Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rød by Mind Map: Rød
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Rød

Viden/s

Er det et problem?

Er det amagerkansk at samle sin lort op?

Et egnet sted til Menneskeparken?

Hvad er allerede i gang/eksisterende planer/projekter?

Problemformulering

Hvordan kan vi gøre lokalbefolkningen opmærksomme på den manglende omtanke for de grønne områder i Amager Øst?

Procesdesign

Menneskepark/Samtalepark/Idésted

Indhente ideer til, hvordan Prags Boulevard kan gøres mere tiltrækkende

Dele lorte poser ud og fortælle om arrangement

Pressemeddelelse

Hunden er amagerikanerens bedste ven...