Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

opinnäytetyö by Mind Map: opinnäytetyö
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

opinnäytetyö

sosiaaliset tilanteet

ystävät

fyysinen ja psyykkinen terveys

kokemusten jakaminen

työ,

uudet mahdollisuudet

mielenkiinto

korkea motivaatio

ajantasaiset tiedot

voimavara

koti

perhe, läheiset

tuki, turva, voimavara

lepo, ilo

vapaa-aika

opinnot

uudet mahdollisuudet

jatko-opiskelu

monitaitoisus, valmius

uudet verkostot

liiketalous

liiketalousaiheinen

New node

henkilöstöaiheinen

Kädentaidot

Kädentaidot ja liiketoiminta

New node

Kädentaidot ja tekemisen merkitys