Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Koncepcja serwisu www... by Mind Map: Koncepcja serwisu www...
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Koncepcja serwisu www...

Cele :

Cel strategiczny

Cele wymierne

Cele niewymierne

Grupa docelowa :

Dla kogo dedykuję serwis internetowy

Funkcje merytoryczne :

czynność, działanie

Technologia realizacji :

Wpisac wybranego CMSa i co zdecydowało o jego uzyciu opensourcecms.com

Harmonogram realizacji

Opracowanie koncepcji

Opracowanie architektury funkcjonalnej

Opracowanie struktury informacyjnej

Opracowanie prototypu

Zaliczenie projektu : 13.01.2011

+