Дослідницькі та пошукові технології. Дискусійні технології. Технології дидактичних ігор. Технолог...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дослідницькі та пошукові технології. Дискусійні технології. Технології дидактичних ігор. Технології розвитку критичного мислення. by Mind Map: Дослідницькі та пошукові технології. Дискусійні технології. Технології дидактичних ігор. Технології розвитку критичного мислення.

1. Статті

1.1. Learning with Technology: Using Discussion Forums to Augment a Traditional-Style Class.

1.2. Learning from games: Does collaboration help?

1.3. Роль дидактичної гри у навчальному процесі

1.4. Дискусійні технології навчання

1.5. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики

2. Відео

2.1. Вебінар: Технологія розвитку критичного мислення в початковій школі

2.2. Вебінар: Технологія розвитку критичного мислення

3. Основні поняття

3.1. Дидактична гра

3.1.1. гра, спрямована на формування у дитини потреби в знаннях, активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом, удосконалення пізнавальних умінь і навичок.

3.2. Активні методи навчання

3.2.1. це методи, які спонукають учнів до активної розумової і практичної діяльності у процесі оволодіння навчальним матеріалом.

3.3. Дискусія

3.3.1. дієвий метод обговорення питання, що вивчається. Вона передбачає колективне обговорення якоїсь спірної проблеми, під час якого пізнається істина.

3.4. Критичне мислення

3.4.1. це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

3.5. Дослідження

3.5.1. процес вироблення нових знань, один із видів пізнавальної діяльності.

3.6. Дослідницький метод

3.6.1. шлях дослідження, теорії, навчання.