Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rød by Mind Map: Rød

1. Viden/s

1.1. Er det et problem?

1.2. Er det amagerkansk at samle sin lort op?

1.3. Et egnet sted til Menneskeparken?

1.4. Hvad er allerede i gang/eksisterende planer/projekter?

2. Problemformulering

2.1. Hvordan kan vi gøre lokalbefolkningen opmærksomme på den manglende omtanke for de grønne områder i Amager Øst?

3. Procesdesign

3.1. Menneskepark/Samtalepark/Idésted

3.2. Indhente ideer til, hvordan Prags Boulevard kan gøres mere tiltrækkende

3.3. Dele lorte poser ud og fortælle om arrangement

4. Pressemeddelelse

4.1. Hunden er amagerikanerens bedste ven...