Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Belysning - God og tilpasset belysing.

2. Holdning holdningen har mye å si på hvordan du belaster kroppen. Når man sitter skal man for eksempel sitte med føttene ned i bakken, og sitte rak i ryggen. Det er også viktig å ha en stol du kan stille inn til deg. På den måten tar vi vare på kroppen på best mulig måte.

3. Variert arbeidsstilling God ergonomi krever at du har varierte arbeidsoppgaver for å ta vare på kroppen så godt som mulig. Det vil gi mindre slitasje på muskler og ledd.

4. varierte arbeidsoppgaver Det er viktig for kroppen at du har varierte arbeidsoppgaver.

5. pauser Pauser er viktige innen en god ergonomi.

6. Læren om hvordan man best mulig kan tilpasse arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene til mennesket. Dårlige ergonomiske forhold er en av de hyppigste årsakene til sykdom og fravær.

7. ergonomi

8. - Ta kroppens signaler på alvor. - Si i fra til arbeidsgiver og be om tilrettelegging ved behov. - Vær særlig forsiktig med tunge løft, ensformig arbeid og tidspress.

9. ergonomi