Project Self Nesletter

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Project Self Nesletter by Mind Map: Project Self Nesletter

1. Passive User

1.1. Chào mừng đến với thế giới deal

1.1.1. Lời chào

1.1.2. Hình ảnh minh họa

1.1.2.1. Một vài hình ảnh về tính năng app : Các brand, hình ảnh deal, nút pin deal, nút thích, ví ......

1.1.2.2. Hình ảnh có chú thích

1.1.3. Video giới thiệu app

2. Engaged Client

2.1. Gắn người dùng với app ( 5 lần xem deal mà k đánh dấu)

2.1.1. Giới thiệu về 2 deal mà users theo dõi đang có hoặc 2 deal hot tại JAMJA

2.1.2. Hình ảnh dản phẩm giảm giá, giá ban đầu và giá giảm

2.2. Theo dõi thương hiệu

3. Active User

3.1. Nhắc nhở k đc quên app

3.1.1. Mail 10 ngày sau khi tải app mà k mở ( vấn đề 7 ngày thay vì 10 ngày)

3.1.1.1. Lời kêu gọi: Sao tải app mà không mở ? "Chúng mình" đang chờ bạn blah blah

3.1.1.2. Giới thiệu 2 deal của 2 thương hiệu mà users theo dõi

3.1.2. Thông báo về việc bạn bè của subscribers mới sd JAMJA (chuyển thành một content trong phần

3.1.2.1. Em cần ảnh thằng bạn

3.1.2.2. Em cần tên thằng bạn

3.1.2.3. Em cần button xem brand bạn follow và deal bạn pin