Змістовий модуль ІІІ. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВНЗ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Змістовий модуль ІІІ. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВНЗ by Mind Map: Змістовий модуль ІІІ.  ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВНЗ

1. Лекція 6. Сутність компетентнісного підходу до вищої освіти.

1.1. Семінарське заняття 7. Проблема типології компетенцій та компетентностей у європейському вимірі

2. Лекція 7. Професійна компетентність викладача ВНЗ

2.1. Семінарське заняття 8. Професійна компетентність викладача ВНЗ у світлі сучасних освітніх парадигм й наукових підходів

3. Лекція 8. Технології формування професійної компетентності викладача ВНЗ

3.1. Семінарське заняття 9. Аналіз технологій формування професійної компетентності викладача ВНЗ

4. Лекція 9. Сутність професійно зорієнтованого середовища ВНЗ як сфери формування професійної компетентності майбутнього викладача ВНЗ

4.1. Семінарське заняття 10. Професійно-освітнє середовище ВНЗ як система умов формування професійної компетентності майбутнього викладача ВНЗ

5. Завдання для самостійної роботи

6. Модульний контроль ІІІ