Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Šest klobukov razmišljanja by Mind Map: Šest klobukov razmišljanja
4.0 stars - 4 reviews range from 0 to 5

Šest klobukov razmišljanja

Bel klobuk

To razmišljanje nakazuje nevtralnost!

Dejstva

Moder klobuk

Modri klobuk je nazorovanje. Z njim organiziramo razmišljanje...

Dnevni red

Odločitve

Vodenje

Zelen klobuk

Pri zelenem klubuku pojem ocenjevanja zamenja pojem ukrepanja. Iskanje alternativ je osnovni vidik razmišljanja...

Kreativnost

Rast

Inovativnost

Lateralno razmišljanje

Črn klobuk

Razmišljanje s črnim klobukom lahko uporabimo kot del ocene, ali naj nadaljujemo, kje se moramo izboljšati, kaj je lahko narobe...

Kritika

Pesimistično

Presojanje

Vidiki

Rumen klobuk

Razmišljanje z rumenim klobukom je lahko špekulativno in oportunistično, dovoljuje vizije in sanje.

Logičnost

Pozitivno

Rdeč klobuk

Rečemo si:"Tako čutim v tej zadevi!"

Emocije

Namigi

Občutki

Intuicija in slutnje