Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

eDing 0 by Mind Map: eDing 0
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

eDing 0

1. Bekijk de inhoud van de 21eDingen en benoem welke van de 21eDingen jij binnen jouw onderwijsinstelling op korte of middellange termijn zou willen aanbieden.

2. Breng in kaart wat je doelgroep is en wat hun ervaring is op het gebied van ict.

3. Hoe ga je de behoefte en de voorkennis van je doelgroep peilen?

4. Geef aan wat jij denkt dat een docent op jouw onderwijsinstelling kan en wil investeren in professionalisering: hoeveel uren, per week, per maand, per jaar?

5. Beschrijf hoe jij de 21eDingen wilt gaan gebruiken in jouw situatie: welke content wil je gaan gebruiken, wil je eDingen aanpassen, hoe biedt je de eDingen aan, welke ondersteuning bied je, enz.

6. Geef aan welke ondersteuning jij zelf nodig hebt om het bij de vorige vraag opgestelde plan te realiseren en wie die ondersteuning kan leveren.

7. BUZZ

Evaluatieformulier