Models d'Intervenció Psicoeducativa (OIP)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Models d'Intervenció Psicoeducativa (OIP) by Mind Map: Models d'Intervenció Psicoeducativa (OIP)

1. ENFOCAMENT CLÍNIC

1.1. BASE DE L'ENFOCAMENT

1.1.1. SIMPTOMATOLOGIA ESPECIFICA

1.1.1.1. factors NEUROBIOFISIOLOGICS

1.2. TIPUS D'INTERVENCIÓ

1.2.1. INTENSIVA

1.2.2. PUNTUAL

1.2.3. EXTERNA

1.2.4. INDIVIDUAL

1.3. EINES I PROFESSIONALS

1.3.1. BATERIES I TESTS, PROVES, QÜESTIONARIS I ENTREVISTES

1.3.2. CENTRES DE CARACTER MEDICOEDUCATIU

1.3.2.1. Professionals de formació PARAMÈDICA

1.4. FINALITAT DEL MODEL

1.4.1. PREVENTIVA

1.4.1.1. Prevenir i reduïr incidències patològiques

1.4.2. CORRECTIVA

1.4.2.1. Educar o rehabilitar

1.5. RELACIÓ ASSESOR/PROFESSORAT

1.5.1. ASIMÈTRICA

1.5.1.1. L'assesor li dona al professor les orientacions respecte al següent:

1.5.1.1.1. Exercicis, pràctiques o medicaments.

1.5.1.1.2. Formes d'actuació inmediata

1.5.1.1.3. Materials i instruments

1.6. DESAVANTATGES

1.6.1. ETIQUETES DESPECTIVES

1.6.2. DESINTEGRACIÓ DE LES ACTIVITATS I ENTORNS NATURALS

2. ENFOCAMENT COL·LABORATIU

2.1. BASE DE L'ENFOCAMENT

2.1.1. CONSTRUCTIVISME

2.1.1.1. El desenvolupament humà com un procés permanent de culturització.

2.1.1.2. La interacció entre el mitjancer i l'aprenent sempre es produeix dins un context social.

2.1.1.3. El professor ha de guiar l'estudiant des dels seus coneixements previs a cotes cada vegada superiors.

2.1.1.4. Les dificultats d'aprenentatge dels alumnes es poden explicar com a dèficits a la mediació rebuda.

2.2. TIPUS D'INTERVENCIÓ

2.2.1. INTERNA

2.3. FINALITAT DEL MODEL

2.3.1. PREVENTIVA

2.3.1.1. L'assessor constructivista tracta de potenciar el bon funcionament dels mecanismes i els recursos propis del centre i professorat.

2.3.2. ZONA DE DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL

2.3.2.1. Partir de la seva situació prèvia

2.3.2.2. Auxiliar l'equip directiu a prendre decisions ajustades en els objectius perseguits i a les característiques del centre

2.3.2.3. Afavorir l'eficàcia de les reunions

2.3.2.4. Facilitar la creació de xarxes de comunicació

2.3.2.5. potenciar la significativitat dels aprenentatges dels alumnes

2.3.2.6. Avaluar, els alumnes per veure el tipus i intensitat dels ajuts que necessiten per progressar.

2.3.2.7. Promocionar l'autonomia professional dels professors.

2.4. RELACIÓ ASSESOR/PROFESSORAT

2.4.1. Nivell de "COMPLICITAT"entre assesor i professorat

2.4.1.1. Objectiu

2.4.1.1.1. Aconseguir l'AUTONOMIA dels professors

3. ENFOCAMENT HUMANISTA

3.1. BASE DE L'ENFOCAMENT

3.1.1. PSICODINÀMICA

3.1.1.1. 3 plans de la PERSONALITAT

3.1.1.1.1. Instintiu

3.1.1.1.2. Afectiu

3.1.1.1.3. Intel·lectual

3.1.1.2. Desajust en algun dels 3 plans

3.1.1.2.1. ANGOIXA

3.2. PAPER DE L'ASSESOR

3.2.1. ACTIU / DE COMPRENSIÓ EMPÀTICA (RAPPORT)

3.2.1.1. Respostes d'ACOLLIDA, ACLARACIÓ i ESTIMULACIÓ

3.2.2. ACTITUDS

3.2.2.1. Congruència

3.2.2.2. Respecte positiu

3.2.2.3. Empatia

3.3. FINALITAT

3.3.1. CORRECTIVA

3.3.1.1. Solucionar conflictes personals i escolars dels alumnes

3.4. TIPUS D'ORIENTACIÓ

3.4.1. INDIVIDUALITZADA

3.4.1.1. DIÀLEG LLIURE I OBERT

3.4.1.1.1. principis

3.4.2. EXTERNA

3.5. RELACIÓ ASSESOR/PROFESSORAT

3.5.1. NO DIRECTIVA NI PRESCRICTIVA (de part del conseller)

3.6. DESAVANTATGES

3.6.1. LES HABILITATS COMUNICATIVES DE L'ASSESOR SÓN CRUCIALS.

3.6.2. ES LIMITA A UNA FRANKA EN CONCRET DE LA POBLACIÓ ESCOLAR

3.6.3. ATENCIÓ DIRECTA I PRELLONGADA (no beneficia a altres alumnes)

3.6.4. ELS CANVIS QUE ES PRODUEIXEN EN L'ALUMNE SÓN POC TRASCENDENTS

4. ENFOCAMENT CONDUCTISTA

4.1. BASE DE L'ENFOCAMENT

4.1.1. CONDICIONAMENT OPERANT SKINNER

4.1.1.1. Afavorir l'èxit en les respostes

4.1.1.1.1. Dificultat creixent de les tasques

4.1.1.2. Respectar el ritme individual

4.1.1.3. Paper actiu de l'alumne

4.2. TIPUS D'INTERVENCIÓ

4.2.1. INTERNA

4.2.2. INDIVIDUALITZADA

4.2.2.1. Desglosar la info.

4.2.2.2. Seqüenciar l'aprenentatge

4.2.2.3. Reforçament positiu

4.2.2.4. Respectar ritmes

4.3. FINALITAT DEL MODEL

4.3.1. CONSULTIU

4.3.1.1. Registre de la conducta

4.3.1.2. Formulació dels objectius

4.3.1.3. Diseny de la intervenció

4.3.1.4. Seguiment continuat

4.3.2. PRESCRIPTIU

4.4. RELACIÓ ASSESOR/PROFESSORAT

4.4.1. PARTICIPACIÓ ACTIVA dels professors

4.4.2. Assesor com a SUPORT TÈCNIC

4.5. DESAVANTATGES

4.5.1. Grans expectatives cap a l'assesor i dependència dels professors cap aquest

4.5.2. Falta d'implicació del personal