Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Smart.CPA by Mind Map: Smart.CPA

1. Akcija

1.1. PMO

1.1.1. Izvodjenje

1.1.2. Razvoj (proizvodi)

1.1.3. Prodaja

1.1.4. Marketing

1.1.5. Finansije

1.1.6. HRM

1.2. ABC prioriteti

1.2.1. A - akcija (nedelje)

1.2.2. B - plan (sa rokom)

1.2.3. C - možda (bez roka)

2. Ciljevi

2.1. Kompanijski

2.1.1. God.

2.1.2. Qv.

2.2. P.C.(1-4)

2.2.1. God.

2.2.2. Qv.

3. Planovi

3.1. Marketing & Prodaja

3.2. Projekti

3.3. Razvoj (proizvodi)

3.4. Finansije

3.5. HRM