TT58-Mẫu 01: BÁO CÁO BAN ĐẦU VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG GÂY HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TT58-Mẫu 01: BÁO CÁO BAN ĐẦU VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG GÂY HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG by Mind Map: TT58-Mẫu 01: BÁO CÁO BAN ĐẦU VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG GÂY HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG

1. 1. Số báo cáo

2. 2. Thời gian xảy ra tai nạn

2.1. Giờ

2.2. phút

2.3. Ngày

2.4. Tháng

2.5. Năm

2.6. Thứ

3. 3. Nơi xảy ra tai nạn

3.1. KM/ Số nhà

3.2. Tên đường

3.3. C.Tốc/Q.Lộ/T.Lộ/N.Thị/N.Thôn/Khác

3.4. Mã tỉnh

4. 4. Số người chết, bị thương của vụ tai nạn

4.1. Số người chết

4.2. Số người bị thương

5. 5. Số phương tiện hư hỏng

5.1. Ô tô con

5.2. Ô tô khách

5.3. Ô tô tải

5.4. Mô tô

5.5. Xe đạp

5.6. Khác

6. 6. Ghi tóm tắt diễn biến, sơ bộ về nguyên nhân tai nạn