Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Multiplikasjon by Mind Map: Multiplikasjon
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Multiplikasjon

Her vil jeg samle noen lenker til nettsider som er fine å bruke når man skal lære seg multiplikasjon. Vi skal også se litt på innføring av algoritmen. Disse nettsidene skal være et supplement til den tradisjonelle undervisninga. viktig med begge deler. Den første lenken viser en grei måte å forklare hva mutiplikasjon egentlig er: Å forstå hva det vil si å multiplisere er ikke alltid så lett. Men f.eks. ved hjelp av kvadrater, kan regneoperasjonene gjøres lettere anskuelige! Vi kommer her med noen forslag til visualisering av multiplikasjonsstykker ved hjelp av kvadrater. (Det er et poeng å la elevene i størst mulig grad selv oppdage fordelen ved å bruke multiplikasjon fremfor addisjon.)

Øving

Noen elever vil raskt forstå og kunne ta denne kunnskapen i bruk, mens andre vil trenge å øve mye for at dette skal bli automatisert. Ofte viser det seg at for de som strever så blir det også kjedelig og da blir det enda vanskeligere å lære. Bruk av pedagogisk program på nett vil ofte gi den ekstra lille motivasjonen som trengs. På gruble.net finnes det mange oppgaver der en straks får tilbakemelding på svaret. lokus123.no har også mye oppgaver der en også kan velge nivå ut ifra lærebøkene, trinn 5, 6 og 7 osv.

lokus123.no

gruble.net

Konkurranse

Når elevene har kommet greit i gang med øving og begynner å få taket på det er det fortsatt viktig å jobbe slik at gangetabellen blir helt automatisert. Det er for mange hardt arbeid. Noen blir veldig motivert av å konkurrere mot andre, eller mot seg selv. På gruble.net finnes det tester med tidspress, da kan man se forbedring i antall riktige og brukt tid. Har med hell fått elever til å skrive ut skjermdumper som bevis på framgang. For dem som ikke blir motivert av konkurranse er kanskje sidene til lokus123.no bedre der de blir belønnet med filmsnutter og morsomme bilder. I tallknuseren vil de etterhvert stige i hvilket nivå de mestrer.

gruble.net

lokus123.no

Innføring

Når man skal innføre multiplikasjon liker jeg å ta utganspunkt i skoletorgets sin forklaring med multiplikasjon med kvadrater. Det er lett å tegne både på tavla og for ungene selv å prøve seg fram med. Da vil de selv erfare at jo større det blir jo enklere blir det å multiplisere istedenfor å addere.

Test om målet er nådd?

Målet for hver enkelt elev både kan og bør være satt ut fra deres forutsetninger. Fint om de også er med på å sette seg et mål i løpet av den tiden de holder på å øve. Så kommer den dagen da de selv skal finne ut om de får til det de satte seg som mål. På gruble.net kan det være å klare et av multiplikasjonssertifikat innenfor en bestemt tid. På lokus123.no kan det jo være å komme på det høyeste nivået på tallknusern.   Når vi har brukt dette sammen med læreboka vi bruker har jeg stor tro på at de fleste elevene skal mestre multiplikasjon godt ut fra sine forutsetninger.

gruble.net

lokus123.no

Innføring av algoritmen.

Innføring av algoritmen kan være vanskelig for mange elever. Hvor skal talla skrives og hvorfor. mpluss.no er ei side der du kan lage masse øvingsoppgaver selv og skrive dem ut. Helt fra grunnleggende oppgaver med visualisering med kvadrater til mer avanserte oppgaver. Det fine er at man kan ha hjelperuter slik at det blir tydelig for hvor elevene skal skrive talla.