Дієприслівник

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дієприслівник by Mind Map: Дієприслівник

1. особлива незмінна форма дієслова, яка, поєднуючи ознаки дієслова і прислівника, указує на додаткову дію, або стан

2. Вид

2.1. Доконаний

2.1.1. що зробивши?

2.1.1.1. схилившись

2.1.1.2. прибігши

2.1.1.3. дописавши

2.1.2. від основи неозначеної форми дієслова за допомогою суфіксів -ши-вши

2.2. Недоконаний

2.2.1. що роблячи?

2.2.1.1. знаючи

2.2.1.2. несучи

2.2.1.3. малюючи

2.2.1.4. носячи

2.2.1.5. стежачи

2.2.2. теперішній час+ суфікси 2 дієвідмінна -ачи-ячи 1 дієвідмінна -учи-ючи

3. У реченні

3.1. обставина

3.2. додаткова дія

4. Час

4.1. Минулий

4.1.1. пройшовши

4.1.2. повечерявши

4.1.3. вийшовши

4.2. Теперешній

4.2.1. знаходячи

4.2.2. готуючи

4.2.3. ідучи

5. Дієприслівниковий зворот

5.1. Виділяється комами

5.1.1. якщо дієприслівникові звороти-фразеологізми, стоять перед дієсловами-присудками , виділяється комами

5.1.1.1. Не чуючи ніг, бігли дівчата

5.1.2. якщо два чи більше дієприслівникові зворота стоять поряд, вони є однорідними обставиною, тому між ними ставляться коми

5.1.2.1. Учися чистоти і простоти і, стоптуючи килим золотий,забудь про вежі темної гордині

5.2. Не виділяється комами

5.2.1. дієприслівникові звороти-фразеологізми, які стоять після дієслова, не виділяють комами

5.2.1.1. Дівчата бігли не чуючи ніг

5.2.2. якщо дієприслівниковий зворот з'єднується не повторним сполучником, тоді комами не виділяється

5.2.2.1. Усі з радісним галасом і випереджаючи один одного побігли вітати переможців

6. Одиничний дієприслівник

6.1. Виділяються комами

6.1.1. якщо означає додаткову дію до дієслова-присудка

6.1.1.1. Повочерявши, полягали спати

6.2. Не виділяються комами

6.2.1. якщо стоїть після дієслова-присудка і має значення обставини спосубу дії

6.2.1.1. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть