Brainstorming

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Brainstorming by Mind Map: Brainstorming

1. Thầy

1.1. Có ebook hướng dẫn chi tiết từ tạo course đến tối ưu và marketing

1.2. Tạo Announcement

1.2.1. Thông báo khi thầy update course, nhắc nhở học viên

1.2.2. Chia sẻ thông tin có liên quan về lĩnh vực đang dạy

1.2.3. Mục đích là kích thích học viên tham gia tích cực hơn

1.3. Hỗ trợ tạo course

1.3.1. Được tùy chỉnh layout, nội dung mô tả course

1.3.2. Có thể upload 1 video test

1.3.3. Tùy chọn private: không tìm kiếm được mà phải có link của course mới vào được

1.3.4. Có thể có add thêm trợ giảng/giảng viên

1.3.5. Có 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm

1.4. Tích hợp với Gg Analytics và Adwords

1.5. Theo dõi

1.5.1. Số lần ghé thăm

1.5.2. Số học viên mới và active

1.5.3. Feedback và rating

1.5.3.1. Số sao rating

1.5.3.2. Thời gian học trung bình của 1 học viên active và của cả course

1.5.3.3. Recommend của học viên

1.5.3.4. So sánh performance của các lecture

2. Up học liệu

2.1. Các instructor có thể có quyền edit course như người lập course

2.2. Hỗ trợ tạo lecture bằng video, audio, presentation, document, text, mashup

2.3. Các lecture đều có resource hỗ trợ, có thể là file do thầy up lên hoặc có sẵn trong library (có tool upload), link ra ngoài hoặc file source code .py và .rb

2.4. Có thể review từng lecture

2.5. quiz

2.6. Bài luyện code

2.6.1. Cho đoạn code mẫu, yêu cầu học viên làm gì đó ngay trên browser và server tự động check theo đáp án thầy đưa ra và script check của thầy

2.6.2. Có hint hỗ trợ học viên

2.6.3. Hỗ trợ Html, CSS, Javascript, Java

2.7. Promo video

2.7.1. Tăng khả năng học viên tham gia học lên 5 lần

3. Chăm sóc khách hàng

3.1. Khi đang xem 1 video, có button để xem Next, Previous, bật tắt autoplay, report, full screen, đánh dấu là đã xem hết video

3.2. Trang support

3.2.1. Có đầy đủ thông tin cho người mới bắt đầu

3.2.1.1. FAQ

3.2.1.2. Manual chia theo danh mục rõ ràng

3.2.1.3. Có hướng dẫn riêng cho từng đối tượng user

4. Học viên

4.1. Giao diện, nội dung

4.1.1. Đăng nhập xong

4.1.1.1. Hiển thị danh sách các category và top 9 khóa học tiêu biểu theo: - Số người đang truy cập - Best seller về 1 số category - Liên quan tới các khóa mà học viên đã tham gia

4.1.1.2. thông tin của mỗi khóa học

4.1.1.2.1. thầy, chức vụ

4.1.1.2.2. rating, số người đã rate

4.1.1.2.3. học phí

4.1.1.2.4. số bài giảng và tổng thời lượng video (khá hữu ích)

4.1.2. Truy cập 1 category

4.1.3. Click vào 1 khóa học

4.1.3.1. Nội dung khóa học

4.1.3.1.1. Những cái trên cùng và nhìn rõ nhất

4.1.3.1.2. Thông tin chung

4.1.3.1.3. Thông tin chi tiết

4.1.3.1.4. Các khóa có liên quan (Students Who Viewed This Course Also Viewed, các khóa học của cùng giảng viên đó)

4.1.3.1.5. Danh sách bài giảng

4.1.3.1.6. Profile thầy và review của học viên

4.1.3.1.7. Có thể có thêm một số thông tin lịch sử, thời sự liên quan đển môn học ở cuối trang

4.1.3.2. Menu tĩnh gồm: Các đề mục, nút đăng ký học và học phí

4.1.4. Vào học

4.1.4.1. Ở menu phía trên có nút cho xem lại thông tin chi tiết khóa học

4.1.4.2. Nổi bật: Khung video/audio cho bài đầu tiên của khóa học -> rất tiện dụng, cho user cảm giác mình bắt đầu lúc đúng chỗ thay vì chọn 1 bài trong 1 list rất dài

4.1.4.3. Ngay phía trên list bài giảng là thanh bar theo dõi tiến độ học, thông báo phải học hết mới có certificate -> kích thích học hơn

4.1.4.4. Có danh sách học viên -> cảm thấy đỡ cô đơn??

4.1.4.5. Discuss: 1 discussion giống 1 topic trong 4rum, học viên có thể follow 1 discussion nào đó, thêm comment, sửa xóa comment của mình; like, report comment khác

4.1.4.6. Note: Thêm, sửa, xóa ghi chú. Khi click vào ghi chú sẽ quay lại vị trí video tại thời điểm viết ghi chú. Có thể tải ghi chú về máy, định dạng csv, bao gồm thời gian (trong video) và text

4.1.5. Profile

4.1.5.1. Các khóa đã học

4.1.5.2. Message

4.1.5.3. Wishlist

4.2. Chức năng

4.2.1. Preview: Học viên được học thử 5 phút

4.2.2. Có thể dùng mã khuyến mãi để được giảm học phí

4.2.3. Tặng khóa học: Mua và gửi cho 1 người khác

4.2.4. Mua được nhiều license 1 lúc

4.2.5. Share trên mạng xã hội

4.2.6. Report sai phạm

4.2.7. Add to wishlist

4.2.8. Có thể được hoàn tiền trong 30 ngày nếu có lý do hợp lý

4.2.9. Discuss, Tải tài liệu, Note