Vurdering i Yrkesfag Hiim og Hippe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vurdering i Yrkesfag Hiim og Hippe by Mind Map: Vurdering i Yrkesfag Hiim og Hippe

1. Hvorfor

1.1. Pedagogisk hjelpemiddel

1.1.1. Tilbakemelding til eleven

1.1.1.1. Arbeid

1.1.1.2. Utvikling

1.1.2. Korrigere eleven

1.1.2.1. Seg selv

1.1.3. Elev diskutere sin

1.1.3.1. Svakheter

1.1.3.2. Styrke

1.1.3.3. Vokser på dette

1.2. Lærerens arbeid

1.2.1. Justering av undervisningsmetoder

1.2.1.1. Korrigeres

1.2.1.2. Forbedres

1.2.2. Informasjon ut til

1.2.2.1. Elev

1.2.2.2. Arbeidsplass

1.2.2.3. Foreldre

1.2.2.4. Hvor står eleven

1.2.2.4.1. I forhold til målene

1.2.2.4.2. I forhold til utdannelsen

1.2.2.4.3. I forhold til faget

1.3. Karakter blir brukt som

1.3.1. Seleksjonsmiddel

1.3.2. Hvem skal få gå videre til annet

1.3.2.1. Jobb

1.3.2.2. Utdannelse

1.4. Lærer må finne vurderingsformer

1.4.1. Som passer elev

1.4.2. Prosessorientert

1.4.3. Veiledende

1.4.4. Uformel

1.4.5. Ikke

1.4.5.1. Kontrollerende

1.4.5.2. Formell

2. Vurdere Yrkeskunnskap

2.1. Mål

2.1.1. Tilegne seg begynnende yrkeskunnskap

2.1.1.1. Yrkesfunksjoner

2.1.1.2. Yrkesoppgaver

2.2. Yrkesteori og praksis

2.2.1. Som en helhet

2.2.2. Hva gjøres?

2.2.3. Hva trengs å lære for å gjøre?

2.2.4. Undervisning og veiledning

2.2.4.1. Legge til rette for

2.2.4.1.1. Utøve

2.2.4.1.2. Observere

2.2.4.1.3. Analysere

2.2.4.1.4. Vurdere

2.2.4.2. Grunnlaget for vurdering

2.2.4.2.1. Utførelse

2.2.4.2.2. Beskrivelse

2.2.4.2.3. Begrunnelse

2.2.4.2.4. Av yrkesoppgaver

2.2.4.2.5. Heleheten i

2.2.4.2.6. Samsvar med yrkeskunnskapens særpreg

2.2.4.2.7. Eleven må kunne vise

2.2.4.2.8. Praktiskrettet eksamener

2.2.4.2.9. Jeg mener