ประวัติส่วนตัว นาย อัษฎา เจริญสุข

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติส่วนตัว นาย อัษฎา เจริญสุข by Mind Map: ประวัติส่วนตัว นาย อัษฎา เจริญสุข

1. อาหารที่ชอบ

1.1. กระเพราะหมูกรอบ

1.2. ต้มยำพวงไข่

2. ประวัติการศึกษา

2.1. มัธยมศึกษาตอนต้น

2.1.1. โรงเรียนประทาย

2.2. มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.2.1. โรงเรียนอัสสัมชัญนคคราชสีมา

3. สถานที่ชอบ

3.1. เขาใหญ่

3.2. บ้าน

3.3. ที่เงียบๆ

4. ความสามารถพิเศษ

4.1. เล่นเกม

4.2. ทำอาหาร

4.3. เล่นกีฬา

5. สัตว์ที่ชอบ

5.1. สุนัข

5.2. แมว