Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RASISMI by Mind Map: RASISMI

1. stereotypiat

1.1. rasismi tunnistetaan omassa ajattelussa

1.1.1. rasismista opitaan pois

1.1.1.1. aikaansaanut lakeja

1.1.1.2. yleinen terveys paranee

1.1.1.3. työttömyys vähenee

1.1.1.4. yhteiskunnan kulut vähenevät

1.1.1.5. tasa-arvoisuus lisääntyy

1.2. rasismia ei tunnisteta omassa ajattelussa

1.2.1. rasismi jatkuu ja mm. viharikokset jopa yleistyvät

1.2.1.1. kuluja yhteiskunnalle

2. viharikokset

2.1. viharikosten kosto

2.1.1. kierre

2.1.1.1. sukupolvien yli jatkuvat riidat

2.2. epävarmuutta asuinympäristössä ja yleisessä turvallisuudessa

2.3. vankilatuomioita

3. epätasa-arvo/eriarvoinen kohtelu

3.1. koulu- tai työpaikkakiusaaminen

3.1.1. oppimistulokset huononevat

3.1.1.1. sosiaaliset ongelmat

3.1.2. syrjäytyminen

3.2. työnhaku vaikeampaa

3.3. asunnon saaminen vaikeampaa

3.4. huonot elinolot

4. eri ryhmiin jakautuminen

4.1. syrjintä

4.1.1. vahvistaa oman kulttuurin tärkeyttä

4.2. syrjäytyminen

4.2.1. yksinäisyys

5. terveydellisiä haittoja

5.1. terveydellisistä haitoista kuntoutuminen

5.1.1. kuluja yhteiskunnalle

5.2. sosiaalisia ongelmia

6. lähipiiri