Історична граматика української мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Історична граматика української мови by Mind Map: Історична граматика української мови

1. Зміст курсу

1.1. Модуль 1

1.1.1. Лекції

1.1.2. Семінарські

1.1.3. Самостійна робота

1.1.4. Модульна контрольна робота

1.2. Модуль 2

1.2.1. Лекції

1.2.2. Семінарські

1.2.3. Самостійна робота

1.2.4. Модульна контрольна робота

2. Нормативні документи

2.1. Робоча навчальна програма дисципліни

2.2. Навчально-методична карта дисципліни

3. Література

3.1. Основна

3.2. Додаткова

4. Пам'ятки української мови

4.1. Пам'ятки давньої української мови

4.1.1. Ділові документи

4.1.2. Пам'ятки релігійного змісту

4.1.3. Літописна література

4.2. Пам'ятки староукраїнської мови

4.2.1. Ділові документи

4.2.2. Пам'ятки староукраїнської літератури

4.2.3. Граматики і словники староукраїнської мови

4.3. Пам'ятки нової української мови

4.3.1. Уривки творів українських класиків

4.3.2. Граматики і словники ХІХ - початку ХХ століть