Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vitaminer by Mind Map: Vitaminer

1. Vannløselige vitaminer

1.1. Hva er vannløselige vitaminer?

1.1.1. B vitaminer

1.1.1.1. Ulike B vitaminer

1.1.1.1.1. B1 - Tiamin

1.1.1.1.2. B2 - Riboflavin

1.1.1.1.3. B9 - Folat

1.1.1.1.4. B12 - Kobalamin

1.1.2. C vitamin

2. Fettløselige vitaminer

2.1. Hva er fettløselige vitaminer?

2.1.1. A vitamin

2.1.1.1. A vitaminet kalles Retinol og finnes kun i mat fra dyreriket. Men man kan også få A vitamin fra planter, her finnes nemlig stoffene Karotenoider som et et slagt forstadie til A vitamin (provitamin). Når mennesker og dyr spiser plantene kan vi omdanne Karotenoidene til A vitamin.

2.1.1.1.1. New node

2.1.2. D vitamin

2.1.3. E vitamin

2.1.4. K vitamin

3. Hvorfor er det viktig å få i seg nok vitaminer?

3.1. Fordi kroppen ikke kan lage dem selv

3.2. De inngår i nesten alle reaksjonene i kroppen

3.3. Viktige for kroppens antrioksidantforsvar

3.4. Nødvendig for vekst

3.5. Nødvendig for celledeling

3.6. Nødvendige for reproduksjon og produksjon av røde blodlegemer

3.7. Nødvendige for å utnytte næringstoffene : protein, karbohydrater og fett i cellene

3.8. Noen vitaminer hjelper kroppen å ta opp andre næringsstoffer (jern blandt annet)

4. Oppsummering: Hvilken funksjoner har de ulike vitaminene i kroppen? Hvilken mat er gode vitaminkilder? Hvordan dekke vitaminbehovet vårt?

5. Vitamin quiz

6. Kompetansemål

7. Lag egne spørsmål