บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับภาษาพีเอชพี (Introduction to PHP)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับภาษาพีเอชพี (Introduction to PHP) by Mind Map: บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับภาษาพีเอชพี (Introduction to PHP)

1. แนะนำภาษาสคริปต์PHP

1.1. ในปัจจุบัน Web site ต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น เรื่องของความสวยงาม และแปลกใหม่, การบริการข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย,เป็นสื่อกลางในการติดต่อ และสิ่งหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม เป็นอย่างมากซึ่ง ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการ ขายของก็คือ E-commerce ซึ่งเจ้าของสินค้าต่างๆ ไม่ จำเป็น ต้องมีร้านค้าจริงและไม่จำเป็นต้องจ้างคนขายของอีกต่อไปร้านค้าและตัวสินค้า นั้น จะไปปรากฏอยู่บน Wed site และการซื้อขายก็เกิดขึ้นบนโลกของ Internet แล้ว PHP ช่วยเราให้เป็นการพัฒนา Web site และ ความสามารถที่โดดเด่นอีกประการ-หนึ่งของ PHP นั้น คือ database-enabled web page ทำให้เอกสารของ HTML สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (database)ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.2. PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และ เวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสาร แบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ

2. ลักษณะเด่นของ PHP

2.1. ใช้ได้ฟรี

2.2. PHP เป็นโปรแกรมวิ่งข้าง Sever ดังนั้นขีดความสามารถไม่จำกัด

2.3. PHP วิ่งบนเครื่อง UNIX, Linux, Windows ได้หมด

2.4. เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝั่งเข้าไปใน HTML และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ

2.5. เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมือใช้กับ Apache Server เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก

2.6. ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันที

2.7. ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้

3. เครื่องมือในการพัฒนา PHP

3.1. Apache Web Server ใช้จำลองเครื่องเป็น Web Server

3.2. MySQL Database ใช้เป็นโปแกรมจัดการในส่วนของฐานข้อมูล

3.3. PHP ตัวแปลภาษา PHP

4. รูปแบบของคำสั่ง PHP

4.1. SGML

4.1.1. <? ... ?>

4.2. XML

4.2.1. <?php ... ?>

4.3. JavaScript

4.3.1. <script language="php"> ... </script>

4.4. ASP

4.4.1. <% ... %>

4.5. ตัวอย่างแสดงข้อความลงในเอกสาร HTML

4.5.1. line 1: <?php line 2: echo "Hello World!"; line 3: ?>