SQL Server Reporting Services

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SQL Server Reporting Services by Mind Map: SQL Server Reporting Services

1. Bölüm 1: Sql Server Reporting Service'a Giriş

1.1. Sql Server Reporting Services'in Tanımı

1.2. Reporting Services'in sağladığı yararlar

1.3. Reporting Services Mimarisi

1.4. Desteklenen Veri Kaynakları

1.5. Rapor Formatları

1.6. Kullanıcı Uygulamaları

1.7. Reporting Service Kurulumu

2. Bölüm 2: Sql Server Reporting Service Configuration Manager Yapılandırılması

2.1. Reporting Services Service Account

2.2. Web Service Url

2.3. Reporting Services Database yapılandırması

2.4. Report Manager Url

2.5. E-Mail Ayarları

2.6. Encryption Keys Yedekleme-Geri Yükleme-Değiştirme

3. Bölüm 3: Visual Studio Data Tools ile İlk Raporum

3.1. Yeni proje oluşturma

3.2. Report Server Project Wizard

3.3. Data Source - Veri Kaynağı

3.4. Sorgu Tasarımı

3.5. Rapor Tasarımı

3.6. Raporun Web Ortamına Yüklenmesi

4. Bölüm 4: Report Builder ile İlk Raporum - İki Tablo

4.1. Report Builder

4.2. Rapor Tipleri

4.3. Dataset - Veri seti

4.4. Datasoruce - Veri Kaynağı

4.5. Sorgu Tasarımı

4.6. Tablolar arası ilişki kurmak

4.7. Alanların Düzenlenmesi

4.8. Raporun Web Ortamına Yüklenmesi

5. Bölüm 5: Transact Sql

5.1. Data Manipulation Language

5.2. Temel Sorgu Komutları

5.3. Sorgu Örnekleri

6. Bölüm 6: Datasoruce ve Datasetler

6.1. Datasource - Veri Kaynağı

6.2. Datasource Özellikleri

6.3. Dataset - Veri Seti

6.4. Dataset Özellikleri

6.5. Sorgu Tablo - View Ekleme

6.6. Bağlantılı Tablolar

7. Bölüm 7: Rapor Bileşenleri

7.1. Table

7.2. Tablix

7.3. Matrix Table

7.4. Textbox

7.5. Rectangle

7.6. List

7.7. Image

8. Bölüm 8: Fonksiyonlar - Parametreler

8.1. Avg - Ortalama

8.2. Max - Min

8.3. Count

8.4. Fist - Last

8.5. Sum

8.6. Parametreler - Manuel Giriş

8.7. Çoklu Parametreler

8.8. Sorgudan Gelen Parametreler

8.9. Tarih Aralıklı Parametreler

8.10. Report Builder'da Parametreler

9. Bölüm 9: Interactive Sıralama - Linked Raporlar - Report Parts - Headers / Footers

9.1. Tablo İçinde Verilerin Sıralanması

9.2. İnteraktif Sıralama

9.3. Subreport

9.4. Built-in Alanlar

9.5. Otomatik Sayfa Numaraları

9.6. Header - Footer

10. Bölüm 10: Report Manager Web Site Yönetimi

10.1. Raportların Düzenlenmesi

10.2. Klasör Yönetimi

10.3. Report Manager Güvenliği

10.4. Kullanıcı Rolleri

11. Bölüm 11: Bildirimler - Subscriptions

11.1. Subscribe - Abonelik

11.2. Mail Bildirim Ayarları

11.3. Zamanlama Ayarları

11.4. Parametre Seçimleri

11.5. Mail Görevleri

12. Bölüm 12: Grafikler

12.1. Kolon Grafikler

12.2. Chart Wizard

12.3. Grafik Stilleri

12.4. Eksen Özellikleri

12.5. Filters

12.6. Karşılaştırmalı Grafikler

12.7. Scale Breaks

12.8. Multiple Chart Type

12.9. Ortalama ve Trend Grafikleri

12.10. Pasta Grafikler

13. Bölüm 13: Sparklines - Databars - Indicators - Gauges

13.1. Sparklines

13.2. Databars

13.3. Indicators

13.4. Gauges - Göstergeler

14. Bölüm 14: Gmail ile Mail Bildirimleri

14.1. Smtp Server Kurulumu

14.2. Mail Ayarlarının Yapılandırılması

15. Bölüm 15: PowerView - PowerPivot

15.1. Excel'e Sql Server'dan Veri Çekilmesi

15.2. Veritabanı ve Tablo Seçimleri

15.3. Import Data

15.4. PowerView Alanları

15.5. İnteraktif Grafikler

15.6. PowerPivot

16. Bölüm 16: Stored Procedure ile Multi Parametreler

16.1. Stored Procedure'lerin Dataset Olarak Eklenmesi

16.2. Parametre Ayarları