ontwikkeling van een kind

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ontwikkeling van een kind by Mind Map: ontwikkeling van een kind

1. baby

1.1. 0 t/m 2 jaar

1.2. tandjes krijgen

1.3. veel slapen

1.4. vast grijpen

2. dreumes

2.1. ontdekkingen willen ze opnieuw beleven

2.1.1. Nieuw knooppunt

2.2. mensen na-apen

3. peuter

3.1. Een kind tussen de 1,5 en de 4 jaar noemt men een peuter. De taalverwerving neemt explosief toe en ook cognitieve vaardigheden ontwikkelen zich snel. De groeisnelheid van het kind neemt af van ongeveer 25 centimeter per jaar naar ongeveer 8 centimeter per jaar. Een peuter leert zijn wereld kennen en komt belemmeringen tegen, zoals dingen die niet mogen van zijn ouders. Ook leert de peuter dat hij een individu is en leert zichzelf los te zien van zijn ouders. Dit kan leiden tot driftbuien, ook wel aangeduid met de "peuterpuberteit".

4. basisschoolkind

4.1. onderbouw

4.1.1. Een kleuter is een kind van ca 3 tot 6 jaar. Naarmate het kind ouder wordt is er meer invloed van buitenaf nodig om nieuwe functies te ontwikkelen. Een kleuter gaat voor het eerst naar de basisschool (Nederland) (ca 4 jaar) of naar de kleuterschool (Vlaanderen) (vanaf 2 jaar en half) waar hij veel kan leren. Kleuters leren onder andere kleuren, tekenen en de beginselen van het lezen, schrijven, knutselen, klimmen, fietsen, veters strikken en met andere kinderen spelen. Een kleuter groeit gemiddeld 8 centimeter per jaar.

4.2. bovenbouw

4.3. In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens de op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt. Maar in het alledaagse spraakgebruik in Nederland en Vlaanderen maakt men onderscheid tussen 'kinderen' en 'jongeren' of 'jeugdigen', ook wel 'pubers' genoemd. Vanaf zo'n 12-14 jaar spreekt men dan niet meer van kinderen

5. Puber

5.1. lichaam ontwikkeld zich tot volwassende

5.2. Het kind wordt zelfstandiger en verantwoordelijker

5.3. de communicatie met andere word socialer

6. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind#Schoolkind