Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Brukermedvirkning by Mind Map: Brukermedvirkning

1. Hva er brukermedvirkning?

2. Retten til brukermedvirkning

3. Kunnskap om barn og unge

4. Utviklingshemmede og brukermedvirkning

5. Tanken bak brukermedvirkning

6. Jeg har noe å si!