Devletler Nasıl Gelişir?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Devletler Nasıl Gelişir? by Mind Map: Devletler Nasıl Gelişir?

1. Coğrafi Keşifler ve Ticaret Yolları

1.1. Deniz Yolları

1.1.1. Hint Deniz Yolu

1.1.1.1. Vasko dö Gama tarafından keşif edildi.

1.1.2. Ümit Burnu

1.1.2.1. Bartelmi Diyaz tarafından keşif edildi.

1.1.3. Amerika

1.1.3.1. Kristof Kolomb tarafından bulundu/Amerigo Vaspucci tarafından yeni bir kıta olduğu keşif edildi.

1.2. Kara Yolları

1.2.1. Kral yolu

1.2.1.1. Lidyalılar tarafından yapıldı.

1.2.1.2. En eski ticaret yoludur.

1.2.1.3. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki ticaret ve kültür ilişkilerini arttırmıştır.

1.2.2. İpek Yolu

1.2.2.1. Çinliler tarafından yapılmıştır.

1.2.2.2. Bu yol ile diğer ülkelere ipek,kağıt,değerli taş ve baharat taşınmıştır.

1.2.3. Baharat Yolu

1.2.3.1. Hintliler tarafından yapılmıştır.

1.2.3.2. Bu yol ile diğer ülkelere baharat,mercan,elmas,fildişi taşınmıştır.

2. Sanayi İnkılabı

2.1. Sanayi İnkılabının Gelişmesi

2.1.1. Avrupa'da Rönesans sayesinde kilise baskısı azaldı ve çalışmalar hız kazandı. 18.yüzyıldan itibaren makineler kullanılmaya başladı.İlk önce İngiltere ipek sektöründe ortaya çıkan makineler daha sonra diğer alanlarda kullanılmaya başlandı.

2.2. Sanayi İnkılabının Nedeni

2.2.1. Bilim ve teknik alanındaki gelişmelerin üretime uygulanması

2.2.2. Coğrafi Keşifler sonrasında ortaya çıkan sömürgecilik nedeniyle sermaye ve ham madde birikiminin oluşması

3. İstanbul ve Çanakkale Boğazları

3.1. Boğazların Özellikleri

3.1.1. 1-İstanbul ve Çanakkale Boğazları siyaset,askeri ve ekonomik yönden önemlidir.

3.1.2. 2- Marmara Bölgesine yada arkasındaki diğer ülkelere ticaret yapmak isteyen gemiler mutlaka boğazdan geçmeleri gerekir.