Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ontwikkeling van een kind by Mind Map: ontwikkeling van een kind
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ontwikkeling van een kind

baby

0 t/m 2 jaar

tandjes krijgen

veel slapen

vast grijpen

dreumes

ontdekkingen willen ze opnieuw beleven

mensen na-apen

peuter

Een kind tussen de 1,5 en de 4 jaar noemt men een peuter. De taalverwerving neemt explosief toe en ook cognitieve vaardigheden ontwikkelen zich snel. De groeisnelheid van het kind neemt af van ongeveer 25 centimeter per jaar naar ongeveer 8 centimeter per jaar. Een peuter leert zijn wereld kennen en komt belemmeringen tegen, zoals dingen die niet mogen van zijn ouders. Ook leert de peuter dat hij een individu is en leert zichzelf los te zien van zijn ouders. Dit kan leiden tot driftbuien, ook wel aangeduid met de "peuterpuberteit".

basisschoolkind

onderbouw

bovenbouw

In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens de op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt. Maar in het alledaagse spraakgebruik in Nederland en Vlaanderen maakt men onderscheid tussen 'kinderen' en 'jongeren' of 'jeugdigen', ook wel 'pubers' genoemd. Vanaf zo'n 12-14 jaar spreekt men dan niet meer van kinderen

Puber

lichaam ontwikkeld zich tot volwassende

Het kind wordt zelfstandiger en verantwoordelijker

de communicatie met andere word socialer

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind#Schoolkind