งดเหล้าเข้าพรรษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
งดเหล้าเข้าพรรษา by Mind Map: งดเหล้าเข้าพรรษา

1. เหล้า

1.1. ผลกระทบ

1.1.1. ต่อสังคม

1.1.1.1. ทะเลาะวิวาท

1.1.1.2. ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

1.1.2. ต่อครอบครัว

1.1.2.1. ครอบครัวขาดความอบอุ่น

1.1.2.2. เกิดการทะเลาะในครอบครัว

1.1.2.3. ปัญหาด้านการเงินในครอบครัว

1.1.3. ต่อตนเอง

1.1.3.1. เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

1.1.3.2. เสียสุขภาพ

1.1.3.3. เสียการงาน

1.1.3.4. เสียการเรียน

1.1.3.5. ขาดสติ

1.1.3.6. ความรับผิดชอบลดลง

1.2. การซื้อขาย

1.2.1. การจำกัดอายุผู้ซื้อ

1.2.2. การเพิ่มราคาสินค้ามากขึ้น

1.2.3. จำกัดเวลาบริโภค

1.3. กลุ่มเสี่ยง

1.3.1. วัยรุ่น

1.3.2. วัยทำงาน

1.4. สาเหตุที่ดื่มสุรา

1.4.1. เครียด

1.4.2. เข้าสังคม

1.4.3. อยากลอง

1.4.4. เสพติด

1.4.5. เพื่อนชวน

1.4.6. คิดว่าดื่มแล้วหล่อ-เท่ห์

1.5. แหล่งที่พบเห็น

1.5.1. สถานบันเทิง

1.5.2. หอพักนักศึกษา

1.5.3. บริเวณสถานศึกษา

1.5.4. ร้านค้าต่างๆ

2. การแก้ปัญหา

2.1. การรณรงค์

2.1.1. ผ่านสื่อโทรทัศน์

2.1.2. เดินขบวน

2.2. เข้มงวดเรื่องกฎหมาย

2.2.1. ตรวจสอบสถานบันเทิง

2.2.2. ตรวจสอบร้านค้าจำหน่าย

2.3. สนับสนุนสถาบันครอบครัว

2.3.1. จัดกิจกรรมเพื่อให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วม

2.4. อบรมเลี้ยงดูปลูกฝังความคิดตั้งแต่เด็ก

2.4.1. ผู้ปกครอง

2.4.1.1. ที่บ้าน

2.4.2. อาจารย์

2.4.2.1. ที่โรงเรียน

2.5. จากตัวเอง

2.5.1. หางานอดิเรกทำ

2.5.2. เข้าวัด

2.5.3. คิดถึงคนในครอบครัวและคนที่เรารัก