opinnäytetyö

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
opinnäytetyö by Mind Map: opinnäytetyö

1. sosiaaliset tilanteet

2. ystävät

3. fyysinen ja psyykkinen terveys

4. kokemusten jakaminen

5. työ,

5.1. uudet mahdollisuudet

5.2. mielenkiinto

5.3. korkea motivaatio

5.4. ajantasaiset tiedot

5.5. voimavara

6. koti

6.1. perhe, läheiset

6.2. tuki, turva, voimavara

6.3. lepo, ilo

7. vapaa-aika

8. opinnot

8.1. uudet mahdollisuudet

8.2. jatko-opiskelu

8.3. monitaitoisus, valmius

8.4. uudet verkostot

9. liiketalous

9.1. liiketalousaiheinen

9.1.1. New node

9.2. henkilöstöaiheinen

10. Kädentaidot

10.1. Kädentaidot ja liiketoiminta

10.1.1. New node

10.2. Kädentaidot ja tekemisen merkitys