Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Temperatuurregulatie by Mind Map: Temperatuurregulatie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Temperatuurregulatie

Kerntemperatuur

normaal 35,5 - 37,5 graden

schommelingen

dag- en nachtritme

menstruatiecyclus vrouw

lichamelijke inspanning

Setpoint

Omhoog, Koorts, Oorzaken, Infectie, Pyrogenen, Griep, Longonsteking, Urineweginfectie, Etc., Auto-immuunziekte, Kanker, Allergische reactie, Extreme blootstelling aan zon, me name bij hitte, Extreme lichamelijke inspanning, met name bij hitte, Symptomen, Spiertonus, Rillingen, Vasodilatatie, Kerntemperatuur: 38 graden of hoger, Geneesmiddelen, Anti-pyretica, Paracetamol, NSAID's, Asperine, Ibuprofen

Omlaag, Overtollige warmte kwijtraken, Zweetsecretie, Vasoconstrictie

Hypothalamus

Anterior

Voorste, rostrale deel

Afkoelingscentrum

Reageert op stijging kerntemperatuur

Warmteafgifte, Fysische warmteregulatie, Vasodilatie, Zweetsecretie

Superior

Achterse, caudale deel

Verwarmingscentrum

Vermindering warmteafgifte

Warmteproductie, Vasoconstrictie, Vermindering zweetsecretie, Pilo-erectie, Verhogen stofwisseling, Chemische warmteregulatie, Via adrenaline uit het bijniermerg, Rillen en klappertanden, Warmteproductie in spieren, Willekeurig bewegen, Verhoging spiertonus

Orthosympatisch systeem

Warmte

Verhoogde activiteit, Kou, Katabole functies aan, Koolhydraat- en vetstofwisseling, Anabole functies geremd, Toename adrenaline door bijniermerg, Toename glucagonproductie door pancreas

Formatio Reticularis

Toename waakzaamheid

Bemoeilijking slapen

Perifere thermosensoren

In de huid

Vooruitmelding info over huidtemperatuur naar hersenen

Reflectoire reacties

Warmte- en koudegevoel, Bewustwording, Naar andere omgeving, Aanpassen kleding

Warmtehuishouding

New node

Warmtesensoren

Koudesensoren

Verstoring balans warmteproductie en warmteafgifte

Hypothermie

Daling kerntemperatuur beneden 35 graden, Onder 34 graden: verlies bewustzijn, Onder 30 graden: Verwardheid, Onder 29 graden: hartritmestoornissen, Ventrikelfibrilleren, Hartstilstand, Onder 28 graden: autoregulatie valt weg, Wijde pupillen

Symptomen:, Rillen, Sufheid/sloomheid, Trage hartslag, Langzame ademhaling

Risicofactoren, Zuigelingen, Groot lichaamsoppervlak ivt lichaamsmassa, Drenkelingen, Bejaarden, Geringe lichamelijke inspanning, Afgenomen effectiviteit temperatuurregulatie

Hyperthermie

Lichaam kan warmteregulatie niet meer in stand houden, Extreem hoge kerntemperatuur: boven 40 graden., Setpoint verandert niet, Overmatige zweetsecretie, Tekort aan vocht en zouten (elektrocyten)

Oorzaken, Lichamelijke inspanning in extreme hitte, In afgesloten, zeer warme omgeving

Risicofactoren, Jonge kinderen, Bejaarden, 70% overlijdt, Personen met bepaalde huidaandoeningen, Gebruik bepaalde medicatie

Symptomen, Beginfase, Duizeligheid, Zwakte, Vermoeidheid, Hoofdpijn, Misselijk, Wazig zien, Zeer warme, droge en rode huid, Lage bloeddruk, Spierkrampen, Ernstige symptomen, Tachycardie, 25% hypotensie, Hyperventilatie, Hypofosfatemie, Neurologische disfunctie, Delier, Coma, Convulsies, Disfunctionerende organen