tekststructuren

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
tekststructuren by Mind Map: tekststructuren

1. signaalwoodren

1.1. structuur gedachtengang tekst duidelijk

2. beschrijvende structuur

2.1. objectief

2.2. geen

3. chronologische structuur

3.1. volgorde in tijd, eerst vooraan, laatst achteraan

3.2. eerst, vervolgens, uiteindelijk, vroeger, nu, later, daarna, dan, ten slotte, na vijf minuten, in 1834, ...

4. oorzaak-gevolgstructuut

4.1. meerdere oorzaken 1 gevolg 1 oorzaak meerdere gevolgen

4.2. daarom, daardoor, omdat, want, met als resultaat, dus, zodat, als gevolg hiervan, ...

5. vergelijkende structuur

5.1. maar, daarentegen, hoewel, in tegenstelling tot, zoals, gelijkaardig ,...

6. opsommende structuut

6.1. ten eerste, ook, dan, daarnaast, en, of, verder, tennslotte, ...