Koncepcja serwisu www...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Koncepcja serwisu www... by Mind Map: Koncepcja serwisu www...

1. Cele :

1.1. Cel strategiczny

1.2. Cele wymierne

1.3. Cele niewymierne

2. Grupa docelowa :

2.1. Dla kogo dedykuję serwis internetowy

3. Funkcje merytoryczne :

3.1. czynność, działanie

4. Technologia realizacji :

4.1. Wpisac wybranego CMSa i co zdecydowało o jego uzyciu opensourcecms.com

5. Harmonogram realizacji

5.1. Opracowanie koncepcji

5.2. Opracowanie architektury funkcjonalnej

5.3. Opracowanie struktury informacyjnej

5.4. Opracowanie prototypu

5.5. Zaliczenie projektu : 13.01.2011

6. +