Brainstorming

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Brainstorming by Mind Map: Brainstorming

1. CASE

1.1. På kanten af normer

1.1.1. Mennesker har svært ved at forstå de mennesker der lever på kanten af normer, formålet med vores produkt skulle være at bryde de "sociale normer", bare med saftevand. Bare fordi man ligner og opfører sig som jordbær saftevand, men smager som appelsin saftevand skal man ikke tvinges til at være jordbær saftevand

1.1.2. Årsag: Normer

1.2. På kanten af Byen

1.2.1. Selvom områder er forladte bruger folk den stadig, disse cigaretskod vil hjælpe med at lade naturen tage landet tilbage de steder hvor der ikke bor folk.

1.2.2. Årsag: Cigarat spild

1.3. På kanten af tiden

1.3.1. Årsag: Stress

1.3.1.1. http://www.stressforeningen.dk/om-stress

1.3.1.2. http://www.arbejdsmiljoviden.dk/viden-om-arbejdsmiljoe/stress

1.3.1.3. Øknomi, skillsmisse, Samfundet, privateforhold

1.3.1.4. Stress er reaktionen der sker når kroppen udskiller stoffer i blodet der sætter kroppen i alarmberedskab. Dette kan have mange effekter og har som regel en positiv virkning på kort sigt og hjælper med at lave kraftpræstationer, dog er det på langt sigt meget skadeligt for alle væsener at være stresset, da det virker lidt ligesom at Overclocke en computer.

2. Ideér

2.1. På kanten af normer

2.1.1. Ting der smager af noget, men har den forkerte farve (f.eks Jordbær smag saftevand der er blå)

2.2. På kanten af Byen

2.2.1. Cigaret filtre har et eller flere frø i sig, når cigaretskod bliver smidt, begynder frøet at spire.

2.3. På kanten af tiden

2.3.1. Udvikle et ur der kan udløse en duft der kan få en til at slappe af for fx hvis man var anspændt

3. Mål/krav for produkt

3.1. Løse et problem

3.2. Skal kunne færdiggøre projektet i den given tidsperiode (ikke være for ambitiøs)

3.3. Skal kunne løses helt/delvis i træværkstedet