Педагогіка вищої школи (для магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи")

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогіка вищої школи (для магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи") by Mind Map: Педагогіка вищої школи (для магістрантів спеціальності  "Педагогіка вищої школи")

1. Загальна інформація про курс

2. Модуль І "Основи педагогіки вищої школи"

2.1. Лекція 1. Педагогіка вищої школи як наука і навчальна дисципліна

2.2. Лекція 2. Методологія досліджень у галузі педагогіки вищої школи

2.3. Семінарське заняття 1. Основні засади педагогіки вищої школи

2.4. Семінарське заняття 2. Методологічні аспекти досліджень проблем педагогіки вищої школи

3. Модуль ІІ "Дидактика"

3.1. Лекція 1. Сутність процесу навчання у вищій школі

3.2. Лекція 2. Зміст освіти у вищій школі. Методи і засоби навчання у ВНЗ

3.3. Лекція 3. Система діагностики знань, умінь та компетентностей студентів у ВНЗ

3.4. Семінарське заняття 1. Дидактика як галузь педагогіки вищої школи

3.5. Семінарське заняття 2. Зміст освіти. Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої школи. Сутність і структура процесу навчання у ВНЗ

3.6. Семінарське заняття 3. Форми організації навчання у вищій школі

3.7. Семінарське заняття 4. Система діагностики знань, вмінь і компетентностей студентів у вищому навчальному закладі. Значення та функції оцінювання навчальних досягнень студентів. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

4. Модуль ІІІ "Професійна компетентність викладача ВНЗ"

4.1. Лекція 1. Сутність компетентнісного підходу до вищої освіти.

4.2. Лекція 2.Професійна компетентність викладача ВНЗ

4.3. Лекція 3. Технології формування професійної компетентності викладача ВНЗ

4.4. Лекція 4. Сутність професійно зорієнтованого середовища ВНЗ як сфери формування професійної компетентності майбутнього викладача ВНЗ

4.5. Семінарське заняття 1. Проблема типології компетенцій та компетентностей у європейському вимірі

4.6. Семінарське заняття 2. Професійна компетентність викладача ВНЗ у світлі сучасних освітніх парадигм й наукових підходів

4.7. Семінарське заняття 3. Аналіз технологій формування професійної компетентності викладача ВНЗ

4.8. Семінарське заняття 4. Професійно-освітнє середовище ВНЗ як система умов формування професійної компетентності майбутнього викладача ВНЗ

5. Модуль V "Партнерська взаємодія в освітньому середовищі вищої школи"

5.1. Лекція 1. Організаційно-педагогічні засади партнерської взаємодії у вищій школі

5.2. Лекція 2. Організаційно-педагогічна робота куратора академічної групи

5.3. Лекція 3. Колектив та його вплив на формування особистості студента

5.4. Лекція 4. Студентське самоврядування як механізм партнерської взаємодії у вищій школі

5.5. Семінарське заняття 1. Організаційно-педагогічні засади партнерської взаємодії у вищій школі

5.6. Семінарське заняття 2. Індивідуальна виховна робота зі студентами

5.7. Семінарське заняття 3. Групові форми виховної роботи у вищій школі

5.8. Семінарське заняття 4. Позагрупові та масові форми виховної роботи у вищій школі

6. Підсумковий контроль

7. Модуль ІV "Педагогічний менеджмент"

7.1. 1 лекція. Зміст та структура управління у вищій школі: досвід, проблеми, перспективи

7.2. 2 лекція. Інноваційний менеджмент в освітньому середовищі університету

7.3. Семінарське заняття №1. Управлінські компетенції та управлінська культура викладача вищої школи.

7.4. Семінарське заняття №2. Управлінські компетенції та управлінська культура викладача вищої школи.