Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

temperatuurregulatie by Mind Map: temperatuurregulatie
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

temperatuurregulatie

warmteproductie (/warmte behouden)

fysisch

vasoconstrictie

chemisch

stofwisseling (metabolisme), opbouw weefsels (anabolisme), afbraak weefsels (katabolisme), instandhouding weefsels, verhoging spiertonus, effectief energiegebruik, rillen ('shivering'), klappertanden, verbranding 'bruin vetweefsel' (bij pasgeborene), willekeurig bewegen

warmteafgifte

fysisch

vasodilatatie

zweetsecretie

warmte-uitwisseling

geleiding (conductie)

contact, grootte huidoppervlak in contact is stof, verschil in temperatuur tussen huid en stof, warmtegeleidingsvermogen van stof, warmtecapaciteit van stof

straling (radiatie)

infraroodstraling, grootte van stralende oppervlak, temperatuurverschil tussen huidoppervlak en omgeving

verdamping (evaporatie)

zweten, warmte nodig om water in damp om te zetten

stroming (convectie)

contact met bewegend medium (lucht, water), snelheid medium, warmtegeleidingsvermogen van medium, temperatuurverschil tussen huidoppervlak en medium, viscositeit en dichtheid van medium, vochtigheidsgraad van het medium

stoornissen

set-point

veranderd, koorts, verhoogde set-point, inspanning, verhoogde set-point

niet veranderd, hyperthermie, minder warmte afgegeven dan lichaam produceert, vaak bij zware arbeid en vochtige omgeving, hyperpyrexie: ernstig letsel, Boven 42 gr C, baby's en bejaarden vergroot risico, dehydratie, verstoring mineralenbalans, zoutverlies, spierpijn, duizeligheid, heatstroke, zweetklierdisfunctie, hypothermie, groot warmteverlies in koude omgeving, baby's en bejaarden vergroot risico, kerntemperatuur daalt beneden 35 gr C

centrum temperatuuregulatie

hypothalamus

centrale thermosensoren

impulsen naar temperatuurregelende organen

opbouw, voorste/rostrale deel (afkoelingscentrum), achterste/caudale deel (verwarmingscentrum)

temperatuur registratie

perifere thermosensoren

warmtesensoren, over gehelehuidoppervlak verspreid, waarschijnlijk ook in spieren

koudesensoren, over gehelehuidoppervlak verspreid, waarschijnlijk ook in spieren

centrale thermosensoren

lichaamstemperatuur

te hoog

warmteafgifte neemt niet onmiddellijk in gelijke mate af

warmteafgifte bemoeilijkt

zware arbeid in warme en vochtige omgeving

koorts, warmteproductie opgevoerd, warmteafgifte doelgericht afgeremd

warmteproductie omhoog

te laag

warmteverlies te groot, niet gecompenseerd door warmteverlies