Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Šest klobukov razmišljanja by Mind Map: Šest klobukov razmišljanja
4.0 stars - 4 reviews range from 0 to 5

Šest klobukov razmišljanja

Bel klobuk

To razmišljanje nakazuje nevtralnost!

Dejstva

Osredotočenost, Grafi, Podatki, Tabele

Pridobitev, Informacij, Znanje, Potrebe, Preteklost, Trendi

Moder klobuk

Modri klobuk je nazorovanje. Z njim organiziramo razmišljanje...

Dnevni red

Pregled

Povzetek

Odločitve

Vodenje

Globalnost

Razmišljanje, Proces

Zelen klobuk

Pri zelenem klubuku pojem ocenjevanja zamenja pojem ukrepanja. Iskanje alternativ je osnovni vidik razmišljanja...

Kreativnost

Ideje, Nove

Alternative

Možnosti

Karkoli

Rast

Inovativnost

Lateralno razmišljanje

Črn klobuk

Razmišljanje s črnim klobukom lahko uporabimo kot del ocene, ali naj nadaljujemo, kje se moramo izboljšati, kaj je lahko narobe...

Kritika

Pesimistično

Presojanje

Vidiki

Analitičnost

Tveganja

Rumen klobuk

Razmišljanje z rumenim klobukom je lahko špekulativno in oportunistično, dovoljuje vizije in sanje.

Logičnost

Pozitivno

Svetlost

Optimizem

Vidiki, Koristi, Vrednost

Rdeč klobuk

Rečemo si:"Tako čutim v tej zadevi!"

Emocije

Ljubimo

Sovražimo

Všečno

Ni nam všeč

Namigi

Občutki

Drznost

Intuicija in slutnje