Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Senmiddelalderen i Norge 1349-1536 by Mind Map: Senmiddelalderen i Norge 1349-1536
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Senmiddelalderen i Norge 1349-1536

Norge mister sin selvstendighet

1319 Kong Håkon 5 dør

Norge og Sverige får felles konge

Håkon 6

Dronning Margrete

Krisetid i Norge Svartedauden

Det kom et skip til Bjørgvin

Redsel og folketro

Vanskeligetider

Svartedauden

Store norske leksikon

Livet i byen

Bjørgvin

Bjørgvin betyr: Den grønne engen mellom fjellene. Bjørgvin heter i dag for Bergen. Bergen har i hele sin historie vært en ledende internasjonal handels-og sjøfartsby, og var rikets hovedstad i Norgesveldets storhetstidtil 1314. Bergen var Nordens største by til 1600-tallet og Norges største by til innpå 1830-tallet, og har siden vært Norges nest største by. Bergen er en by og en kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, es vestkyst, omgitt av De syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad hovedstad.

Oslo

Oslo I middelalderen ble navnet skrevet blant annet Anslo, Ásló og Ósló. Siste leddet blir av de fleste tolket som det norrøne lo i betydningen slette, engslette eller elveslette. Første leddet har etter alt å dømme sammenheng med detnorrøne áss i betydningen høydedrag, eller i betydningen gud. De mest sannsynlige tolkningene er dermed «åssletta» (sletta under åsen) eller «gudesletta» (gudenes slette). Gamle Oslo Oslo ble ifølge Snorres kongesaga grunnlagt rundt år 1048 av kong Harald Haråde. Nyere arkeologiske utgravninger har påvist at Oslo hadde en tidlig bystruktur allerede rundt år 1000. Dette førte til at det ble feiret 1000-årsjubileum for hovedstaden i år 2000. I 1070 ble Oslo bispesete. Byens domkirke Sankt Hallvarkatedralen, ble reist på høyden ved Oslo torg på begynnelsen av 1100-tallet. Oslo skole, også kjent som Oslo katedralskole, ble grunnlagt i 1153. I løpet av høymiddelalderen ble innbyggertallet fordoblet, anslagsvis til 3 500. I tiårene rundt år 1300 var middelalderbyen Oslo på sitt største. Håkon Magnussons, (senere Håkon V Magnusson) hertug over Øst-Norge mot slutten av 1200-tallet, satte i gang en rekke byggeaktiviteter, blant annet ble Mariakirken utvidet og Akershus slott og festning påbegynt. Da Håkon skulle overta kongekronen i 1299 etter broren Eirik II død, valgte han Oslo som kroningsby. I 1314 gjorde han Oslo til Norges hovedstad i og med at prosten i Mariakirken ble utnevnt til rikets kansler for evig tid  

Nidaros

Nidaros   Trondheim Beliggende ved munningen av elven Nid (Nidelva) var stedet først kjent under navnet Nidaros, som betyr byen ved oset av Nid. Trondheim ble ifølge historien grunnlagt av Olav Tryggvason i år 997, men mye tyder på at det på det tidspunktet et betydelig tettsted allerede var etablert. Byen var Norges hovedstad fra 1030 til 1217. I 1070 startet byggingen av Nidarosdomen, over OLav den helliges grav. Kirka stod ferdig for første gang ca. 1320. Trondheim ble sete for den norske erkebiskopen da Norge ble en egen kirkeprovins i 1152. Reformasjonen ble fullført da den siste katolske erkebiskop OLav Engelbrektson måtte flykte fra landet i 1537.  

Livet på gården

Dyr

Klær

Hus Bygninger

Gamle naboer nettressurs

Mat

Klær, redskap, smykker mm

Reformasjonen kommer til Norge

Tro

Dronning Margrete

Oppvekst

En sterk og klok kvinne

Kong bukseløs

En dyktig politiker

Får makten i Sverige

Kalmarunionen

Lokus123

Oppdrag

Quis

Nettressurser

Gamle naboer -Middelalder

NRK gullring