Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Creatief denken by Mind Map: Creatief denken
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Creatief denken

teken een hond

wie heeft een zijaanzicht?

bij wie kijkt hij naar links?

wie heeft een staart getekend, maar geen geslachtsdelen?

We denken in patronen

helpen ons in ons dagelijks leven

perken creativiteit in

noodzakelijke vaardigheden en attitudes

waarneming

als je iets ziet, is het lastig iets anders te zien

Associatie

bloemassociatie, centraal begrip met associaties als blaadjes

liniaire assosiatie, Hoe kom je van kippen naar Italië?, begin met kippen en geef een associatie op het voorgenoemde

Verbeelding

Creatief

.kle., zelfde letter voor en achter en dan een taalkundig correct woord creeëren, QkleQ, Okleo, nkelen

belgische doorloper

Spelregels

uitstel van oordeel

ga door op het idee van een ander

kwaliteit is een funcite van kwantiteit

maak uitstapjes

liegen mag

functie doet er niet toe!

Toepassing

creatieve vraag

Van: Hoe kunnen we files bestrijden?, Naar: hoe voorkomen we dat er op de ring van utrecht tijdens de spits auto's komen met alleen de bestuurder als inzittende?

Gewone brainstorm

dieren bedenken

kies een dier, bedenk eigenschappen van het dier, pas de eigenschappen toe op het probleem

persoonlijke associaties met een onderdeel van het probleem. Hoe zou je je gedragen als je dit onderdeel zou zijn? Bv. Ring --> verbinden. Spits --> scherp zijn

pas deze toe op het probleem

Bedenk een held (er zijn geen regels!)

beschrijf een aantal karakteristieken, Hoe zou jouw held dit probleem aanpakken met de eigenschappen die hij heeft?

Blauwe ideeen

now, is al bekend

rode ideeen

wow, creatief/innovatief

gele ideeen

how

zijn niet te doen

zetten aan tot denken