Türkçe

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Türkçe by Mind Map: Türkçe

1. Hayır, dilde kirlenme söz konısu değil.

2. Utal-Altay Dil Ailesi

3. Türkçe dersleri

3.1. Konuşma becerisi

3.2. Yazma becerisi

4. Dil ile kültür arasındaki ilişki

5. Dil Kirlenmesi

5.1. Dil kirleniyor.

6. Dil-düşünce araındaki ilişki nedir?

7. Düşünce