Этапы работы над проэктом

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Этапы работы над проэктом by Mind Map: Этапы работы над проэктом

1. Планування

1.1. постановка цілей проекту

1.2. Вибір теми

1.2.1. пропонується перелік тем проектів

2. Підготовка

2.1. Вибір можливих джерел інформації

2.2. вибір програмного забезпечення для виконання проекту

2.3. підготовка демонстраційних матеріалів

2.4. підготовка текстового опису роботи над проектом

2.5. збір даних (накопичення фактичних даних, доказів)

2.5.1. визначення кола законодавчих документів, літературних та довідникових джерел, Інтернет-видання, офіційні данні установ

3. визначення можливості представлення результатів (форма звітності), вибір програмного забезпечення

4. Дослідження

4.1. створення математичної моделі

4.1.1. наприклад, для реалізації математичної моделі найбільш придатним є MS

4.2. створення попередньої комп’ютерної моделі

4.3. аналіз, синтез, узагальнення отриманих результатів, формулювання висновків

5. Обробка результатів

5.1. узагальнення отриманих результатів

5.1.1. наприклад, для складання звіту про хід виконання проекту використовується MS Word, а для демонстрації результатів виконання проекту – MS Power Point.

5.2. співставлення (співвідношення) даних і умов їх введення, їх перевірка

5.2.1. визначається можливість практичного застосування результатів виконання проекту

6. Звітність

6.1. захист результатів виконання проекту