Складне речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Складне речення by Mind Map: Складне речення

1. з безсполучниковим зв'язком

2. зі сполучниковим зв'язком

2.1. складносурядні речення

2.1.1. смислові відношення одночасності

2.1.2. смислові відношення послідовності

2.1.3. протиставні смислові відношення

2.2. складнопідрядні речення

2.2.1. з підрядними означальними

2.2.2. з підрядними з'ясувальними

2.2.3. з підрядними обставинними

2.2.3.1. часу

2.2.3.2. місця

2.2.3.3. міри і ступеня

2.2.3.4. мети

2.2.3.5. причини

2.2.3.6. допусту

2.3. речення з сурядним і підрядним зв'язком

3. з різними видами зв'язку