Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Комунікація by Mind Map: Комунікація
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Комунікація

Горизонтальна

Вертикальна

Висхідні

Низсхідні

Формальна

Неформальна

Перешкоди на шляху ефективних комунікацій:

Фільтрація

Вибіркове сприйняття

Семантичні бар'єри

Поганий фідбек

Інформаційне перевантаження

Процес обміну інформацією між двома або більше людей, що забезпечує їх взаєморозуміння

Складові комунікаціїї

Відправник

Повідомлення

Канал

Одержувач

Фідбек

Вербальна (30% інформації)

Невербальна (70% інформації)

Рухи

Інтонації

Дистанція

Погляд