Змістовий модуль ІV. ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Змістовий модуль ІV. ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ by Mind Map: Змістовий модуль ІV.  ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Лекція 10. Зміст та структура управління у вищій школі: досвід, проблеми, перспективи

1.1. Семінарське заняття №11. Управлінські компетенції та управлінська культура викладача вищої школи.

2. Лекція 11. Інноваційний менеджмент в освітньому середовищі університету

2.1. Семінарське заняття №12. Управлінські компетенції та управлінська культура викладача вищої школи.

3. Завдання для самостійної роботи

4. Модульний контроль ІV