Djúp vötn

5.2.2.2. Grunn vötn

5.2.3. Vötn á yngri berggrunni

5.2.3.1. Djúp vötn

5.2.3.2. Grunn vötn

5.2.4. Vötn á eldri berggrunni

5.2.4.1. Djúp vötn

5.2.4.2. Grunn vötn

5.2.5. Neysluvatn

5.3. Votlendi

5.3.1. Tjarnir

5.3.2. Mýrar

5.3.3. Grunnvatnsþáttur

5.4. Grunnvatn

5.4.1. Neysluvatn / nytjavatn

5.5. Jöklar & snjór

5.5.1. Afkoma

6. Villtar dýrategundir

6.1. Fiskar

6.1.1. Botnfiskur

6.1.1.1. Þorskur

6.1.1.2. Ýsa

6.1.1.3. Ufsi

6.1.1.4. Gullkarfi

6.1.1.5. Djúpkarfi

6.1.1.6. Litli Karfi

6.1.1.7. Grálúða

6.1.1.8. Lúða

6.1.1.9. Skarkoli

6.1.1.10. Sandkoli

6.1.1.11. Skrápflúra

6.1.1.12. Langlúra

6.1.1.13. Þykkvalúra

6.1.1.14. Stórkjafta

6.1.1.15. Steinbítur

6.1.1.16. Hlýri

6.1.1.17. Blálanga

6.1.1.18. Langa

6.1.1.19. Keila

6.1.1.20. Lýsa

6.1.1.21. Skötuselur

6.1.1.22. Hrognkelsi

6.1.1.23. Gullax

6.1.2. Ferskvatnsfiskur

6.1.2.1. Lax

6.1.2.2. Bleikja

6.1.2.3. Urriði

6.1.2.4. Áll

6.1.3. Uppsjávarfiskur

6.1.3.1. Loðna

6.1.3.2. Síld

6.1.3.3. Gulldepla

6.1.3.4. Kolmunni

6.1.3.5. Makríll

6.2. Fuglar

6.2.1. Endur

6.2.1.1. Stokkönd

6.2.1.2. Urtönd

6.2.1.3. Rauðhöfðaönd

6.2.1.4. Duggönd

6.2.1.5. Skúfönd

6.2.1.6. Hávella

6.2.1.7. Toppönd

6.2.1.8. Æðarfugl

6.2.2. Gæsir

6.2.2.1. Heiðagæs

6.2.2.2. Grágæs

6.2.2.3. Helsingi

6.2.3. Rjúpa

6.2.4. Svartfugl

6.2.4.1. Lundi

6.2.4.2. Álka

6.2.4.3. Dílaskarfur

6.2.4.4. Toppskarfur

6.2.4.5. Langvía

6.2.4.6. Stuttnefja

6.2.4.7. Teista

6.2.5. Kría

6.2.6. Máfur

6.3. Skeldýr

6.3.1. Hörpudiskur

6.3.2. Humar

6.3.3. Rækja

6.3.4. Kræklingur

6.3.5. Kúfskel

6.3.6. Beitukóngur

6.3.7. Sæbjúga

6.3.8. Ígulker

6.4. Spendýr

6.4.1. Sjávarspendýr

6.4.1.1. Selur

6.4.1.2. Hvalur

6.4.2. Landspendýr

6.4.2.1. Hreindýr