Христо Смирненски 1887-1916

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Христо Смирненски 1887-1916 by Mind Map: Христо Смирненски 1887-1916

1. Образи

1.1. Човекът –жертва на социалния ред

1.2. Децата на града – безпомощни

1.3. Малкият човек – обреченост

1.4. Градът

1.5. Борецът за нов свят

1.6. Революцията

1.7. Улицата

1.8. Огън, пожар, искри - метафори на бунта

1.9. Стария и Новия свят

1.10. Майката

2. Мотиви

2.1. Нови утопични модели за бъдещето

2.2. Бездушието на големия град

2.3. Саможертвата

2.4. Маскарадния облик на града

3. Теми

3.1. Социални теми

3.2. Съдбата на колектива, нов образ на тълпата

3.3. Свободата

4. Чувство

4.1. Страдание и трагизъм– социална поезия

4.2. Революционен устрем

4.3. Саможертва

4.4. Оптимизъм

4.5. Романтичен порив към бунта

5. Идеи

5.1. Състрадание, съпричастно и братска солидарност с "малкия човек"

5.2. Справедливост и равноправие – промяна на света

5.3. Разрушителната и пречистваща сила на бунта – революционна поезия

6. Проблеми

6.1. Социалното страдание

6.2. Обществената несправедливост

6.3. Промяна на света

7. Герои

7.1. Един от неоправданите, жертвите на града

7.2. Социална мисия

7.3. Говори чрез колектива – "Ние"

8. Поетика

8.1. Постсимволизъм

8.2. Принцип на контраста

8.3. Конкретно-реалиситен и алегорично-символистичен план

8.4. Цветова символика

8.5. Митологични, библейски, приказни, екзотични символи

8.6. Урбанистична поезия

8.7. Улицата

8.8. Хуманистичен патос

8.9. Утопична представа за бъдещето

9. Ключови думи

9.1. Модерна поезия / Постсимволизъм/

9.2. Социална тема – децата на града

9.3. Градът като образ на злото

9.4. Революционна поезия – романтика на бунта, утопичен модел за бъдещето

9.5. Символика на светлината –лъчи, искри

9.6. Ново тълкуване на образа на тълпата

9.7. Старият и Новият свят

9.8. Антитеза, контраст, цветова символика

9.9. Библейска и митологична образност

10. Произведения

10.1. "Да бъде ден!"

10.1.1. Социална проблематика

10.2. "Ний"

10.2.1. Гневът на робите

10.3. "Йохан"

10.3.1. Саможертвата

10.4. "Юноша"

10.4.1. Личността и бунтът

10.5. "Старият музикант"

10.5.1. децата на града

10.6. "Цветарка"

10.6.1. децата на града

10.7. "Зимни вечери"

10.7.1. Жертвите на града

11. Опозиии

11.1. Мрак-светлина

11.2. Стар – Нов свят

11.3. Ден-нощ

12. Символи

12.1. Нощ

12.2. Тъмнина

12.3. Затвор

12.4. Простори

12.5. Стена

12.6. Белия цвят

12.7. Тишината

12.8. Сън, блянът