Angstzweet & uitvluchten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Angstzweet & uitvluchten by Mind Map: Angstzweet & uitvluchten

1. Toenaderingsgedrag : kan zowel bij negatieve als postieve factoren , toenaderen dan wel. 2 verschillende toenaderingsgedrag , 1 : je hebt iets niet en je wilt er naartoe werken 2: je hebt iets en je blijft er voor werken om dat te behouden.

2. Vermijdingsgedrag : dingen vermijden die negatief lijken of zijn. 2 soorten vermijdingsgedrag : passief: iets negatief volledig uit weg gaan om het niet onder ogen te komen actief : weten dat het iets negatief is ermee naartoe gaan maar tog niet onder ogen komen

3. Belonen : wanneer iemand iets goed doet of goed gedraagt toont vb: complimentje geven / belonen voor zijn goed gedrag om die te behouden of als iemand iets slecht vermijdt met goed gedrag.

4. Bestraffen : als iemand slecht gedrag toont , dat proberen afleren door specifiek te zeggen wat hij slecht doet , zeggen hoe hij het beter kan doen & hem aanmoedigen om het beter te doen ; gevolgd door eigen mening eventueel & dat gedrag dan wel te belonen.

5. Slechte-nieuwsgesprekken : Compassie speelt ook een rol doordat door het slechte nieuws , wordt degene die het slechte nieuws krijgt verdrietig of teleurgesteld. Men probeert dat meestal uit de weg te gaan. Passief: door gesprek af te stellen en slecht nieuws af te zwakken. Actief: 1. een collega ermee opzadelen. 2. ''hang-yourself'' vragen stellen zodat iemand anders het slechte nieuws achterhaalt. 3. 'pil vergulden' de zaak mooi voorstellen meteen alle voordelen opsommen. 4. de rechtvaarding : jij bent de slechte nieuws brenger maar je hebt totaal geen ervaring met slechte nieuws brengen dus je toont vermijdingsgedrag aan etc.. tot je er beter over nadenkt dan zie je dat op langere termijn grotere schade aanbrengt dan wanneer je directe maatregelen neemt.

6. Goedpraten: als iemand je op je vermijdingsgedrag wijst en je met allerlei argumenten komt komt om je gedrag goed te praten.

7. Organisatiecultuur: pas als mensen hun vermijdingsgedrag onder ogen komen kunnen ze die veranderen dingen die je niet leuk vindt niet vermijden. want dan wordt je meestal geconfronteerd met je vermijdingsgedrag. of bij angst of stress

8. Irrationele angsten: bang zijn voor de manier waarop je gaat handelen. bang voor de oordeel van andere personen hij is bang voor als iemand anders beter handelt hij is bang dat ze zijn manier van werken doorhebben.