Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

examonlineSPA PTD M41 RABU 23.11.2016 JAM 8:00 MALAM [Untuk sebarang kesilapan fakta/perkongsian maklumat, sila Private Message di http://www.facebook.com/hafizphd ] [DISCLAIMER: All of the information provided by Admin is correct by the time of publishing. All links provided are active by the time of publishing. Admin will not responsible for any loss or damage caused by using the information in this mind map] by Mind Map: examonlineSPA PTD M41 RABU 23.11.2016 JAM 8:00 MALAM
[Untuk sebarang kesilapan fakta/perkongsian maklumat, sila
Private Message di http://www.facebook.com/hafizphd ]
[DISCLAIMER: All of the information provided by Admin is
correct by the time of publishing. All links provided are active
by the time of publishing. Admin will not responsible for any
loss or damage caused by using the information in this mind
map]
5.0 stars - 15 reviews range from 0 to 5

examonlineSPA PTD M41 RABU 23.11.2016 JAM 8:00 MALAM [Untuk sebarang kesilapan fakta/perkongsian maklumat, sila Private Message di http://www.facebook.com/hafizphd ] [DISCLAIMER: All of the information provided by Admin is correct by the time of publishing. All links provided are active by the time of publishing. Admin will not responsible for any loss or damage caused by using the information in this mind map]

Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan

Free Trade Area (FTA) : MALAYSIA <->NEGARA2X LAIN SECARA BILATERAL

Malaysia-Jepun (2005)

Malaysia-Pakistan (2007)

Malaysia-New Zealand (2009)

Malaysia-Chile (2010)

Malaysia-India (2011)

Malaysia-Australia (2012)

Malaysia-Turki (2014)

Istilah kehakiman

WAJIB TAHU

1.Subpoena/sapina: Arahan kepada seseorang untuk hadir di mahkamah pada sesuatu masa untuk menjadi saksi berkaitan dengan perbicaraan. Sapina perlu diserahkan ke tangan saksi sendiri, bukan melalui iklan suratkhabar, tampal depan pintu rumah ke. Saksi akan mengaku penerimaannya dikeratan dan in menjadi bukti penyerahan.

2.Writ: Arahan bertulis rasmi yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Dua jenis writ iaitu waran dan prerogatif (habeas corpus)

3.prima facie: maksudnya ada bukti yang benar-benar kukuh untuk memulakan pendakwaan kes.

4.habeas corpus: perintah mahkamah supaya seseorang dilepaskan daripada penahanan yang tidak mengikut undang-undang.

6.alibi: bukti yang menunjukkan bahawa seseorang tidak berada di tempat kejadian ketika sesuatu jenayah dilakukan.

7.injuksi: perintah bertulis mahkamah yang mengkehendaki sesuatu pihak dalam sesuatu tindakan melakukan / tidak melakukan / menghentikan sesuatu pada masa dan tempat tertentu.

8.saman: perintah supaya hadir di mahkamah.

9.mandamus: perintah mahkamah untuk memaksa perlaksanaan sesuatu kewajipan awam yang tertentu.

10.sine dine: penangguhan sesuatu kes hingga ke suatu tarikh yang belum ditetapkan.

11.certiorari: perintah mahkamah untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh mahkamah yang lebih rendah.

12.ex parte : permohonan oleh plaintif untuk mendengar kes tanpa kehadiran defendan (tertuduh)

13.bona fide: dengan baik hati dan jujur tanpa penyertaan dalam perbuatan yang salah.

Pembahagian Kuasa Kerajaan Persekutuan Malaysia

Yang di Pertuan Agong

Kehakiman, Mahkamah

Perundangan, Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara

Eksekutif, Kabinet, Kementerian, Badan2x berkanun dan jabatan2x

Jenis-jenis mahkamah dan peranannya

1. Mahkamah Persekutuan

Mahkamah ATASAN, Mahkamah AGUNG/Mahkamah PERSEKUTUAN, Bidang Kuasa: Mahkamah TERTINGGI di Malaysia. Berkuasa menyelesaikan pertikaian antara kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Mendengar kes rayuan dari Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Berkuasa menentukan pengesahan bagi undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri., Mahkamah RAYUAN, Bidang Kuasa : Membincangkan kes rayuan bagi kes jenayah sahaja, kes sivil juga boleh dibicarakan jika nilainya tidak kurang RM250,000., Mahkamah Tinggi, Bidang Kuasa : Membicarakan kes sivil dan jenayah dan apa sahaja kesalahan oleh warganegara Malaysia dan warganegara asing yang berada di Malaysia. Kes sivil - Melibatkan kes penjagaan kanak-kanak, perkahwinan dan penceraian bagi bukan Muslim dan kemuflisan. Kes jenayah - mendengar kes rayuan jenayah dari Mahkamah Rendah yang nilai denda melebihi RM25.

Mahkamah RENDAH, Mahkamah Syesen, Bidang kuasa: Mahkamah TERTINGGI dalam komponen Mahkamah Rendah. Kes Jenayah - apa sahaja kesalahan kecuali menjatuhkan hukuman mati. Kes Sivil - melibatkan nilai tidak melebihi RM250,000. Menjalankan siasatan awal sebelum seseorang itu dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Jika bukti cukup terhadap tertuduh, ia akan dibicarakan di mahkamah Tinggi., Mahkamah Juvana, Bidang kuasa : Kes jenayah untuk mereka yang berumur 10 - 18 tahun. Perbicaraan secara tertutup., Mahkamah Majistret Kelas I, Bidang kuasa : Membincangkan kes jenayah dan sivil. Hukuman maksimum 5 tahun penjara dan denda RM10,000, sebatan 12 kali atau ketiga-tiganya sekali., Mahkamah Majistret Kelas II, Bidang kuasa : Mahkamah Majistret Kelas II. Kes jenayah - hukuman maksimum 12 bulan penjara, denda RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Kes sivil - tuntutan tidak melebihi RM3,000., Mahkamah Tuntutan Kecil, Bidang kuasa : Kes sivil tidak melebihi RM3,000, Mahkamah Penghulu, Bidang kuasa : Mahkamah TERENDAH dalam komponen Mahkamah RENDAH. Kes sivil tidak lebih RM50. Kes jenayah denda RM25 sahaja. Dikendalikan oleh penghulu sesuatu mukim.

Mahkamah KHAS, Mahkamah Tentera, Bidang kuasa : Kes tingkah laku anggota tentera. Tidak membicarakan kes sivil dan jenayah. Boleh menjatuhkan sebarang hukuman kecuali hukuman mati yang perlukan pengesahan YDP Agong., Mahkamah Khas Raja-raja, Bidang kuasa : Membicarakan kesalahan YDP Agong dan Sultan dalam kes sivil dan jenayah yang dilakukan dalam Persekutuan. Tindakan dikenakan setelah mendapat keizinan Peguam Negara.

2. Mahkamah Negeri

Mahkamah Adat, Bidang kuasa : Kes pelanggaran adat oleh suku kaum di Sabah dan Sarawak.

Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariah Rayuan, Mahkamah Syariah Tinggi

BAHAGIAN B - DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

(i) Kemahiran Logik

Calon diuji dari aspek pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat.

(ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Calon diuji dengan menggunakan pelbagai perangkaan dan data-data untuk dianalisis.

(iii) Konsep Matematik dan Akaun

Calon diuji dengan konsep Matematik dan Akaun, kemahiran numeric serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas matematik, pemahaman konsep dan kebolehan berfikir secara kuantitatif.

Formula Segi Empat Kisaran Dalam Bulatan

Formula Imbangan Akaun

Nota Kebarangkalian, Contoh 1, Rumus-rumus Statistik, Contoh 2

Rumus Matematik (Sukatan SPM)

Merangsang Pertumbuhan Ekonomi

1) Dasar Fiskal

2) Dasar Monetari

3) Pasaran Modal

4) K-Ekonomi

5) Membangunkan Industri ICT dan Modal Teroka

National Blue Ocean Strategy 7 (NBOS 7) / Strategi Lautan Biru Kebangsaan

Definisi

Lautan: merujuk kepada perkhidmatan awam

Lautan biru: peluang baru untuk diterokai bagi menambah baik perkhidmatan awam untuk rakyat.

Pengenalan

NBOS diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Dato' Seri Najib Tun Razak.

dilaksanakan antara kementerian dan agensi kerajaan merentasi kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan.

"Kita berlayar dari lautan merah ke lautan biru" dengan bekalan PRODUKTIVITI, KREATIVITI, INOVASI.

TIGA PRINSIP PROSES SAKSAMA

Penglibatan semua pihak iaitu menteri, penjawat awam dan rakyat

Penerangan kepentingan program NBOS agar semua pihak faham

Penjelasan tanggungjawab agar semua pihak dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing

Agensi Kerajaan yang terlibat

Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

Angkatan Tentera Malaysia

Bank Simpanan Nasional

Corporation (MDeC)

Halal Development Corp

IM4U

Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia

Institut Pertahanan Dan Keselamatan Malaysia

Institut Tadbiran Awam Negara

Jabatan Hal Ehwal Veteren

Jabatan Imigresen Malaysia

Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian

Jabatan Pengangkutan Jalan

Jabatan Penjara Malaysia

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia

Jabatan Perikanan Malaysia

Jabatan Perkhidmatan Awam

Jabatan Pertahanan Awam Malaysia

Kementerian Belia Dan Sukan

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

Kementerian Kesihatan

Kementerian Kewangan Malaysia

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

Kementerian Pendidikan

Kementerian Pengangkutan Malaysia

Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Industri

Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi

Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar

Kementerian Sumber Manusia

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

Kerajaan Negeri Melaka

Kerajaan Negeri Perak

Kerajaan Negeri Sabah

Kerajaan Negeri Sarawak

Lembaga Pemasaran Dan Pertanian Persekutuan

Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara

MaGIC

Malaysian Biotechnology Corporation

Perbadanan Putrajaya

Polis Diraja Malaysia

Pusat Latihan Khidmat Negara

Razak School Of Government

Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia

Tentera Darat Malaysia

Tentera Laut Malaysia

Tentera Udara Diraja Malaysia

Unit Kerjasama Awam Swasta

Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia

Unit Penyelarasan Pelaksanaan , Jabatan Perdana Menteri

Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Universiti Kebangsaan Malaysia

Prinsip UTAMA

Mencapai pendapatan tinggi melalui perkembangan ekonomi dan pembangunan bersepadu dan

Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keselamatan yang lebih tinggi dan juga penyertaan sosial bagi merapatkan jurang sosial diantara pelbagai golongan masyarakat (sebagai contoh, luar bandar vs, bandar, belia vs. berusia, kaum lelaki vs. kaum wanita, dll)

Inisiatif NBOS

Menggalakkan Semangat Kesukarelawanan, 1Malaysia For Youth (IM4U), Sukerela Untuk Para Profesional Antarabangsa, Sukarela Sambil Melancong

Perhubungan Bandar Dan Luar Bandar, Urban Transformation Centres (UTCs), Rural Transformation Centres (RTCs), Military Community Transformation Centres (MCTCs), University Community Transformation Centres (UCTCs), Building Rural Basic Infrastructure Using Military Resources

1Malaysia Blue Ocean Entrepreneurs (1MBOE)

Memupuk Daya Kreativiti & Inovasi, 1Malaysia EnTrepreneurs (1MET), Malaysian Global Innovation And Creativity Centre (MaGIC), My Kampung, My Future (MKMF), 1Malaysia Social EnTrepreneurs (1MSET), 1Malaysia Skills Training & Enhancement For The Rakyat (1MASTER), Micro-PPP, High-Value Added Agriculture On Idle Government Land

1Malaysia Skills And Employability Programme (SKK1M)

Mengurangkan Kos Sara Hidup, Kad Diskaun 1Malaysia, Mobile KR1M, My Best Buy

Penyampaian Perkhidmatan Awam Yang Berkesan, 1Malaysia One Call Centre (1MOCC), Pusat Transformasi Komuniti Mobil (Mobile CTC), Pusat Latihan 1Malaysia (1MTC), Khidmat Pelanggan Penjawat Awam 1Malaysia (1SERVE)

Kesihatan, Keselamatan & Sekuriti, Blue Ocean Policing, Community Rehabilitation Programme (CRP), Certified Security Guards (CSGs), Amanita & Go-To-Safety Points, 1Malaysia Biodiversity Enforcement Operation Network (1MBEON), Health Fairs In East Malaysia, 1Malaysia Family Care, 1Malaysia Family First

Pembangunan Masyarakat, My Beautiful Neighbourhood (MyBN), My Beautiful Malaysia (MyBM), Women Empowered For You (WE4U), Visit My Kampung, 1Malaysia Civil Service Retirement Support, 1Malaysia Veterans Recognition Programme, 1Malaysia Hawkers Programme, 1Malaysia Youth Cities (1MYC)

Kerjasama Pan-ASEAN, 1ASEAN Entrepreneurship Summit (1AES), Multi-National Counter Terrorism Exercise

PRINSIP UTAMA

LOW COST (KOS RENDAH)

HIGH IMPACT (BERIMPAK TINGGI)

RAPID EXECUTION (PERLAKSANAAN YANG PANTAS)

ICU (PELAKSANA)

PERANAN

menyelaras, memantau, menilai pelaksanaan dan outcome Program/Projek Pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT)

Bertindak sebagai urus setia kepada Majlis Tindakan Negara, Jawatankuasa Kerja Tindakan Negara dan beberapa jawatankuasa Kabinet yang lain

Membangun, mengurus dan memastikan fungsi sistem Pemantauan Projek (SPP II) berfungsi dengan baik

Mengurus dan menyelaras peruntukan program/projek khas Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Senator dan Ahli Parlimen

Menyelaras, memantau dan menilai Program/Projek Kesejahteraan Rakyat

TAHUN DITUBUHKAN : 1971

Mantan Ketua Hakim Negara

Teras UTAMA Penjawat Awam

cepat

Tepat

intergriti

produktiviti,

kreativiti

inovasi

Ketua Hakim Negara

Urusan Perkastaman

Sumber Hasil Kerajaan

Cukai langsung, Duti Setem, Cukai Pendapatan Individu, Cukai Koperat, Cukai Keuntungan Harta Tanah

Cukai tidak langsung, Duti import, buah-buahan, tembakau, tekstil, minumankeras, petroleum, minyak wangi dan kereta., Duti eksport, barang keluaran utama yang dikenakan duti eksport ialah petroleum, kayubalak, kelapa sawit, dan getah., Duti eksais, Contoh, Minuman Keras., Rokok, Tembakau dan keluaran tembakau, Kenderaan Bermotor, Mahjong tiles., Cukai perkhidmatan, Kadar : 6%, Cukai jualan, Kadar : 10%, Kecuali:, Barang di Jadual 2 Perintah Cukai Jualan ( Kadar-Kadar Cukai No. 2) 2008 ) - dikenakan 20%, Barang di Jadual 1 Perintah Cukai Jualan ( Kadar-Kadar Cukai No. 2) 2008 ) - dikenakan 5%, Barang di Jadual 3 Perintah Cukai Jualan (Kadar-kadar Cukai No. 2) 2008 - kadar spesifik, Cukai Barangan dan Perkhidmatan, CBP/GST, Kadar: 6%

Hasil bukan cukai, lesen dan permit kenderaan., Bayaran denda,bayaran perkhidmatan daripada orang ramai, dan pendapatan pelaburankerajaan., Sewa daripada harta benda yang dimiliki oleh kerajaan., Dividen yang diagihkan oleh PETRONAS dan royati petroleum serta bayaran tunai gasyang dijual oleh kerajaan., Penjualan syer syarikat berhad oleh kerajaan seperti Sistem Penerbangan Malaysia(MAS),Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhard (MISC), Telekom, Malaysia Berhad (TNB) dan Perusahaan Otomobil Nasional Berhad.

Pengisytiharan matawang

Akta, Sek.23 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA)

Had, USD 10,000.00 .

Bidang Tugasan Pegawai Tadbir Diplomatik

Bahasa Melayu

1. Pengurusan Sumber Manusia dan Pembangunan Organisasi,

2. Pengurusan Kewangan,

3. Keselamatan dan Pertahanan Negara,

4. Pengurusan Teknologi Maklumat,

5. Perancangan dan Pentadbiran Sosial/Infrastruktur,

6. Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah/Perbandaran/Tanah/Daerah/Tempatan

7. Pengurusan Ekonomi dan

8. Hubungan Antarabangsa dan Hal Ehwal Luar Negeri.

Bahasa Inggeris

1. Human Resource Management and Organizational Development

2. Financial Management

3. National Security and Defence

6. Administration and Regional Development / Municipal / Land / County / Local

4. Information Technology Management

5. Planning and Social Administration / Infrastructure

7. Economics Management

8. International Relations and Foreign Affairs

HOT TOPICS!

GST

Penajaan Pasukan Bola Sepak

TPPA

BACA NI

Sesi Taklimat oleh Menteri

NOTA RINGKAS TPPA

Bauksit

1MDB

Jual Beli Hartanah

Harga Minyak

El-Nino

Pengasingan Sampah

Akta, Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)

Negeri yang terlibat, Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis, Kedah

Jenis sisa, Sisa baki, Sisa Kitar semula

Jadual Kutipan, Sisa baki 2x seminggu, Sisa kitar semula 1x seminggu

Senarai Pengiktirafan Dunia oleh UNESCO

WORLD HERITAGE SITE, Kategori Semulajadi, Taman Negara Kinabalu, Sabah Kategori Semulajadi 2 Dicember 2000, Taman Negara Mulu, Sarawak Kategori Semulajadi 2 December 2000, Kategori Kebudayaan, Melaka & Georgetown Kategori Kebudayaan 7 July 2008, Tapak Arkeologi Lembah Lenggong Kategori Kebudayaan 2012

MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER, Hikayat Hang Tuah Pengiktirafan diberikan pada 20 October 2001, Batu Bersurat Terengganu (Inscribed stone of Terengganu) Pengiktirafan diberikan pada 31 Julai 2009., Sejarah Melayu ( The Malay Annals) Pengiktirafan diberikan pada 4 September 2001

MASTERPIECES OF ORAL AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY, Mak Yong Theatre 25 November 2005, Surat-surat Sultan Abdul Hamid (Letters of the Sultan Abd Hamid Kedah) (1882-1943) Pengiktirafan diberikan pada 2001

CAPAM

organization that promotes good governance and knowledge exchange amongst governments from Commonwealth countries and beyond.

ASEAN

ZOPFAN

(Zone of Peace, Freedom and Neutrality) Zon Keamanan, Kebebasan, dan Keberkecualian. Ia merupakan pengistiharan yang ditandatangani oleh Menteri Luar bagi negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand)

Pengisytiharan, Kuala Lumpur, 1971

Resolusi, kesemua pihak secara berterang-terangan menyatakan bahawa menjadi matlamat mereka bagi mengekalkan Asia Tenggara "bebas dari sebarang bentuk campur tangan dari kuasa Luar" dan "meluaskan lagi bidang kerjasama."

Kat mana Sheikh Muzaffar landing

Arkylk, Kazakhstan (yang terletak 500 kilometer dari bandar Baikonur)

Pelarian Rohingya

Pelarian Syiria

terima 3000 pelarian hasil ucapan PM di Perhimpunan Agung PBB ke-70

Sukan

Pemenang PERTAMA PINGAT DI OLIMPIK, Razif Sidek & Jalani Sidek Barcelona 1992 - Badminton Bergu Lelaki

pemengan PINGAT di OLIMPIK

Lee Chong Wei, Bila dapat Dato'?, 6 JUN 2009 - dikurniakan Darjah Bakti (DB) oleh Tuanku Mizan Zainal Abidin, Ranking terkini, 5 (17 December 2015), Ranking tertinggi, 1 (18 December 2014)

Nicol Ann David, RANKING TERBARU Dato' Nicol Ann David, No. 3 DUNIA di belakang LAURA MASSARO (ENG) dan RANEEM AL-WALILEY (EGP), Bila dapat Dato'?, gelaran Darjah Bakti sempena hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin pada 07 JUN 2008

Bola Sepak Malaysia, Rangking Terbaru FIFA :171

Pemerdagangan Orang

Rasionalisai Subsidi

Pertambahan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN ) Sarawak dari 71 ker 82 kerusi (PERTAMBAHAN SEBANYAK 11 KERUSI)

Kenaikan Harga Tol

Semua projek yang melibatkan konsesi (gov bayar kepada private) selepas satu tempoh yang ditetapkan adalah di bawah PPP

Public Private Partnership, Pihak yang terlibat, Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri (Office : menara usahawan p3 putrajaya), Syarikat Konsesi Lebuhraya, Pihak yg mengawal selia, Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

ESSCOM (Eastern Sabah Security Command)

Kawasan UTAMA, Lahad Datu

Kawasan LAIN (TIMUR SABAH), Kudat Sandakan Lahad Datu Kunak Tawau

Komander, DCP Datuk Abdul Rashid Harun, Commander

Agensi yang TERLIBAT, APMM (Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia), PDRM (Polis Diraja Malaysia), ATM (Angkatan Tentera Malaysia)

Meningkatkan Daya Saing Negara

1) Mengukuhkan Sistem Kewangan

2) Memperbaiki Urus Tadbir Korporat

3) Menghapuskan Karenah Birokrasi

MITI (Ministry of International Trade and Industry)

MATRADE

Malaysia External Trade Development Corporation

Agensi yg promote perdagangan eksport

"Made in Malaysia for the World"

MIDA

Malaysian Development Authority

Provide info tentang dasar, insetif, fasiliti untuk start operasi dalam Malaysia

SMECORP

Agensi Koordinasi Sepusat

Dasar & Strategi utk SME

Pusat Kajian dan Rujukan berkaitan SME

MPC

Malaysia Productivity Corporation (MPC)

MIDF

Malaysian Industrial Development Finance Berhad

BUKAN UNDER MITI

MTEC, Tolong SME dalam sektor ICT, Bawah MSC, Multimedia Development Corperation

MDEC, Malaysian Technology Development Corperation, Owned by Khazanah Nasional Malaysia, relate to MOSTI, develop technopreneur

Senarai penuh Kabinet Malaysia 2015

Kerajaan Malaysia

Tempatan

Jenis, Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaran, Lembaga Bandaran, Majlis Daerah Luar Bandar, Majlis Tempatan

Hierarki, Bandar raya - dikenali sebagai Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya, Bandar - dikenali sebagai Majlis Perbandaran, Luar bandar - dikenali sebagai Majlis Daerah, Kawasan khas - dikenali sebagai Perbadanan atau Pihak Berkuasa Tempatan.

Peranan/tugas2x (Akta 171 PBT), Kuasa perancang tempatan, Kuasa mengeluarkan lesen, Kuasa mengenakan cukai-cukai tertentu, Membina bangunan, perumahan dan unit-unit perdagangan (pasar, gerai-gerai dsb.), Kuasa untuk menjalankan fungsi merancang dan menguruskan kawasan bandar, Mengurus dan mengawal lalulintas (termasuk mengurus sistem pengangkutan awam bandaran), Kuasa untuk merancang dan menyediakan kemudahan-kemudahan awam, Membangun, mengurus dan memastikan fungsi sistem Pemantauan Projek SPP II berfungsi dengan baik.

Negeri

Persekutuan

EPU (PERANCANG)

Fungsi

handle Rancangan Malaysia (RMK)

Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi

Rancangan Malaysia ke-11 (RMK 11)

Tempoh

2016-2020

6 TERAS STRATEGI

Memperkukuh inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Menyelaras, memantau dan menilai dasar dan projek pembangunan.

Meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju

Memperkukuh infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi

Menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya tahan

Objektif UTAMA

PERTUMBUHAN BERPAKSIKAN RAKYAT

Darjah Kebesaran Persekutuan

Susunan Mengikut Keutamaan

Gelaran

Tan Sri, PANGLIMA MANGKU NEGARA (P.M.N.), Panglima Setia Mahkota (P.S.M.)

Tun/Toh Puan, SERI MAHARAJA MANGKU NEGARA (S.M.N.), SERI SETIA MAHKOTA (S.S.M.)

Datuk, PANGLIMA SETIA DIRAJA (P.S.D.), PANGLIMA JASA NEGARA (P.J.N.)

Senarai Perdana Menteri Malaysia

Tun Dr.Mahathir (1981-2003) - Bapa Permodenan Malaysia

Tun Hussein Onn (1976-1981) - Bapa Perpaduan Malaysia

Tunku Abdul Rahman (1957-1970) - Bapa Kemerdekaan

Tun Abdul Razak (1970-1976) - Bapa Pembangunan Malaysia

Tun Abdullah Badawi (2003-2009) - Bapa Pembangunan Modal Insan Malaysia

Dato' Seri Najib Tun Razak (2009-Kini) - Bapa Transformasi Malaysia

Agensi Di Bawah Jabatan Perdana Menteri

a. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

Fungsi, a. Menggubal dasar-dasar pengambilan dan penamatan kerja kakitangan kerajaan, b. Mewujudkan kekosongan jawatan kakitangan awam Persekutuan, c. Menggubal skim gaji kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, d. Membincangkan kenaikan gaji, elaun dan pencen kakitangan kerajaan melalui wakil masing-masing., e. Berbincang dengan bahagian Perbendaharaan Malaysia tentang penambahan kakitangan kerajaan kenaikan gaji, bonus, dan insentif., f. Mengelolakan dan mentadbirkan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), g. Menyediakan kemudahan biasiswa dan hadiah latihan untuk kakitangan kerajaan melalui INTAN, h. Memutuskan pertukaran dan penghantaran kakitangan kerajaan ke tempat atau jawatan yang sesuai.

b. Unit Perancang Ekonomi (EPU)

Fungsi, a. Membantu kerajaan merancang ekonomi negara, b. Menjadi urus niaga kepada Majlis Perancang Negara, jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara, dan jawatankuasa Pelaburan Antarabangsa., c. Membantu perancangan Rancangan Malaysia Lima Tahun untuk Kabinet., d. Mengkaji kejayaan yang telah dicapai sewaktu rancangan-rancangan lima tahun dilaksanakan,, e. Menyelaraskan dan memastikan badan-badan kerajaan melaksanakan projek-projek ekonomi yang telah diluluskan., f. Menasihati kerajaan tentang isu-isu ekonomi negara dan antarabangsa., g. Menjadi urus setia kepada Program Kerjasama Teknikal Malaysia (Malaysia Technical Cooperation Programme- MTCP) untuk negara-negara sedang membangun.

c. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)

Fungsi, a. Memastikan dasar-dasar ekonomi kerajaan mencapai matlamat yang diharapkan oleh kerajaan; misalnya Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Penswastaan, dan dasar Pandang ke Timur., b. Menyelaraskan usaha antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri sewaktu melaksanakan program-program pembangunan., c. Menjadi urus setia kepada Majlis Pembangunan Negara., d. Mengawasi agensi-agensi dan perbadanan awam seperti PETRONAS, PNS, HICOM, dan MISC supaya kegiatannya selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional., e. Membantu kerajaan untuk meningkatkan penglibatan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian., f. Melaksanakan tugas-tugas khas seperti;, i. Menyediaka pusat khidmat bagi menyelesaikan masalah kontraktor bumiputera, ii. Membasmi kemiskinan relatif, iii. Menyusun semula masyarakat dengan meningkatkan keupayaan sektor swasta golongan bumiputera.

d. Unit Penyelidikan Ekonomi (SERU)

a. Mengkaji kesan-kesan dasar kerajaan dan program-program pembangunan negara terhadap rakyat.

b. Menkaji dan mendapatkan maklumat dan data untuk membolehkan kerajaan merangka program baru.

c. Menjalankan penyelidikan tentang pembangunan pertanian, pembangunanluar bandar, kemajuan perindustriuan dan kesan-kesan pembandaran terhadap sosioekonomi negara.

d. Membekalkan maklumat sosioekonomi kepada Unit Perancang Ekonomi serta badan-badan kerajaan yang lain untuk perancangan pembangunan negara.

e. Unit Pemodenan Tadbiran dan Peracangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Fungsi, a. Mecadangkan pembaharuan dalam cara-cara pengurusan pejabta-pejabat kerajaan.,, b. Meningkatkan kecekapan dalam kalangan kakitangan kerajaan., c. Memodenkan sistem pentadbiran awam denagn memperkenalkan penggunaan komputer dan akedah komunikasi moden seperti Internet., d. Mengadakan program kualiti dan produltiviti, Program Kerajaan elektronik, Program Pembangunan MS ISO 9000, dan sebagainya., e. Memberikan khidmat rundingan pengurusan kepada organisasi kerajaan.

Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan

Perbendaharaan Negara

Fungsi, a. Merancang dasar-dasar kewangan negara., b. Melaksanakan Belanjawan kerajaan Persekutuan di bawah kawalan Akauntan Negara., c. Mengumpul wang kerajaan melalui hasil cukai., d. Membantu Kerajaan Persekutuan untuk meminjam wang., e. Meluluskan pengeluaran peruntukan seperti bonus kakitangan kerajaan, pembelian barang-barang dan harta Kerajaan Persekutuan serta pinjaman perumahan dan kenderaan untuk kakitangan kerajaan (pinjaman perumahan dan pijaman kenderaan dikenakan kadar faedah yang rendah), f. Menganalisis kedudukan ekonomi negara dan antarabangsa., g. Mengatur dan ,menyelia industri insurans di Malaysia., h. Mengagihkan sumber-sumber kewangan dengan cekap kepada agensi-agensi kerajaan.

Belanjawan negara

Jenis

Bajet Berimbang (Balanced), Hasil = Perbelanjaan

Bajet Lebihan (Surplus), Hasil > Perbelanjaan

Bajet Kurangan (Defisit), Perbelanjaan > Hasil

Komponen

Komponen Hasil

Komponen Pinjaman

Komponen Perbelanjaan, Perbelanjaan Kerajaan, Perbelanjaan Mengurus, gaji (emolumen) kakitangan awam, bayaran khidmat hutang, pencen dan ganjaran, pemberian subsidi kepada pengeluar dan pengguna, pemberian dan serahan kepada Kerajaan Negeri dan badan-badan berkanun, Perbelanjaan Tanggungan, Perbelanjaan Bekalan, Perbelanjaan Pembangunan, perbelanjaan membina sekolah, lapangan terbang, menyediakan infrastruktur, Perbelanjaan Pembangunan Langsung, Pinjaman

Asas Perundangan - Perkara 99 Perlembagaan Persekutuan

“Yang di Pertuan Agong hendaklah bagi tiaptiap tahun kewangan, mengarah dibentangkan dalam Dewan Rakyat suatu anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi Perseekutuan untuk tahun itu, penyata itu hendaklah dibentangkan sedemikian sebelum permulaan tahun itu.”

Definasi

satu penyataan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan bagi tahun hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan rakyat.“

Konsep Asas

 1. Bajet/Belanjawan merupakan satu DOKUMEN PERANCANGAN STRATEGIK kerajaan.  2. Dokumen Belanjawan adalah produk kepada satu proses Belanjawan.

Elemen-elemen

Dasar-dasar, matlamat-matlamat dan strategi-strategi kerajaan yang akan dilaksanakan dalam tahun hadapan belanjawan

Program-program, aktiviti-aktiviti dan projek-projek yang akan dilaksanakan bagi mencapai strategi dan matlamat yang ditetapkan

Pengagihan sumber kewangan mengikut program-program, aktiviti-aktiviti dan projek-projek

Bagaimana dan berapa banya hasil yang dikutip untuk membiayai program-program, aktiviti-aktiviti yang dirancang

Jumlah pembiayaan dari sumber pinjaman, dan

Sasaran Prestasi output/impak.

Inflasi

Definisi

suatu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa

Cara Atasi

Menaikkan nisbah rizab berkanun

Menaikkan kadar bank atau kadar diskaun

Menjual surat jaminan kerajaan

Menaikkan Kadar cukai

Mengurangkan Perbelanjaan Negara

Pengangguran

Definisi

orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Jenis

1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment

2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

4. Pengangguran Siklikal

Cara Mengatasi

Menurunkan nisbah rizab berkanun

Menurunkan kadar bank atau kadar diskaun

Membeli surat jaminan kerajaan

Hutang Negara

Definifi

Pinjaman kerajaan daripada sumber dalam negeri dan sumber luar negara

Jenis Pinjaman

Dalam Negeri, Bil Perbendaharaan, Pinjaman Jangka Pendek, Tempoh matang kurang daripada setahun, Sejenis resit dan nilai mukanya tetap nilainya., Surat jaminan kerajaan, Pinjaman jangka panjang, Perjanjian bertulis antara kerajaan dengan peminjam, KWSP merupakan pelabur terbesar,di samping BSN, Sijil Pelaburan, Suatu bentuk pelaburan yang diadakan untuk institusi kewangan Islam seperti Bank Islam, Syarikat Takaful, dan Lembaga Tabung Haji., Mendapat keuntungan dalam bentuk dividen.

Luar Negara, Pinjaman Pasaran, - Pinjaman yang diperoleh melalui penjualan alat kewangan seperti bon dan nota terapung di pasaran terbuka., Pinjaman Projek, Bertujuan membiayai projek pembangunan yang memerlukan perbelanjaan yang besar, Pinjaman untuk membiayai projek pembangunan seperti Pembinaan jambatan Pulau Pinang, Kredit Pembekal, - Pinjaman dalam bentuk barang yang bayarannya ditangguhkan untuk suatu masa tertentu

Tujuan Pinjaman

1. Menampung kekurangan hasil kerajaan

2. Menampung perbelanjaan pembangunan ekonomi negara

3. Pengagihan pendapatan melalui projek pembangunan

4. Membiayai kelewatan kutipan hasil cukai

Free Trade Area (FTA) : MALAYSIA <->ASEAN

ASEAN FTA (1992)

Dikuatkuasa, 1 January 1993

Persetujuan Persefahaman, agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme on 28 January 1992 to eliminate tariffs and non-tariff barriers in the region

ASEAN-CHINA (2004)

ASEAN-KOREA (2006)

ASEAN-JEPUN (2008)

ASEAN-INDIA (2009)

ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND (i2009)

DONATE FOR THIS PROJECT: CIMB 7030809171 (Mohammad Hafiz Bin Hamzah)

Jenis2x Kewarganegaraan (Perkara 14-31)

a. Kuatkuasa undang-undang

Perkara 14(1) (a): setiap orang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia (16 September 1963), Syarat2x, a) Dia menjadi warganegara Persekutuan sebelum Hari Merdeka., b) Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan selepas bulan oktober 1962., c) Dia dilahirkan di Persekutuan selepas bulan September 1962 dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya atau bapanya seorang warganegara atau bermastautin tetap di Persekutuan, atau dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara lain pada masa lahirnya., d) Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas hari Merdeka dan pada masa kelahirannya, bapanya seorang warganegara dan juga telah dilahirkan di Persekutuanbatau pada kelahiran itu berada dalam perkhidmatan kerajaan Persekutuan tau kerajaan sesebuah negeri., e) Dia dilahirkan di luar Persekutuan pada atau selepas hari Merdeka dan pada hari kelahiran itu, bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan, mendaftarkan kelahiran itu di tempat pejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku di Singapura, sarawak, Brunei, tau Borneo Utara.

Perkara 14(1) (b): Seseorang yang diahirkan pada atau selepas hari Malaysia dan mempunyai mana-mana daripada kelayakan yang ditentukan dalam Bahagian II Jadual Kedua Perlembagaan Perekutuan, Syarat2x, a. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara atau bermastautin tetap di Persekutuan., b. Dia dilahirkan di luar Persekutuan dan pada masa kelahiran itu bapanya seorang warganeagara dan dilahirkan di Prsekutuan, atu pada masa kelahiran itu bapanya berkhidmat dengan Kerajaan persekutuan atau kerajaan sesebuah negeri., c. Dia dilahirkan di luar Persekutuan dan pada masa kelahiran itu bapanya seorang warganegara, dan dalam tempoh yang ditetapkan, mendaftarkan kelahiran itu dipejabat konsul Persekutuan, atau kelahiran itu didaftarkan dengan Kerajaan Persekutuan jika kelahiran itu berlaku Brunei., d. Dia dilahirkan di Singapura dan pada masa kelahiran itu sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara., e. Dia dilahirkan di Persekutuan dan pada masa kelahirannya dia tidak menjadi warganegara mana-mana negara.

b. Pendaftaran

Siapa yang Layak?, Perempuan yang bersuami (perkara 15(1)), Syarat2x, perkahwinan didaftarkan di Persekutuan, pada tarikh permohonan dia masih bersuami dan suaminya seorang warganegara pada permulaan bulan Oktober 1962, telah bermastautuin di Persekutuan sepanjnag tempoh dua btahun sebelum tarikh pemohonan itu dan berniat hendak bermastautin tetap di Persekutuan, Dia berkelakuan baik, Seseorang yang berumur kurang daripada 21 tahun (Perkara 15(2)), Syarat2x, -sekurang-kurangnya ibu atau bapanya seorang warganegara, Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan dilahirkan di Persekutuan sebelum hari Merdeka (Perkara 16), Syarat2x, dia telah bermastautin di Persekutuan sekurang-kurangnya 5 tahun dalam tempoh 7 tahun sebelum taikh permohonan itu, dia berniat hendak bermastautin tetap di Persekutuan, Dia berkelakuan baik, mempunyai pengetahuan asas dalam Bahasa Melayu, Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan biasanya bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia (Perkara 16A), Syarat2x, dia telah bermastautin di wilayah-wilayah yang terkandung dalam negeri-negeri itu sebelum hari Malaysia dan selepas Hari Malysia, dia bermastautin di Persekutuan sekurang-kurangnya 7 tahun dalam tempoh 10 tahun sebelum tarikh permohonan itu., dia berniat hendak bermastautin tetap di Persekutuan, dia berkelakuan baik, dia mempunyai pengetahuan yang cukup dalam Bahsa Melayu atau Bahasa Inggeris.

c. Kemasukan(naturalisasi/perwarganegaraan)

perkara 19(1), seseorang yang berumur lebih daripada 21 tahun dan bukan warganegara malaysia boleh memohon kewarganegaraan Malaysia melalui kemasukan, Syarat2x, a) Dia telah bermastatutin di Persekutuan sekurang-kurangnya 10 tahun dalam tempoh 12 tahun sebelum tarukh permohonan itu., b) Dia berniat hendak bermastatutin tetap di Persekutuan, c) Dia berkelakuan baik, d) Dia mempunyai pengetahuan yang memadai dalam Bahasa Melayu.

d. Percantuman wilayah

Menurut perkara 22, jika sesebuah wilayah baru dimasukkan ke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia (16 September 1963), parlimen boleh melalui undang- undang menentukan warganegara wilayah itu yang akan menjadi warganegara Malaysia atas sebab hubungan mereka dengan wilayah itu dan tarikh mulanya mereka akan menjadi warganegara.

Hasil Perkongsian Program Outreach SPA

Apa yang akan berlaku Selepas Examonline SPA PTD M41?

1) Result exam kluar paling awal sminggu dari tarikh exam. This session result dijangka 26.01.2016

2) kadet PTD Akan jalani latihan selama setahun sblum di serap masuk government.. Lulus sahaja kadet, calon officially bekerja bwh government (bukan kontrak)

3) ujian PAC dijalankan selama 2 hari 1 mlm mengikut zon.

4) Tidak dibenarkan bermalam di INTAN jika tidak lepas BMI, Ujian tekanan darah, dan ujian fizikal yg lain.

5) BMI 20-26 shja..tiada larian 2.4 km dlm masa 15 minit.,

6) larian 2.4km diganti dgn bleep test.

7) elaun RM2000 Jika x lulus semasa menjalani kadet ptd dlm masa setahun, elaun yg diterima kena bayar balik

8) % lulus 65% tapi depends jgk kalau terlalu ramai yang lulus, grade akan dinaikkan.

9) hanya 10% calon dipilih based on bidang teknikal .90% Dari bidang ekonomi,sastera,account, bisnes administration

10) pemilihan sesi ini amat ketat, BMI,fitness semua kena tip top

Kementerian Pendidikan (Sepintas lalu)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

JASMANI

EMOSI

ROHANI

INTELEK

IMBASAN SEJARAH

Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan, Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan, Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama, Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia, Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua

Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini, Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira, Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini, Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia, Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional, Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun, Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979, Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira, Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini, Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia, Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional, Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun, Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan

Rang Undang Undang Pendidikan 1995, Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara, Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan, Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun, Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan, Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan, Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

Dasar2x

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Dasar 1Murid 1SSukan (1M1S_

Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Perkara WAJIB AMBIL PERHATIAN SEBELUM EXAMONLINESPA PTD M41

1. Pastikan internet ok.

2. Laptop atau tablet boleh on.

3. Jangan lupa link server exam dan angka giliran/password anda (dalam email daripada SPA). Simpan.

4. Calculator kertas conteng, pen pencil.

5. Duduk depan pc kul 7.30 mlm (1/2 jam sebelum waktu sebenar exam : 8:00 malam) seboleh-bolehnya… Tenangkan diri

6. YANG PALING PENTING : Jangan Lupa mind map. Buka siap2x: https://www.mindmeister.com/633815884/examonlinespa-ptd-m41-januari-19-01-2016

Dasar-dasar Negara Malaysia

Dasar Pembangunan Negara SEPINTAS LALU

Teknologi Hijau

Hal-hal Kenegaraan

Perlembagaan Malaysia

FULL LIST

Ciri2x

183 Perkara

Undang-undang tertinggi di Malaysia

Asas

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948

Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957.

Perkara2x PENTING

PERKARA 10 - hak warganegara Malaysia dalam bercakap, berhimpun dan berpersatuan

PERKARA 11 - Islam merupakan Agama Persekutuan. Sungguh pun begitu agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan

PERKARA 152 - bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu

PERKARA 153 - hak kepada Yang di-Pertuan Agong, bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan bumiputera Malaysia.

PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN (GTP)

Objektif

Penyampaian Perubahan asas ke seluruh Negara

Mendahulukan perkara yang menjadi kebimbangan rakyat

Struktur

Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA (NATIONAL KEY RESULT AREAS), Bidang-bidang, 1.Reducing Crime/Mengurangkan Jenayah - Menteri Dalam Negeri, GTP 1.0, Pengurangan jenayah indeks, Mengurangkan jenayah jalanan yang dilaporkan, Penambahbaikan sistem keadilan, Peningkatan kepuasan orang ramai terhadap prestasi pihak polis, GTP 2.0, Mengurangkan Jenayah Indeks dan Jenayah Harta Benda, Pemerkasaan kawasan sasaran di tempat letak kereta, Penguatkuasaan secara bersama terhadap bengkel haram, Pengimbas kontena, Peningkatan ketersediaan dan pengguna Peranti Penerimaan Kad Mudah Alih (MCAD), Pembentukan Pasukan Khas, Pemulihan dan peningkatan kemahiran untuk banduan, Memulihkan penagih dan pengguna dadah, Peningkatan kehadiran PDRM, Memperluaskan komunikasi polis, Peningkatan Bilangan Kertas Siasatan yang Dibawa ke Muka Pengadilan, Peningkatan kepuasan orang ramai terhadap perkhidmatan polis, 2. Improving Student Outcomes/Memastikan Pendidikan Berkualiti - Menteri Pelajaran, 4. Improving Rural Development/Mempertingkatkan Pembangunan Luar Bandar - Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, 3. Fighting Corruption Membanteras Rasuah - Menteri di Jabatan Perdana Menteri, GTP 1.0, Mewujudkan unit pematuhan dalam agensi-agensi penguatkuasaan utama, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat kepada penjawat Awam, Mempercepatkan perbicaraan rasuah, membangunkan pangkalan data ‘Name and Shame’, Menghapuskan rasuah daripada perolehan Kerajaan, korporat, GTP 2.0, Meningkatkan Agensi Penguatkuasaan, Menghapuskan Rasuah Besar, Mentransformasikan proses laporan Ketua Audit Negara, Meningkatkan proses perolehan kerajaan, Meningkatkan sokongan dan pendidikan orang ramai, 5. Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar - Menteri Pengangkutan, 6. Cost of Living/Menangani Kos Sara Hidup - Timbalan Perdana Menteri, GTP 1.0, 3. Raising Living Standards of Low-Income Households/Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah - Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M), Mengurangkan Kos Pendidikan, Membiayai kos perkhidmatan dan barangan keperluan asas, GTP 2.0, Menambah dan memperluaskan Klinik 1Malaysia, Kedai Rakyat 1Malaysia, Perumah Rakyat 1Malaysia (PR1MA), Menu Rakyat 1Malaysia (MR1M), Kedai Buku 1Malaysia (KB1M), Kedai Kain 1Malaysia (KK1M), Meningkatkan jaminan makanan menerusi program, 7. Raising Living Standards of Low Income Households/Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah - Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Bidang Keberhasilan Utama Kementerian (MKRA)

Bentuk Sekatan Perdagangan Antarabangsa

Tarif @ Duti Import

Kuota

Subsidi

Kawalan Pertukaran Asing

Embargo

Sekatan bukan ekonomi

NO. TELEFON URUSETIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN SPA YANG PATUT DIHUBUNGI JIKA SERVER DOWN

03-8885 6344

03-8885 6304

03-8885 6321

03-8885 6474

03-8885 6303

examonlineSPA

SUKATAN PELAJARAN

TATACARA MENDUDUKI PEPERIKSAAN ONLINE (MANUAL PENGGUNA)

PANDUAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN ONLINE (YOUTUBE)