Brukermedvirkning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Brukermedvirkning by Mind Map: Brukermedvirkning

1. Andre ord for brukermedvirkning

2. Bevisstgjøre

3. Prosess

4. Hva betyr brukermedvirkning?

5. Barns medvirkning

6. Barnehager og skoler

6.1. Barn som opplever at det å gå i barnehage bare er passe greit, eller som ikke trives, trenger at de voksne møter dem og deres behov.

6.2. For å se at barna trives må man observere barna og tolke kroppsspråket deres.

6.3. For å se at barna trives kan man se etter ulike tegn.

7. Barn i alderen 1-3 år

8. Barn i alderen 3-6 år

9. Barneskolealder

10. Ungdomsskolealder

11. Utviklingshemmede

12. Brukermedvirkning må tilpasses

12.1. Ta egne valg

13. Etikk

14. Foreldrenes rettigheter

15. Lovverket

16. Brukermedvirkning må brukes riktig