religa w kulturze

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
religa w kulturze by Mind Map: religa w kulturze

1. nikopoia

2. Od czasu do czasu obie strony dopuszczają się pogromów religijnych, gdzie giną setki fanatyków po obu stronach

3. Po wojnie prawie calość

4. 1. Przyczyny współczesnych napięć między islamem a krajami Zachodu

4.1. – współczesne podziały ze względu na panujące w krajach ustroje polityczne (demokracja vs dyktatura);

4.2. – chęć obalenia przez USA dyktatury Sadama Husajna w Iraku;

4.3. – trwające od wieków konflikty

4.4. – interesy gospodarcze Zachodu w krajach islamskich (surowce mineralne, ropa naftowa);

4.4.1. Jeszcze przed wojną I światowa, terytorium państwa islamskiego było pod panowaniem zachodu.

4.4.1.1. Protektoraty Brytyjskie i Francuskie

4.5. – USA wspiera w konflikcie Palestyna-Izrael Izraelitów, co powoduje, iż Arabowie czują się szykanowani i odrzuceni przez Zachód;

4.6. – migracje ekonomiczne i zarobkowe ze strony Islamu na zachód (lata 60te i 70te) – problem asymilacji; porażka polityki otwarcia?

4.6.1. Problem asymilacji

4.6.1.1. Drugie pokolenie tych imigrantów o wiele bardziej sfrustrowanych, bo przestało im odpowiadać, że są obywatelami kategorii B

4.6.1.2. Nowe pokolenie które urodziło się już w europie ma problem z wpasowaniem się w społeczeństwo - wymagają wysokiego poziomu bytu

4.6.2. Porażka polityki otwarcia

4.6.2.1. Wszelkie problemy europy związane z przyjmowaniem imigrantów

4.6.2.2. Wzrost postaw narodowych Europejczyków

4.7. – Potrzeba taniej siły roboczej i otwarcie się na migrację

4.8. – Konflikt wartości: tradycja a wolność

4.8.1. – Konflikt wartości cz. 2: w Islamie tradycja (także religijna) stanowi część tożsamości, w Europie natomiast dominuje idea walki o wolność i tolerancję, rezygnacja z idei prawdy najwyższej;

4.8.2. Próby westernizacji Persji/Iranu poniosły porażkę

4.8.2.1. Odpowiedzią na niechciane reformy społeczne było pojawienie się radykalnych odłamki islamu.

4.9. – Islam jest polityką, gospodarką, etyką, filozofią…

4.10. Tak islam i chrzesicianstwo: Są religiami misyjnymi

4.10.1. Walka o jedyna prawdę

5. 5. dyspensacjonalizm

5.1. Spór o to czy Biblię należy interpretować dosłownie

5.2. o Cyrus I. Scofield, John Nelson Darby, Edward Irving (19 wiek narodziny)

5.3. niemal 40% społeczeństwa w stanach jest dyspensjonalistami

5.3.1. Wynika z tego ruchu, że amerykańska prawica motywuje Amerykanów walczących na Bliskim Wschodzie do walki ze 'zlem'

5.3.1.1. W takim razie jeden fundamentalizm styka się z drugim

5.3.2. Millenaryzm 1000 letnie Królestwo Chrystusa

5.3.2.1. Paruzja

5.3.2.2. Aby dzieje się dokonały musi nastapić czas wielkiego ucisku i nadejść Antychryst

5.3.2.3. W ciągu tego millenaryzmu uwaga Boga będzie skupiona na Izraelu

5.3.2.3.1. Żydzi powinni wybrać Jezusa na swojego mesjasza, i są narodem wybranym.

5.4. o Żydzi są narodem wybranym a stare przymierze jest nadal aktualne

6. 10. konflikty w PL

6.1. o Podlasie: prawosławni – katolicy

6.2. o Unia – Kościół Greckokatolicki (Ukraińcy) a katolicy (przykładem konflikt wokół katedry w Przemyślu)

6.3. o Ewangelik – luteranin, Niemiec; prawosławny – „Rosjanin”

6.4. Przed wojną 2/3 ludności polskiej wyznania katolickiego

6.5. Konflikty między tymi stela a niestela

6.6. Śląsk Cieszyński: ewangelicy – katolicy

6.6.1. Wisła wyznaniowe multikulti

6.7. Społeczeństwa wielowyznaniowe szybciej stają się tolerancyjne i szybciej stają się spół. Obywatelskimi bo muszą coś negocjować, cały czas.

7. 12.Dlaczego mniejszości religijne w Polsce współczesnej głosują na lewicę?

7.1. Zwrot w stronę wartości konserwatywnych-tradycji może być (i jest w przypadku Polski) równocześnie zwrotem w kierunku jednej religii i kultury

7.1.1. Lewica w Polsce walczy dla kościołów "mniejszosciowych" o regulacje prawne podobne do tych, jakie posiada Kościół rzymskokatolicki.

7.1.2. Prawica będzie dążyła do uzyskania większość władzy, bagatelizując interesy mniejszości

8. 13.Nacjonalizm a religia – przykłady systemów religijnych, które dokonują narodowości.

8.1. Nacjonalizm a religia- on na wykładnie mówił o sytuacjach gdy religijność identyfikuje się z narodowością- opowiadał o dążeniach królów polskich do wyłączenia polskich prawosławnych spod jurysdykcji moskiewskiej - gdyż Moskwa miała wtedy administracyjną opiekę nad nimi- i to było niejako wtrącanie się w sprawy Polskie ...

8.2. szariat

8.2.1. Islam nie uznaje rozdziału życia świeckiego od religijnego i dlatego reguluje zarówno zwyczaje religijne, organizację władzy religijnej oraz codzienne życie muzułmanina. Szariat nie uznaje co do zasady wolności religijnej[1][2].

8.2.1.1. Szariat opiera się na założeniu, że prawo musi dostarczać wszystkiego, co potrzebne dla duchowego i fizycznego rozwoju jednostki. Wszystkie czyny muzułmanina są podzielone na pięć kategorii – konieczne, chwalebne, dozwolone, naganne oraz zakazane. Podstawą określenia czynów koniecznych jest pięć filarów islamu.

8.2.2. Większość krajów Bliskiego Wschodu oraz północnej Afryki utrzymuje podwójny system sądownictwa: świecki oraz religijny. Sądy religijne zajmują się wyłącznie sprawami małżeństw oraz dziedziczenia.

8.2.2.1. W Arabii Saudyjskiej oraz Iranie sądy religijne sprawują absolutną władzę nad wszystkimi dziedzinami życia

9. 18. „Sensualna nierozróżnialność” jako cecha religii typu ludowego

9.1. Kult obrazów jest dopuszczony ponieważ zwraca się uwagę iż są one jedynie symbolami osób świętych do których się one odnoszą

9.2. Kultura typu ludowego o Stefan Czarnowski o kulcie obrazów w Polsce: dla ludu naszego są czymś więcej, niż wizerunkami. Są symbolami w znaczeniu najbardziej dosłownym

9.3. Joanna Tokarska-Bakir

9.3.1. W religii typu ludowego rozróżnienie to ma miejsce w mniejszym stopniu

9.3.1.1. Ludzie czzą obrazy, jakby były to żywe postaci śiwętych

9.3.1.1.1. Np. kult Maryjny

9.3.1.2. Zeczywistość duchowa mogła się dopełnić tylko przez obcowanie z rzeczywistością zmysłową

9.3.1.2.1. Zabiegi na zasadzie magicznej

9.3.2. Wirtualne cmentarze

10. 35. Religie a sztuki wizualne (monoteistyczne zakazy a praktyka współczesna)

10.1. judaizm i islam

10.1.1. zakaz przedstawień wizualnych boga

10.1.1.1. naruszenie jest świętokradztwem i bluźnierstwem

10.2. chrześcijaństwo

10.2.1. odejście od zakazu we wczesnochrześcijańskiej sztuce - hellenizm

10.2.2. najstarsze wyobrażenia Bizancjum Rawenna V w

10.2.2.1. tam nakaz zniszczenia nie dotarł

10.3. prawosławie

10.3.1. wysoce skanonizowana

10.3.1.1. chrystus pantokrator

10.3.1.2. ikony

10.3.1.3. deesis

10.3.2. 150 lat sporów ikonoklastycznych

10.3.2.1. sobór nicejski II rozwiązał w 787

10.3.2.1.1. dopuszczenie wizerunków Boga

10.4. typy przedstawień

10.4.1. ecce homo -

10.4.1.1. motyw w sztuce chrześcijańskiej przedstawiający ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej

10.4.2. chrystus frasobliwy

10.4.3. Chrystus Boleściwy

10.4.3.1. mąż boleści

10.5. szuka maryjna

10.5.1. eleonsa

10.5.2. hodegetria

10.6. sztuka współczesna, ludowa, kicz

10.6.1. cechy religijne w sztuce ludowej

10.6.1.1. sensualizm

10.6.1.2. doloyczność???

10.6.1.3. mirakulia

10.6.1.4. archaiczność

10.6.1.5. el. magiczne

10.6.1.6. proste formy

10.6.1.7. echa "wysokich" wzorców

10.6.1.8. zróżnicowanie regionalne

11. 36. Obrazy zła w sztuce religijnej i sztuce współczesnej

11.1. zadaniem każdej religii jest wyjaśnienie skąd bierze się zło

11.1.1. bogowie źli i dobrzy maniheizm

11.1.2. zachód: bunt aniołów

11.1.2.1. zło to brak dobra

11.1.2.1.1. ma charakter osobowy

11.2. egipt i germanowie

11.2.1. Set

11.3. chrześcijaństwo

11.3.1. grecki Faun

11.3.2. satyr

11.3.3. Dionizos

11.3.4. Loki w średniowieczu (ze skrzydłami nietoperzymi)

11.3.5. diabeł w raju

11.3.5.1. wąż, wcześniej symbol mądrości,ale rozdwojony język

11.3.6. Goya, Wielki Kozioł

11.4. opowieść o szatanie jako prometeuszu - new age, kontenstacja

11.4.1. gnostycyzm - niosący światło poznania

11.5. XIX w Lucyfer - brat Jezusa

11.6. prawosławie

11.6.1. ikona sądu ostatecznego

11.7. smok

11.7.1. pozytywne w azji

11.7.2. kuszenie świetego jerzego

11.8. sztuka współćzesna

11.8.1. "akcjoniści wiedeńscy"

11.8.2. Nieznalska

11.8.3. horror i film satanistyczny -zło osobowe

11.8.3.1. "Dziecko Rosmery"

11.8.3.2. "omen"

11.8.3.3. lśnienie

11.8.3.4. harry angel

11.8.3.5. dziewiąte wrota

11.8.4. kultura apokryfu

11.8.5. tajne stowarzyszenie i spiskowe teorie -zło jest w złych organizacjach

11.8.5.1. oczy szeroko zamknięte

11.8.5.2. 9 wrota

11.8.5.3. kod leonarda..

11.8.6. psychoanaliza -zło jest w człowieku

11.8.7. obcy -zło to kosmici

11.8.8. symbole zła

11.8.8.1. polityczne -swastyka

11.8.8.2. pentagram

11.8.8.3. horned head

11.8.9. sztuka "wysoka"

11.8.9.1. dwuznaczność zła

11.8.9.2. postępujący zanik metafizyki

11.8.9.3. społeczne wymiary zła lub jego "psychologizacja"

11.8.9.4. zachód zaczął rozumieć zło na sposób wschodni

11.8.9.4.1. odpowiedzialność, konsekwencja, niejednoznaczność zła

12. 40. Seks a religia

12.1. Religie raczej wstrzymują zmiany kulturowe

12.1.1. postawy religijne dążą do rozszerzenia się na całość zjawisk kulturowych

12.2. kontrola życia płodowego to kontrola całości życia wiernych

12.2.1. nowa krytyka feministyczna

12.3. zróżnicowana definicja seksu

12.4. buddyzm i chrz. uznają wyższość wstrzemięźliwości płciowej nad życiem świeckim (z erotyką, nawet w rodzinie)

12.4.1. daje większe szanse na zbawienie

12.4.2. mnisi

12.4.3. kult dziewictwa

12.4.4. celibat

12.5. judaizm i islam

12.6. shinto

12.6.1. "blogosławiony penis" czczony jako narzędzie powołania do życia

12.7. G. Popek - "święty seks"

12.8. grupa religijna Children of God do lat 80. nawracała seksem [the family international]

12.8.1. Flirty fishing

12.8.2. jedyna w zach. kulturze przykład prostytucji religijnej.

13. 37. Duchowość holistyczna i antyinstytucjonalizm współczesnych społeczeństw Zachodu, prywatyzacja religii.

14. 38. Religie wobec wybranych problemów bioetyki: aborcja, transplantacje, in.

14.1. ABORCJA

14.1.1. judaizm

14.1.1.1. im więcej dzieci tym lepiej

14.1.1.1.1. przed 12 tyg - zabójstwo

14.1.1.1.2. po 12 tyg morderstwo

14.1.2. islam

14.1.2.1. do 40 dni można 40-80 raczej nie powyżej 80 nie

14.1.3. w chinach

14.1.3.1. 2 lata! dopiero po nadaniu imienia

14.2. HOMOSEKSUALIZM

14.2.1. hinduizm

14.2.1.1. potępienie

14.2.2. islam

14.2.2.1. potępienie

14.2.3. buddyzm

14.2.3.1. zróżnicowane podjejście

14.2.4. shinto i taoizm

14.2.4.1. neutralnie

14.2.5. chrz

14.2.5.1. w historii kościoła ewolucja

14.2.5.2. homoseksualizm jest skalowany

14.2.5.2.1. grzechem jest wezwanie do czynności

14.2.5.3. należy ich traktować z szaunkiem współczuciem i delikatnością, unikać dyskryminacji

14.2.5.4. batalia o śluby

14.2.5.5. protestanci

14.2.5.5.1. zróżnicowane

14.2.5.6. prawosławie

14.2.5.6.1. grzech

14.3. Transplantacja

15. 39. Religijne utopie społeczne i polityczne, (tu m.in. millenaryzm New Age)

15.1. W powieściach z utopijnymi wizjami pojawiają się wątki New Age'owe. Nawet gdy sam termin nie istniał.

15.1.1. T. Morus "Utopia" - równość, powrót do natury, kultura duchowa ważniejsza od materialnej, uwol-nienie od materialnych trosk

15.1.2. Campanella "Miasto Słońca" - harmonia (ducha i ciała), rozwój.

15.1.3. J. Szacki " Spotkania z utopią" - możliwość zaczęcia życia społecznego "od nowa", odcięcię się od przeszłości.

15.2. Milenijne cele ONZ (zsekularyzowany millenaryzm):

15.2.1. - likwidacja głodu, skrajnego ubóstwa, rozwój, ochrona środowiska, dostep do edukacji.

15.2.2. wnioski

15.2.2.1. determinizm gwiazd (Bailey) vs synergizm czlowieka i gwiazd (Spangler) - ogólnie albo na czło-wieka wpływają gwiazdy albo to on się musi do nich dostroić

15.2.2.2. sekularyzacja millenaryzmu

15.2.2.3. sensualistyczny dobrobyt (kultura niższa) vs program społeczny (kultura wyższa)

15.3. RELIGIA i NOWE MEDIA

15.3.1. przysięga na tablet z wyświetloną Biblią.

15.3.2. Internet umożliwia: naukę, ogląd i dostęp do informacji oraz PARTYCYPACJĘ

15.3.3. wróżbita Maciej i wysyłanie energii przez telefon (z telewizora) :D

15.3.4. W reklamie: zarówno wątki religijne w reklamach produktów, jak i religie muszą konkurować i re-klamować się jak produkty.

15.3.5. Kościół nie zgadza się na sakramenty przez media. Ale już błogosławieństwo działa (np. w trakcie transmitowanej mszy).

15.3.6. Portale katolickie:

15.3.6.1. mateusz.pl deon.pl (prawie jak normalny portal z newsami, pogodą itp.) strona watykanu

15.4. millenaryzm

15.4.1. millenium, tysiąc

15.4.2. Pawlczuk "ruch religijny zmierzający do zbawienia, które ma charakter społeczny, ostateczny, kolektywny i ma się spełnić niebawem, wewnątrz tego świata"

15.4.3. symbolika interpretacji..

15.4.4. John Nelson Darby (XIXw)

15.4.5. Am. Północna

15.4.5.1. wszystkie 3 największe religie chrześcijańskie

15.4.5.1.1. mormoni

15.4.5.1.2. świadkowie jehowy

15.4.5.1.3. adwentyści dnia 7

15.4.5.2. ewangelikalny millenaryzm w sferze publicznej

15.4.5.2.1. James Watt pozwolił zniszczyć ziemię bo Jezus zaraz wróci...

15.5. NEW AGE

15.5.1. złożony i wielowymiarowy, alternatywny ruch kulturowy[2], zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych XX wieku[1], wyrosły z przekonania, że ludzkość, pogrążona w głębokim kryzysie, znajduje się w punkcie zwrotnym pomiędzy dwiema epokami ("erami")[3].

15.5.2. znak przemiany kulturowej

15.5.3. wiara w potrzebę zmiany kultury

15.5.4. ERA WODNIKA

15.5.4.1. epoka ryb

15.5.4.1.1. epoka barana

15.5.4.2. spokój, poszerzanie świadomości, chemiczne zbawienie ;)

15.5.5. Levi H. Dowling

15.5.6. Alice Bailey

16. Konflikty

16.1. 8. Konflikty - IRLANDIA

16.1.1. Konflikt katolicy - protestanci w Irlandii Płn. [przykład konfliktu w odłamach chrz.]

16.1.1.1. dyskryminacja katolików

16.1.1.1.1. IRA

16.1.1.2. Potomkowie kolonistów angielskich (protestanci) chcą nadal unii z Wlk. Brytanią

16.2. 9. Konflikty - Bałkany

16.2.1. Konflikt etniczno-religijny pomiędzy katolickimi Chorwatami, prawosławnymi Serbami a muzułmańskimi Bośniakami.

16.2.2. Była Jugosławia – prawosławie katolicyzm islam

16.2.2.1. o Jugosławia była państwem, w którym używano 2 alfabetów, wyznawano 3 religie, posługując się 4 językami. Kraj ten był zamieszkany przez 5 narodów i składał się z 6 republik

16.2.3. Interwencja NATO w Serbii 1999 tzw. Operacja Allied Force

16.2.3.1. o Kosowo kolebką kultury serbskiej zislamizowaną przez Turków

16.2.3.2. o Pierwsza w dziejach wojna w obronie praw człowieka o Interwencja militarna NATO w Kosowie była nielegalna, ale legitymizowana (raport niezależnej Międzynarodowej Komisji w sprawie Kosowa)

16.3. Konflikt Islam - Hinduizm

16.3.1. Konflikty między islamem a hinduizmem nakł adające się na konflikt między Indiami a Pakistanem

16.3.1.1. Obydwa te państwa był y koloniami brytyjskimi

16.3.1.1.1. W 1947 r. uzyskały niepodległość

16.3.1.2. Z tego powodu wybuchły już 3 wojny.

16.4. Konflikt Buddyzm - Hinduizm

16.4.1. Sri Lanka

16.4.1.1. Tamilowie (gł . hinduizm, pn wyspy)

16.4.1.1.1. Tamilskie Tygrysy organizacja militarna walcząca o prawa Tamilów. 1976 – 2009

16.4.1.2. Syngalezi (buddyści – 70%)

16.5. Konflikt Buddyzm - Islam

16.5.1. Brima

16.5.1.1. Buddyzm 80%

16.5.1.1.1. Religia państwowa ścisły związek z państwem

16.5.1.2. Chrześćijaństwo 8%

16.5.1.3. Islam 4% (prowincja)

17. 16. świętość w nowych mediach

17.1. TV:

17.1.1. kanały religijne i tematyczne:

17.1.2. Trwam, EzoTV, GodTV oraz coś awesome: myzen.tv (telewizja gdzie cały czas lecą krajobrazy natu-ralne z dźwiękami natury)

17.1.3. teleewangelizm

17.2. Kościół nie zgadza się na sakramenty przez media. Ale już błogosławieństwo działa (np. w trakcie transmitowanej mszy).

17.3. przysięga na tablet z wyświetloną Biblią.

17.4. Internet umożliwia: naukę, ogląd i dostęp do informacji oraz PARTYCYPACJĘ

17.5. wróżbita Maciej i wysyłanie energii przez telefon (z telewizora) :D

17.6. "Ścieżka lewej ręki": mniej lub bardziej poważne.

17.7. Joke religions

17.8. Smartphony:

17.8.1. opoka.org.pl - lista

17.8.2. sieć w naszej rodzinie pl - sieć radia maryja (i telefony dla seniorów)

17.8.3. telefony dla islamistów - z tekstem koranu, przypomnieniem o modlitwie i kompasem (kierunek Mekka)

17.9. Gry

17.9.1. gry religijne, biblijne,

17.9.2. symulator boga (populous)

17.9.3. dark fantasy (Diablo czy Dante's Inferno)

18. New Topic

19. 15.Rola mediów w kreowaniu konfliktów wokół symboli religijnych

19.1. o Poetyka „fragmentu”, „selekcji” (media pokazują część a nie całość, więc przekaz zmieniony), o Typ synekdochy (pars pro toto)

19.2. o Zmiana sensu przekazu artystycznego

19.3. o Fragmentaryczny przekaz jest multiplikowany, kopiowany, opatrywany nowymi komentarzami

19.4. o Nagłośnienie poza zamkniętymi środowiskami artystycznymi użycia symbolu sprzecznego z tradycyjnym katolickim kontekstem

19.5. o Media często odpowiadają za zmianę treści i kontekstu

20. 14. antysemityzm

20.1. Krzemiński

20.2. a) antysemityzm tradycyjny (antyjudaizm), wykorzystuje konflikt religijny między chrześcijanami i Żydami. Teza, iż między wyznaniem mojżeszowym a chrześcijaństwem panuje stan permanentnej niechęci,

20.3. b) antysemityzm nowoczesny (teorie spiskowe..)

20.4. antysemistyzm wrasta wraz z wiekiem..

20.5. Mord rytualny - trwałość mitu

21. 11. konflikty wokół wykorzystywania symboli religijnych w sztuce

21.1. Nieznalska

21.2. Nergal

21.3. Krzyż z puszek piwa Lech

21.4. Guma Guar

21.5. „Skandalista Larry Flynt”.

22. 2. konflikty na tle religijnym

22.1. a/ islamsko chrześcijańskie;

22.2. b/ hinduistyczno-islamskie;

22.2.1. I Pakistan i Indie mają broń atomowa

22.3. c/ protestancko katolickie;

22.4. d/ judaistyczno-muzułmańskie; (Irlandia Północna, Sudan, Sri Lanka, Liban, Izrael i Bliski Wschód, Irak i in.); Geneza

22.4.1. http://historia.na6.pl/konflikty_na_bliskim_wschodzie

22.5. http://sciaga.pl/tekst/42762-43-wspolczesne_konflikty_religijne_na_swiecie_xx_i_xxi_wiek

22.6. Birma, konflikt między Islamem a Buddyzmem

22.6.1. Dominującą większość buddyjska uciska islamistów

23. 3. Fundamentalizm:

23.1. • Reakcja na modernizację i postęp władzy  relatywizacja prawd wiary • Reakcja na teologię liberalną

23.1.1. • Konferencja biblijna w Niagara on the Lake (USA) 1878-1910

23.1.1.1. Werbalna bezbłędność Biblii

23.1.1.2. Dziewicze narodzenie i bóstwo Jezusa Chrystusa

23.1.1.3. Nauka i ekspiacji zastępczej i zbawieniu z łaski

23.1.1.4. Cielesne zmartwychwstanie Jezusa

23.1.1.5. Autentyczność cudów i literalny powrót Jezusa

23.2. i jego religijne odmiany:

23.2.1. chrześcijański,

23.2.2. muzułmański,

23.2.3. żydowski,

23.2.4. hinduski i inne.

23.3. Gilles Kepl "zemsta boga. religijna rekonkwista świata"

23.3.1. wśród wielkich monoteistycznych rel. zrodziły się ruchy dążące do zmiany świata

23.3.1.1. Lata 70. porzucenie ziemskich utopii "pustka świeckich utopii - liberalnej i marksistowsiej" nowoczesność nie zdążyła wytworzyć żadnych wartości

23.3.1.1.1. strategie zmiany

24. 7. Ruch syjonistyczny

24.1. Ruch polityczny i społeczny, dążący do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenach starożytnego Izraela

24.1.1. Syjonizm doprowadził do powstania państwa Izrael w 1948 r.

24.1.1.1. Wielkie środki od bogatych Żydów szły na ten cel

24.1.2. Współcześnie jego celem jest także utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem

24.1.2.1. Nowa kultura hebrajska (język, rolnictwo i militarne powinności także)

24.1.2.2. Element religijny – żeby wrócili do kraju obiecanego Żeby zmienili kulturę – odeszli od jidysz i wskrzesili hebrajski, przestali zajmować się handlem a zaczęli np. rolnictwem

24.1.2.2.1. Kibuc – jedyne miejsce, gdzie komunizm ma ludzką twarz, nie jest totalitarny; rezygnuje się z wolności na rzecz bezpieczeństwa wspólnoty

24.1.3. 1897 powstaje Światowa Organizacja Syjonistyczna

24.1.3.1. hasło: Ziemia bez ludu, dla ludu, bez ziemi

24.1.4. W okresie międzywojennym teren ten był mandatem Wielkiej Brytanii (Brytyjski Mandat Palestyny).

24.1.5. Theodor Herzl (1860-1904) początkowo postulat utworzenia prawnie zabezpieczonej siedziby dla ludu żydowskiego w dowolnym miejscu (Uganda?)

24.1.5.1. Ale z czasem zwycięża koncepcja powrotu do Palestyny

25. 17.Rodzaje wrażliwości symbolicznych w Polsce współczesnej – kultura typu ludowego (religia przeżywana) a „wiara oświeconych”

25.1. Doktryna Kościoła o wizerunkach – Sobór Nicejski II 787 – kończy spór ikonoklastyczny

25.2. Właściwy kult nie jest do rzeźby, tylko do tego, kogo przedstawia ta rzeźba

25.3. Rodzaje czci – w średniowieczu w zachodnim chrześcijaństwie:

25.3.1. o Latria – kult przynależny tylko Bogu

25.3.2. o Dulia – kult świętych i aniołów

25.3.3. o Hyperdulia – kult Maryi

26. 19. Rola protestantyzmu w narodzinach kapitalizmu wg M.Webera

26.1. przekonanie, że religia ma wpływ na wyniki gospodarcze

26.1.1. doniosłą rola radykalnych ugrupowań kalwińskich XVII w

26.2. Luter mówił zawód jest twoim powołaniem

26.2.1. Solidność, uczciwość itp. Stąd się wywodzi.

26.3. Narodziny protestanckiego etosu pracy

26.3.1. Protestantyzm odrzuca hierarchię świętości.

26.3.1.1. Idea predystynacji (u jego podstaw leżało przekonanie, że Bóg jednych obdarza łaską konieczną do zbawienia, drugich nie

26.3.1.1.1. Wszyscy z podobną szansa na zbawienie, ale trzeba się starać, by pokazać, że jest się wybranym przez boga

26.3.1.1.2. Proste, cnotliwe życie, powodzenie w życiu doczesnym, powaga, rezygnacja z przyjemności oddalających od Boga miały świadczyć o tym, iż Bóg predestynował dane osoby do zba-wienia

26.3.2. Protestantyzm religią mieszczańską - indywidualizacja i odmagicznienie (racjonalizacja życia)

26.3.2.1. Ewangelicy czują wyższość w wykształceniu i pozycjach społecznych.

26.3.2.1.1. Czują się solą ziemi.

26.4. Jan Kalwin dopuszcza pożyczki na procent

26.5. W krajach protestanckich praktycznie brak korupcji

27. 20.Religijne uwarunkowania ekonomii i współczesnego biznesu

27.1. Chrześcijaństwo - ewolucja postaw

27.1.1. Apokaliptyczne nastroje pierwszych wieków, tendencje “wspólnotowe”, silny solidaryzm, niechęć do trwałości (“ptacy niebiescy”)

27.1.2. Spór o to czy Kościół ma być bogaty, czy nie posiadać nic

27.1.3. Doba Konstantyna Wielkiego i cesarstwa (Bizancjum i Karola Wielkiego) - kompromis z państwem (św. Augustyn)

27.1.4. Uznanie prawa własności za niezbywalne [módl się i pracuj]

27.2. Biblia i Arystoteles

27.2.1. o Jezus: “Nikt nie może służyć dwom panom: nie możesz służyć… i mamonie”

27.2.2. A: pieniądz jest bezpłodny

27.3. Średniowiecze

27.3.1. potępienie lichwy przez sobory do 1830

27.3.1.1. długoterminowy oprocentowany kredyt

27.4. Ruchy heterodoksyjne - radykalne formy sprzeciwu

27.4.1. o Spór o to czy szata Jezusa była jego własnością - kontekst eklezjologiczny > jest to pretekst by zastanowić się, czy chrześcijanie powinni być bogaci czy biedni (sprzeczność: bogactwo i wystawność kościołów, a podążanie za słowami Jezusa)

27.4.2. o radykalni medykanci (zakony żebracze)

27.4.2.1. Bracia i Siostry Wolnego Ducha (Adamici,

27.4.2.1.1. głosili wspólnotę dóbr i wolną miłość, wielu z nich propagowało nagość),

27.4.2.2. Waldensi

27.4.2.2.1. tzw. „ubodzy z Lyonu”, działające we Francji, Włoszech, Niemczech, Czechach i Polsce (Śląsk), występujące przeciw władzy i bogactwu Kościoła. Potępieni przez papiestwo, eks-komunikowani i prześladowani przez inkwizycję)

27.5. Żydzi - funkcja ekonomiczna

27.5.1. o Żyd-lichwiarz - wypełnienie luki w systemie gospodarczym dojrzałego średniowiecza

27.5.1.1. o “od obcych możesz się domagać” odsetek

27.5.2. o co 7 lat w roku szabatowym wygasać miały wszelkie wierzytelności

27.5.3. o Z etosu pracy: “Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach” - szlachta po prostu wydaje pie-niądze, a nie dyskutuje o nich, bo nie jest to eleganckie - z tego brały się później zachowania Polaków (brak odwagi w rozmowach o pieniądzach, nie upominanie się o swoje)

28. 21. Chrześcijaństwo wobec pożyczania na procent

28.1. pozyczanie od innych

28.1.1. 1. Podstawowa zasada - nie pożyczajmy od innych

28.1.2. 2. Gdy musimy od kogoś pożyczyć.

28.1.2.1. a/ trwamy w jakimś grzechu

28.1.2.2. b/ niewłaściwie zarządzamy mieniem Bożym

28.1.3. 3. Dług trzeba oddać.

28.1.4. 4. Dłużnik jest niewolnikiem.

28.2. POŻYCZANIE innym

28.2.1. a/ podstawowa zasada - pożyczamy z tego co mamy, i tak aby zbytnio nie obciążać swojego budżetu, oraz z ochotnego serca, bez przymusu:

28.2.2. b/ pożyczamy, ale roztropnie

28.2.3. c/ pożyczamy komuś, nie spodziewając się zwrotu

28.2.4. d/ nie pożyczamy nikomu na lichwę (bardzo wysoki procent), a chrześcijanom pożyczamy bez procentu

28.2.5. - unikamy pożyczania niewierzącym

28.3. Z Biblii wynika jednoznacznie, że nie powinniśmy żyrować (udzielać poręczenia) nikomu:

29. 22.Idea społeczeństwa jako organizmu wg katolickiej nauki społecznej

29.1. Katolicka nauka społeczna

29.1.1. Narodziny to schyłek XIX wieku Rerum novarum Leona XIII 1891

29.1.1.1. Odpowiedź na nierówności społeczne

29.1.1.1.1. Nierówności społeczne są grzechem

29.1.1.2. Teologia wyzwolenia

29.1.1.2.1. Rodzi się w Ameryce Południowej

29.1.2. Niezbywalność prawa własności

29.1.3. Idea sprawiedliwej zapłaty - jako miernik systemów gospodarczych

29.1.3.1. Wszyscy mają mieć warunki bytowe zapewnione, nawet jeśli żona nie pracuje.

29.2. Odpowiedź ta opierała się na porównaniu społeczeństwa do organizmu

29.2.1. różne organy spełniają różne funkcje, wspólnota i dbanie wzajemne

29.2.1.1. Idea solidaryzmu społecznego

29.2.1.1.1. Postulat współpracy: łączenie się i współpraca

29.2.2. Organicystyczna wizja społeczeństwa odziedziczona po św. Tomaszu

30. 23.Nowa duchowość w biznesie i zarządzaniu

30.1. Nowa duchowość w biznesie

30.1.1. o myślenie pozytywne

30.1.2. o coaching duchowy

30.1.3. o repertuar religijnych “chwytów” w działalności ekonomicznej (Amway, Herbalife, in.)

30.1.4. o >>> Kundalini

30.1.4.1. Kundalini uznawana jest za moc i potęgę twórczą, kreatywną, stąd odpowiedzialna jest za wszelkie zdolności i talenty twórcze, artystyczne, architektoniczne oraz wynalazcze. Osoby zdolne do wielkich, bohaterskich czy twórczych, odkrywczych czynów uważane są za posiadające wielką moc kundalini.)

30.1.5. o spirytualizacja pieniędzy (dóbr materialnych)

30.1.6. o miliony, moc i miłość …

31. 24.Religijne wzorce we współczesnym handlu (Amway, Herbalife, in. )

31.1. trzeba wierzyć, w to, że produkt którym się handluje jest najlepszy

31.2. handel bezpośredni

31.2.1. produkty amway dostępne są tylko osobiście przez handlowców, prezentowane w malym gronie i przez osoby znajome, co ma wzbudzić większe zaufanie, a jedna z zasad firmy głosi 'jeśli nie wierzysz, ze nasze produkty sa najlepsze, nie osiągniesz sukcesu' i tutaj ta wiara w produkt jest bardzo ważna. Z herbalife jest podobnie, trzeba wierzyć w lecznicze działanie produktów, którymi sie handluje .

32. 25.Omów główne zasady rynkowej teorii religii R.Starka i W.Bainbridge’a

32.1. “rynkowa teoria religii”

32.1.1. • prawa ekonomii mają zastosowanie do życia religijnego, które tworzy rynek dóbr duchowych

32.1.2. Religie i kościoły - to przedsiębiorstwa

32.1.3. sfera religii zredukowana do kategorii popytu i podaży

32.2. Struktura teorii Bainbridge-Starka

32.2.1. wyznawcy to konsumenci poszukujący indywidualnych źródeł nagród i kompensatorów

32.2.1.1. o Kompensatory - to zapowiedzi nagrody, przedstawione w oparciu o wyjaśnienia, które nie poddają się jednoznacznej ocenie (np. trafiamy do Raju - to pewnego rodzaju obietnica). Nieuchwytne substytuty nagród, których wartość trzeba przyjąć na wiarę. Ludzie traktują kompensatory tak, jakby one były nagrodami.

32.3. Konkurencja na rynku religijnym

32.3.1. o nieustanna rywalizacja producentów religijnych (pomiędzy sobą i z niektórymi organizacjami świeckimi);

32.3.2. o przedsiębiorstwo religijne jeśli jest preferowane (np. przez państwo) ogranicza konkurencję;

32.3.3. o państwo uzyskuje legitymizację własnych poczynań

32.4. kompercjalizacja sfery sacrum

32.4.1. pielgrzymki, bilbordy, reklamy, zóżnicowane oferty w internece

32.4.2. kościół musi produkować takie towary i usługi, które są dla ludzi atrakcyjne

32.5. monopol

32.5.1. o jedna religia zawłaszcza rynek religijny

32.5.2. o wsparcie państwa

32.5.3. o ograniczenie podaży, nie popytu

32.5.4. • > przykład: luterańska Szwecja (niska religijność)

32.6. Pluralizm religijny

32.6.1. państwo wystrzega się uprzywilejowania któregokolwiek z wyzwań

32.6.2. o większość grup religijnych ma zagwarantowane te same prawa;

32.6.3. o rynek religijny cechuje pluralizm wyznań;

32.6.4. o niski poziom regulacji podaży;

32.6.5. > przykład: USA - sprzyja wysokiej religijności

33. 26.Teoria bezpieczeństwa egzystencjalnego Pippy Norris i Ronalda Ingleharta

33.1. o aksjomat bezpieczeństwa

33.1.1. jeśli rośnie bogactwo

33.1.1.1. to rośnie bezpieczeństwo

33.1.1.1.1. więc nie trzeba religii

33.2. aksjomat tradycji kulturowych

33.2.1. readycje religijne trwale ukrztałtowała kulturę każdego narodu. wartości religijne są więc wpisane w dziedzictwo kulturowe

33.3. 6 hipotez

33.3.1. 1. hipoteza wartości rel

33.3.2. 2. hipoteza kultury rel

33.3.3. 3. hipoteza udziału w praktykach rel

33.3.4. 4. hipoteza zaangażowania obywatelskiego

33.3.5. 5. hipoteza demograficzna

33.3.6. 6. hipoteza rynku religijnego

33.4. mapa wartości kulturowych świata Ingelhart

34. 27.Geneza i zakres praw człowieka i ich prawne zabezpieczenie

34.1. Pryncypia

34.1.1. o wolność człowieka i wyznania podstawowe prawo człowieka i tak traktowana jest przez różnego rodzaju umowy i konwencje międzynarodowe

34.1.2. o problematyka ochrony praw podstawowych na arenie prawa międzynarodowego pojawiła się dopiero w XX w., wcześniej uznawano iż prawa podstawowe czy też prawa człowieka chronione powinny być przede wszystkim przez ustawodawstwo wewnątrzpaństwowe

34.2. Akty międzynarodowe

34.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych:

34.2.1.1. o Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 grudnia 1945 r.

34.2.1.2. o Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r.

34.2.1.3. o Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

34.2.2. Rada Europy:

34.2.2.1. o Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r.

34.2.2.2. o Europejska Karta Socjalna z 18 października 1966 r.

35. 28.Problem granic wolności religijnej

35.1. Granice wolności sumienia i wyznania

35.1.1. Konwencja Rzymska, w art. 9 ust. 2:

35.1.1.1. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

36. 29.Wartości religijne i świeckie w preambule Konstytucji RP

36.1. preambuła Konstytucji z 1997 r. Art. 2 Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności: o tworzyć wspólnoty religijne, zwane dalej “kościołami i innymi związkami wyzna-niowymi” , zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadające własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe, 2) zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyć w czynnościach i obrzędach reli-gijnych oraz wypełniać obowiązki religijne i obchodzić święta religijne, 2a) należeć lub nie należeć do kościołów i innych związków wyznaniowych, 3) głosić swoją religię lub przekonania, 4) wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii, 5) zachowywać milczenie w sprawach swojej religii lub przekonań, 6) utrzymywać kontakty ze współwyznawcami, w tym uczestniczyć w pracach organizacji religijnych o zasięgu międzynarodowym, 7) korzystać ze źródeł informacji na temat religii, 8) wytwarzać i nabywać przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych oraz korzystać z nich, 9) wytwarza , nabywać i posiadać artykuły potrzebne do przestrzegania reguł religijnych, 10) wybrać stan duchowny lub zakonny, 11) zrzeszać się w organizacjach świeckich w celu realizacji zadań wynikających z wyznawanej religii bądź przekonań w sprawach religii, 12) otrzymać pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub z przekonaniami w sprawach religii.

37. 30.Prawodawstwo Zachodu a religia - pola konfliktów

37.1. Bezpieczeństwo publiczne jako granica wolności religijnej

37.1.1. o zapobieżenie ingerencji krajów “protektorów”

37.1.2. o tendencje “odśrodkowe”

37.1.3. o ważne, gdy religijność identyfikuje się z narodowością

37.2. Powinności obywatelskie:

37.2.1. o piastowanie urzędów

37.2.2. o służba wojskowa (mennonici, amisze, Świadkowie Jehowy)

37.2.3. o składanie przysięgi (baptyści, radykalne grupy religijne)

37.3. Kontrowersje wokół edukacji i demokracji

37.3.1. spór o kreacjonizm w USA, obecność religii w szkole - na ile państwo powinno wspierać religię, a na ile nie? Czy ocena z religii ma liczyć się na świadectwie?

37.3.2. o kwestie religijne są naszą prywatną sprawą - nie musimy się z tego tłumaczy

37.3.3. o czy teologia jest nauką - spór o wydziały teologiczne i uczelnie teologiczne. W na-uce nie ma dogmatów - wszystko trzeba sprawdzi

37.3.4. o Kontrola i nadzór nad obiegiem finansowym w grupach religijnych, finanse a religia

37.4. Budowa własnych obiektów kultu

37.5. Import artykułów zwolnionych z cła o na potrzeby kultu, misji (np. poligraficzne)

37.6. Działalność gospodarcza związków wyznaniowych - religijne przedsiębiorstwa

37.6.1. o Stella Maris (https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_Stella_Maris) - właścicielem była archidiecezja gdańska

37.7. Dostęp do mediów i środków przekazu (licencjonowanie dostępu do platform przekazu) o Spór o dostęp do Telewizji Trwam do przyznania jej koncesji na multipleksie na-ziemnej telewizji cyfrowej (NTC). Zakończony sukcesem - TV Trwam rozpoczęła nadawa-nie 27 kwietnia 2014

37.8. Symbole religijne w przestrzeni publicznej

37.8.1. • spór o burkę we Francji i Niemczech

37.8.2. • spór o krzyż w Sejmie RP

37.8.3. • spór o ubój rytualny - islam i judaizm: wyznawcy wierzą, że życie jest w krwi

38. 31. Religia, prawo i zdrowie obywateli

38.1. praktyki dietetyczne

38.1.1. veg..

38.2. alternatywa medycyna

38.2.1. homeopataia

38.2.2. odmowa szczepień

38.2.3. odmowa korzystania z usług learzy

38.2.4. bioenergoterapeuci

38.3. kontrowersyjne praktyki religijne

38.3.1. near deth expierence

38.3.2. samobójstwo w Gujanie

38.3.2.1. . 18 listopada 1978 roku 909 wyznawców Świątyni Ludu popełniło samobójstwo pod naciskiem przywódcy w wydarzeniu nazywanym przez Jonesa "rewolucyjnym samobójstwem". Dorośli członkowie sekty podali truciznę swoim dzieciom, a następnie sami ją zażyli.

38.3.3. środki psychoaktywne

38.3.4. bioetyka

38.3.4.1. aborcja

38.3.4.2. in vitro

38.3.4.3. zmiana płci

38.3.4.4. eutanazja

38.4. seks a życie publiczne/religijne

38.4.1. homoseksualizm

38.4.2. odmienna praktyka seksualna

39. 32. Ruchy antykultowe – społeczna reakcja na nowe ruchy religijne

39.1. wcześniej dezinformacja i szerzenie nietolerancji

39.1.1. w 200-2005 zaczyna słabnąć, bo nowe afery pedofilskie w kościele

39.2. Zły PR dla nowych ruchów religijnych

39.2.1. problem opieki nad exczłonkami NRR

39.2.1.1. 15%

39.2.1.2. Problem w tym, że media słuchaj raczej tylko tych apostatów

39.3. sekta to "organizacja przestępcza mieniąca się kościołem

39.3.1. na zachodzie ruchy rodziców w obronie ich mająku

39.3.1.1. centra dominikańskie

39.3.1.2. ruch obrony jednostki i rodziny

39.3.1.3. komitet obrony przed sektami

39.3.2. w polsce w latach 90.