Senmiddelalderen i Norge 1349-1536

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Senmiddelalderen i Norge 1349-1536 by Mind Map: Senmiddelalderen i Norge 1349-1536

1. Norge mister sin selvstendighet

1.1. 1319 Kong Håkon 5 dør

1.1.1. Norges kongerekke

1.2. Norge og Sverige får felles konge

1.3. Håkon 6

1.4. Dronning Margrete

1.4.1. Gifter seg

1.4.2. Dronning i Norge

1.4.3. Sønnen Olav

1.4.4. Eirik av Plommeren

1.4.5. Får makten i Danmark

2. Krisetid i Norge Svartedauden

2.1. Det kom et skip til Bjørgvin

2.2. Redsel og folketro

2.3. Vanskeligetider

2.4. Svartedauden

2.5. Store norske leksikon

3. Livet i byen

3.1. Bjørgvin

3.1.1. Hanseatene

3.2. Oslo

3.2.1. Oslo i middelalderen

3.3. Nidaros

4. Livet på gården

4.1. Dyr

4.2. Klær

4.3. Hus Bygninger

4.4. Gamle naboer nettressurs

4.5. Mat

4.6. Klær, redskap, smykker mm

5. Reformasjonen kommer til Norge

5.1. Tro

6. Dronning Margrete

6.1. Oppvekst

6.2. En sterk og klok kvinne

6.3. Kong bukseløs

6.4. En dyktig politiker

6.5. Får makten i Sverige

7. Kalmarunionen

8. Lokus123

8.1. Oppdrag

8.2. Quis

9. Nettressurser

9.1. Gamle naboer -Middelalder

9.2. NRK gullring