K9 - Fall

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
K9 - Fall by Mind Map: K9 - Fall

1. Fall 1

1.1. Lesley

1.1.1. 1. Vad är det för något?

1.1.1.1. 1. Bullös, välavgränsad, erytematös förändring med ojämn yta, ca 4mm bred. Finns i/på fasta gingivan i tandbärande område. Växande men ej symptomgivande. Hyperplastisk förändring som uppkommit efter mutation i epitelcellerna --> kraftigt ökad celldelning leder till att basal lamina trycks nedåt och veckas mer och ökad cellmängd bildar "bula" i munnen.

1.1.1.1.1. Pyrogent granulom

1.1.2. 2. Är det farligt?

1.1.2.1. 2. Den oregelbunda formen och att den växer tyder på att den kan vara farlig (cancer, malign). Maligna förändringar kan utsöndra metastaser och påverka andra vävnader i kroppen --> risk för spridning av cancern.

1.1.2.1.1. Kan orsaka nedbrytning av alveolar benet(cup-shaped)

1.1.3. 3. Hur hanterar vi det?

1.1.3.1. 3. Remiss för utredning. Eftersom vi misstänker cancer skickar vi pat till käkkirurg för att ta biopsi och ev. ta bort hela förändringen. Biopsi skickas till PAD för analys. Vi vill inte själva ta biopsi och/ eller ta bort förändringen p.g.a. risk för spridning samt att vi inte kan avgöra dess utbredning/ hur djupt den går.

1.1.3.1.1. Behandling

1.2. Nermina

1.2.1. 1. Vad är det för något?

1.2.1.1. 1. Diffus förändring, ställvis erytematös, vitfläckig och keratiniserad med slät yta. Pat upplever blåsor och sveda. Stor utbredning och lokaliserad till fast gingiva i anslutning till kronor och fyllningar. Tentativ diagnos: Lichen, då epitelet är trasigt samt sekundärinfektion av candida. Lichen är immunologiskt orsakat då Nermina har utvecklat allergi mot dentala material. Rubbning i hormonbalansen (p.g.a. klimakteriet) har möjliggjort sekundär candidainfektion.

1.2.1.1.1. Lichen planus

1.2.1.1.2. Leukoplaki

1.2.2. 2. Är det farligt?

1.2.2.1. Ej farligt (malignt, dödligt) mer än att det gör ont. Kan dock indikera att autoimmun sjukdom finns.

1.2.3. 3. Hur hanterar vi det?

1.2.3.1. Munhygien- och livsstilsförändringar, t.ex. byte av tandkräm. Foto tas och uppföljning görs efter munhyg.förändringar. Eventuellt allergiutredning och utbyte av allergent material. Om lichen kan kortisonbehandling bli aktuellt.

1.2.3.1.1. Behandling

1.3. Lars

1.3.1. 1. Vad är det för något?

1.3.1.1. 1. Exofytisk, rund, välavgränsad med slät yta. Vit med röda inslag belägen på rörlig slemhinna. Ej smärtsam men irriterar. Kan vara orsakad av trauma på spottkörtel/ salivgången --> saliv ansamlas och orsakar förändringen. Kan också vara lipom som pat råkat bita på.

1.3.1.1.1. Etiologi

1.3.1.1.2. Histologi

1.3.1.1.3. Kliniskt

1.3.2. 2. Är det farligt?

1.3.2.1. 2. Ej farligt (malignt). Kan enkelt opereras bort.

1.3.3. 3. Hur hanterar vi det?

1.3.3.1. Uteslut vassa kanter, bitning och andra eventuella traumaorsaker/ mekaniska stimuli som kan ha orsakat förändringen. Avvakta i några veckor. Eventuellt konsultera sjukhustandläkare. Operera bort förändringen själva eller remittera.

1.3.3.1.1. Avllägsna m ass körtlar (stor mucocele kan tömmas först)

2. Fall 2

2.1. Pat 1

2.1.1. 1.Vad är det som syns på röntgen?

2.1.1.1. 1. Den parodontala sjukdomens irritanter stör cementoblaster vilka börjar bilda cementoid vid apex varvid benet resorberas pga trycket från cementblasterna. Cementoiden mineraliseras sedan, varvid den radiopaka välavgränsad runda förändring vid apex skapas.

2.1.2. 2.Är det farligt?

2.1.2.1. Kan störa blodtillförseln till tanden om den växer. Växer den kan den börja trycka på intilligande vävnader -> flyttar el. resorberar på tänderna.

2.1.3. 3. Varför ser det ut som det gör?

2.1.3.1. 3. Reaktionen kan även uppstå pga idiopatisk orsak eller tryck. Osteoklaster kan ej resorbera cement -> kvarstår.

2.1.4. 4. Vad gör vi?

2.2. Pat 2

2.2.1. 1.Vad är det som syns på röntgen?

2.2.1.1. 1. Translucens i regio 39 som utgår från retinerad 38as krona och sträcker sig posteriort åt. Välavgränsad. Ca 2cm i diameter.

2.2.2. 2.Är det farligt?

2.2.2.1. 2. Vid stor resortption -> risk för skada på nerv, käkfraktur samt skada på andra tänder.

2.2.3. 3. Varför ser det ut som det gör?

2.2.3.1. 3. Follikulär cysta uppstår vid skada på follikeln tex. genom infektion från distal ficka på 37.

2.2.4. 4. Vad gör vi?

2.2.4.1. 4. Ta ut vätska o skapa dränage så att den minskar succesivt eller ta ut hela med en gång.

2.3. Pat 3

2.3.1. 1.Vad är det som syns på röntgen?

2.3.1.1. 1. Diffus radiolucens som sträcker sig från regio 35 - ramus. Multilokulär med radiopakastråk.

2.3.2. 2.Är det farligt?

2.3.2.1. 2. Ja! Se fall2! Kan även va malign o ge metastaser.

2.3.3. 3. Varför ser det ut som det gör?

2.3.3.1. 3. Snabbväxande tumör då den är diffus o flyttar tändern. Kan va neoplasi av tex osteoblaster.

2.3.4. 4. Vad gör vi?

2.3.4.1. 4. AKutremiss käk!