Lapsen kipu ja kivun lievitys

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lapsen kipu ja kivun lievitys by Mind Map: Lapsen kipu ja kivun lievitys

1. Kipu voi ilmentyä lapsella itkuna, kasvojen ilmeinä sekä käyttäytymis muutoksina, lapsi voi aristaa kosketusta ja olla ärtyisä

2. On erilaisia kivun arviointimittareita --> esim. kasvohahmojen avulla lapsi voi ilmaista kipuaan ja tuntemuksiaan.

3. Kipulääke tehoaa parhaiten kun se otetaan mahollisimman varhain ja annetaan oikea annos

4. Joskus lapsi ei suostu ottamaan lääkettä --> mieluisan juoman antaminen heti lääkkeen oton jälkeen voi auttaa tilannetta, lapselle kannattaa myös kertoa miksi lääkettä otetaan

5. Lapsen kokema pelko tai ahdistuneisuus, hänen saamansa lääkkeet tai mahdollinen perussairaus saattavat huonontaa lapsen kykyä ilmaista kipuaan

5.1. Sanalliset itsearviointi menetelmät--> kannattaa käyttää niitä sanoja kivulle joita lapsen vanhemmat ovat käyttäneet, jos kipu sana tuntematon lapselle niin sitä on hyödytöntä käyttää, kipujana eli VAS- mittari

5.2. ELimistön kipureaktioihin perustuvat mittausmenetelmät

5.3. Kipu käyttäytyminen -->arvioidaan itkua, kasvon liikkeitä, puheen tuottoa, vartalon liikkeitä, jalkojen liikkeitä sekä miten lapsi koskettelee haavaansa --> epäluotettavampi mittari kuin sanallinen kivun arviointi

6. Tilanteita joissa lapsi voi tarvita kipulääkettä: tapaturmien jälkitilat, palovammat, leikkauksen jälkeinen kipu sekä erilaisiin tulehdussairauksiin liittyvät kivut

7. Vanhempien rooli kivun lievityksessä:eivät usein tiedä miten toimia lapsen parhaaksi. Vanhempien hämmennys kiputilanteesta lisää myös lapsen ahdistusta. Kaipaavat apua siihen, miten voivat lievittää lapsen kipua hoitohenkilökunnalta

8. Kipua arvioidaan tarkkailemalla lapsen käyttäytymistä

8.1. Lapsi voi olla hiljainen ja ärtynyt

9. MITÄ KIPULÄÄKKEITÄ LAPSELLE VOI ANTAA?

9.1. Parasetamol --> yleensä hyvin siedetty kipulääke, tehoaa hyvin suun kautta otettuna, soveltuu kaikenikäisille lapsille, imeväiselle annetaan peräpuikkona

9.2. Tulehduskipulääke--> yli 3 kk ikäiselle lapselle, ensisijaisesti suun kautta annosteltava, voidaan käyttää parasetamolin kanssa yhtäaikaa

9.3. Opioidia--> voimakkaan kivun hoitoon ed. mainittujen lisäksi kaikenikäisillä lapsilla, yl. heti leikkauksen jälkeen laskimoon kerta-annoksena tai jatkuvana infuusiona, Ison leikkauksen jälkeen voidaan annostella PCA kipupumpulla.Opioideja voidaan antaa myös suun kautta.

9.4. Puudutukset -->esim. emla, kanyylin laittoa varten, leikkaushaavojen puudutus

10. Lapsi voi pelätä kipua, etenkin pieni lapsi ei ymmärrä syy-yhteyttä kivun aiheuttajaan, kipu voi tuntua rangaistukselta --> lapsi oppii pian pelkäämään kivuliaita tilanteita ja huonosti hoidettu kipu voi voimistaa myöhempiä kipukokemuksia ja tehdä kivusta pitempi kestoisempaa

11. 3-5 v osaa arvioida kipuaan suullisesti.

12. Kipu kokemukseen vaikuttavat mm. ikä, sukupuoli, diagnoosi, aikaisemmat kokemukset, tempperamentti ja perimä

13. Lääkkeellisen lievittämisen ohella lapselle tulisi suoda mahdollisuus hallita tuntemuksiaan.

13.1. Leikki:Luon­nol­li­sin ta­pa lap­sel­le hah­mot­taa ja kä­si­tel­lä uu­sia asioi­ta on leik­ki, jo­ta edel­leen­kin käy­te­tään liian vä­hän sai­raa­la­maail­mas­sa ki­vun­hoi­don yh­tey­des­sä.

13.2. Lap­sen ki­vu­liai­siin hoi­toi­hin voi kut­sua mu­kaan fy­sio­te­ra­peu­tin. Fy­sio­te­ra­pian ja lei­kin kei­noin las­ta voi­daan ren­tout­taa fyy­si­ses­ti, myös hengitysharjoituksista on monesti hyötyä.

13.2.1. Fyysinen rentoutuminen heijastuu myös mieleen ja vähentää lapsen kipua sekä pelkoa.