Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Mind my Heart by Mind Map: Mind my Heart
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mind my Heart

* Per minuut pompt het hart gemiddeld 7,5 liter bloed door 40.230 km vaatsysteem (slag- aders en haarvaten); dat is meer dan de omtrek van de aarde!Wellicht is het interessant om te weten dat de pompkracht van het hart zo sterk is, dat indien het werd aangesloten op een tuinslang het bloed van 0,5 meter tot ca. 2 meter hoog zou spuiten (resp. rechter- en linkerkant van het hart). Door middel van Doppler simulaties is vastgesteld dat het bloed in de vaten zich verplaatst in de vorm van een vortex. Zowel in het hart als in de (slag)aderen bevinden zich aan de binnenkant een serie uitstulpingen om deze spiraalsgewijze stroming te bevorderen. Ergens logisch, want het is bekend dat vloeistoffen zichspiraalsgewijs sneller en makkelijker verplaatsen (net als het water ineen afvoerputje).* Tussen de 60 en 65 procent van de hartcellen bestaan uit neuronen. In feite bezit het hart evenveel neuronen als enkele cruciale subcorticale centra van de hersenen. Het hart heeft een eigen zenuwstelsel en kan gezien worden als een gespecialiseerd brein dat specifieke informatie verwerkt. Hartneuronen, gelijk de neuronen van de hersenen, clusteren in ganglia. Het hart heeft een open verbinding met de hersenen, wat inhoudt dat er geen aan- en uitschakelaar tussen zit. Het hart produceert zijn eigen neurotransmitters en het hart heeft zijn eigen geheugen.Misschien is het nu tijd om met andere ogen naar het hart te kijken. Zoals uit het bovenstaande blijkt is het hart meer dan een mechanische pomp en heeft het een eigen intelligentie, die niet onderdoet voor de werking van de hersenen. Heel simpel gesteld worden alle in- en externe indrukken eerst door het hartverwerkt. Het hart vertaalt deze stimuli in gevoelens; deze worden doorgegeven aan de hersenen, die er op hun beurt een “verklaring” aan geven.In onze Westerse cultuur zijn we ons van de eerste stap niet meer bewust, en registreren we voornamelijk de door de hersenen verwerkte informatie.

breinkracht

hart-intelligentie

intelligentie

power of the heart

curieus

gezond

vibrations

Phi en LiefdeManfred Clynes, een voormalig concertpianist, bestudeerde de relatie tussen muziek en emoties. Gedurende zijn optredens ontdekte hij dat bepaalde delen van zijn spel mensen meer ontroerden dan andere. Hij wilde weten wat het was in zijn muziek, welke toonhoogten en noten de mensen het meest beroerden. Hij begon daarom een wetenschappelijke carrière om dit uit te zoeken.Zo bestudeerde hij de golfvormen die gerelateerd zijn aan menselijke emoties. De tedere omhelzingen en knuffels tussen mensen bleken voorspelbare drukcurven te volgen die universeel zijn. Zijn studies wezen uit dat deze niet gerelateerd zijn aan cultuur, religie of etnische achtergrond. Over de gehele wereld bleken mensen hetzelfde recept te gebruiken om emoties als een golf uit te drukken.Uitdrukkingen van angst en haat waarbij mensen duwen en aan elkaar trekken bleken ook voorspelbare drukcurven te volgen. Verbazingwekkend is dat de emotie die geassocieerd wordt met liefde ook een relatie met de Gulden snede blijkt te hebben! Wanneer we onze geliefde omhelzen en het gevoel van liefde leggen in deze omhelzing, zal de maximale druk van de omhelzing plaatsvinden op precies het moment dat deze de Gulden snede vormt in de totale duur vande omhelzing. Dus het lijkt erop dat er maar één manier is waarop het universele bewustzijn kan scheppen. Het vereist de liefdevolle, niet-destructieve interferentie en buiging van licht in fractal geometrische structuren die toestaat dat de golf staat en voor eeuwig interfereert. De hogere harmonischen in de Fibonacci-reeks zijn allemaal gebaseerd op de langste Phi-golf die de draaggolf vormt. De waterval aan elektromagnetische golven die gevlochten zijn op deze Gulden draaggolf met de langste golflengte heet in het Engels de ‘Lo Phi wave’, van ‘Long Phi wave’ ofwel de ‘Love Wave’ (liefdesgolf). Is ‘Lo-Phi’ de oorsprong van het Engelse woord ‘love’?Het lijkt er dus op dat alleen liefde creëert en we komen tot het inzicht dat het liefdevolle golven zijn die met elkaar interfereren waaruit de materiële wereld ontstaat. Wanneer de interfererende golven niet de Gulden snedeverhouding onderhielden in golflengten, dan zou destructieve interferentie het gevolg zijn en de materiële wereld zou eenvoudigweg niet kunnen bestaan. Is het niet zo dat liefde bergen kan verzetten en dat haat en angst alles vernietigen? We zien dit zelfde principe tot uitdrukking komen in golven die liefdevol de wereld creëren. Wanneer de golven elkaar haten, dan concurreren ze met elkaar en gaan ze allebei ten onder.

geometrie

heart is geometric vortex

heartfusion

hartslag

natuur

mind my story

ik loop met je mee

journey to the center of my heart

intelligentie

@1

@2, @3

Intelligence: Is It In The Brain Or The Heart?

heart intelligence

balans

juiste pad

manifesting

decision making

hele olifant

& Zo

bitlessandmore

& Zo

weg van het hart

als het hart spreekt

heart centered relating

heartbrain pathways

heartmath

inner balance app manual

heartlife

fractalfield

Het liefhebbende hartDe Heart Tuner is een hart/brein-biofeedbacksysteem dat in staat is de coherentie te meten tussen de hartslagen (Elektrocardiogram ECG) en de hersengolven van een persoon. Het wordt gebruikt door therapeuten en onderzoekers, maar is ook geschikt voor individueel gebruik om een betere balans tot stand te brengen tussen hart en geest.Voor het eerst in de geschiedenis zijn we in staat om werkelijk menselijke emoties te meten zoals compassie, empathie, liefde, boosheid en frustratie. De Heart Tuner gebruikt de elektromagnetische golven van het hart en het brein en is in staat om te constateren of er harmonie tussen beide bestaat, met andere woorden of er sprake is van coherentie tussen hart en geest. De Heart Tuner checkt of onze gevoelens en gedachten op elkaar afgestemd zijn.Sinds mensenheugenis hebben we aangenomen dat het hart het huis is van onze gevoelens en emoties en dit is tot uitdrukking gebracht in bijna ieder populair liefdesliedje. Maar de menselijke emoties kunnen nu werkelijk gemeten worden en blijken inderdaad af te stammen van het hart. Emoties komen voor in de golven van het ECG.Ook onze gedachten laten een vingerafdruk achter in het elektromagnetische veld van het brein, onze hersengolven zoals ze vastgelegd worden in het EEG. De Heart Tuner pikt de signalen van het hart en brein op en is in staat om fase-overeenkomsten tussen de golven van het ECG en EGG vast te stellen.Wanneer een faseovereenkomst wordt gedetecteerd, stemmen niet alleen de frequenties van het hartsignaal af met de frequenties van de hersengolven, maar ook hun fasen komen overeen, de golven zijn harmonisch met elkaar verbonden! In technische termen wordt gezegd dat deze signalen coherent zijn! Wat er werkelijke gebeurt is dat de betrokken persoon zijn gevoelens en gedachten op elkaar afstemt en hij ervaart vredige, blije gevoelens, kortgezegd: gelukzaligheid.

.

soul soaring

hearts ring

cardiac coherence

coherent heart

phi

manifesteren

scheppend leven

from the heart

use your right mind

theorie van alles

gezond

heart chakra tuning

chakrum