БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ by Mind Map: БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ

1. Ұйымның қызметі мен оның мүліктік жағдайы туралы ақпарат қалыптастыру

2. ТҮРЛЕРІ

2.1. Қаржылық

2.2. Басқару

2.3. Салық

3. МІНДЕТТЕРІ

3.1. Субъектінің шаруашылық қызметіне бақылау жасау

3.2. Ұйымның шаруашылық қызметінің кері нәтижелерін алдын алу

4. ФУНКЦИЯЛАРЫ

4.1. Ақпараттық

4.2. Бақылау

4.3. Мүліктің сақталуын қамтамасыз ету

4.4. Кері қайту

5. Нормативтік-құқықтық реттелуі

5.1. Заңнамалық актілер 1деңгей

5.1.1. Жалпы стандарттар

5.1.2. Типтік шоттар жоспары

5.1.2.1. Нұсқаулар,ережелер,ұсыныстар 3деңгей

5.1.2.1.1. Есеп саясаты,шоттардың жұмыс жоспары 4 деңгей

5.1.3. Нормативтік актілер

6. ШАРУАШЫЛЫҚ ЕСЕП

6.1. Жедел есеп

6.2. Бухгалтерлік есеп

6.3. Статистикалық есеп

6.4. ӨЛШЕМ ТҮРЛЕРІ

6.4.1. Заттай

6.4.2. Еңбек

6.4.3. Ақшалай

7. Қаржылық ақпаратты пайдаланушылар

7.1. ішкі

7.2. сыртқы

7.2.1. субъект қызметіне тікелей қаржылық мүддесі бар

7.2.1.1. қазіргі және болуға ықтимал инвесторлар

7.2.1.2. қазіргі және болуға ықтимал кредиторлар

7.2.2. субъект қызметіне жанама қаржылық мүддесі бар

7.2.2.1. салық органдары

7.2.2.2. реттеуші органдар

7.2.2.3. статистикалық органдар

7.2.2.4. аудиторлар,кеңесшілер,тұтынушы топтары