Indeling branches binnen de groothandel

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Indeling branches binnen de groothandel by Mind Map: Indeling branches binnen de groothandel

1. Groothandel in andere consumentenartikelen

1.1. Groothandel in textiel

1.1.1. Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren

1.1.2. Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

1.1.3. Groothandel in overig textiel

1.2. Groothandel in kleding en schoeisel

1.2.1. Groothandel in werkkleding

1.2.2. Groothandel in onderkleding

1.2.3. Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding

1.2.4. Groothandel in kledingaccessoires

1.2.5. Groothandel in schoeisel

1.3. Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten

1.3.1. Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur

1.3.2. Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers

1.3.3. Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen

1.4. Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen

1.4.1. Groothandel in porselein en glaswerk

1.4.2. Groothandel in reinigingsmiddelen

1.5. Groothandel in parfumerieën en cosmetica

1.5.1. Groothandel in parfumerieën en cosmetica

1.5.2. Groothandel in farmaceutische producten

1.5.3. Groothandel in farmaceutische producten

1.6. Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur

1.6.1. Groothandel in huismeubilair

1.6.2. Groothandel in tapijten

1.6.3. Groothandel in verlichtingsapparatuur

1.7. Groothandel in uurwerken en sieraden

1.7.1. Groothandel in uurwerken en sieraden

1.8. Groothandel in andere consumentenartikelen

1.8.1. Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften

1.8.2. Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden

1.8.3. Groothandel in papier- en kartonwaren

1.8.4. Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen

1.8.5. Groothandel in fietsen

1.8.6. Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen

1.8.7. Groothandel in spellen en speelgoed

1.8.8. Groothandel in lederwaren en reisartikelen

1.8.9. Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.

2. Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

2.1. o

2.1.1. Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

2.1.1.1. Groothandel in granen en zaden

2.1.1.2. Groothandel in veevoeders

2.1.1.3. Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten

2.1.1.4. Groothandel in andere akkerbouwproducten

2.1.1.5. Groothandel in ruwe tabak

2.1.1.6. Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment

2.1.2. Groothandel in bloemen en planten

2.1.2.1. Groothandel in bloemen en planten

2.1.3. Groothandel in levende dieren

2.1.3.1. Groothandel in levend vee

2.1.3.2. Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee

2.1.4. Groothandel in huiden, vellen en leer

2.1.4.1. Groothandel in huiden, vellen en leer

3. Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

3.1. Groothandel in groenten en fruit

3.1.1. Groothandel in consumptieaardappelen

3.1.2. Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen

3.2. Groothandel in vlees en vleesproducten

3.2.1. Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte

3.2.2. Groothandel in vlees van wild en van gevogelte

3.3. Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten

3.3.1. Groothandel in zuivelproducten en eieren

3.3.2. Groothandel in spijsoliën en -vetten

3.4. Groothandel in dranken

3.4.1. Groothandel in wijnen en geestrijke dranken

3.5. Groothandel in tabaksproducten

3.5.1. Groothandel in tabaksproducten

3.6. Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

3.6.1. Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

3.7. Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

3.7.1. Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

3.8. Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren

3.8.1. Groothandel in vis en schaal- en weekdieren

3.8.2. Groothandel in aardappelproducten

3.8.3. Groothandel in voedsel voor huisdieren

3.8.4. Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.

3.9. Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen

3.9.1. Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen

3.9.2. Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

4. Handel in auto's

4.1. Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)

4.2. Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

4.3. Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

5. Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur

5.1. Groothandel in computers, randapparatuur en software

5.1.1. Groothandel in computers, randapparatuur en software

5.2. Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

5.2.1. Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

6. Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren

6.1. Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

6.1.1. Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

6.2. Groothandel in gereedschapswerktuigen

6.2.1. Groothandel in gereedschapswerktuigen

6.3. Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

6.3.1. Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

6.4. Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

6.4.1. Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

6.5. Groothandel in kantoormeubelen

6.5.1. Groothandel in kantoormeubelen

6.6. Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden

6.6.1. Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur

6.7. Groothandel in andere machines en werktuigen

6.7.1. Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen.

6.7.2. Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen

6.7.3. Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal

6.7.4. Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen

6.7.5. Groothandel in pompen en compressoren

6.7.6. Groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten

6.7.7. Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik

7. Overige gespecialiseerde groothandel

7.1. Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten

7.1.1. Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten

7.2. Groothandel in metalen en metaalertsen

7.2.1. Groothandel in metalen en metaalertsen

7.3. Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair

7.3.1. Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment

7.3.2. Groothandel in hout

7.3.3. Groothandel in behang, verf en woningtextiel

7.3.4. Groothandel in vlakglas

7.3.5. Groothandel in vloer- en wandtegels

7.3.6. Groothandel in sanitair

7.3.7. Groothandel in overige bouwmaterialen

7.4. Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming

7.4.1. Groothandel in ijzerwaren

7.4.2. Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming

7.5. Groothandel in chemische producten

7.5.1. Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik

7.5.2. Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten

7.6. Groothandel in andere intermediaire producten

7.6.1. Groothandel in diamant en andere edelstenen

7.6.2. Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g.

7.7. Groothandel in afval en schroot

7.7.1. Groothandel in autosloopmateriaal

7.7.2. Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen

7.7.3. Groothandel in afval en schroot, n.e.g.

8. Niet-gespecialiseerde groothandel

8.1. Niet-gespecialiseerde groothandel

8.1.1. Niet-gespecialiseerde groothandel