מיומנויות המאה 21

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
מיומנויות המאה 21 by Mind Map: מיומנויות המאה 21

1. We hope you'll have fun with MindMeister ...

2. Ideas for my novel ...

3. אורייינות מדיה ומידע

3.1. ארגון מידע - היכולת לסדר את המידע לארגן אותו ולשיים אותו !

3.2. הערכת מקורות מידע- היכולת לבחון בעיק ביקורתית את מקורות המידע, להעריך אותם על פי קריטריונים ברורים

3.3. ניתוח נתונים - היכולת לקרוא נתונים כגון מפות , תרשימים גרפים ולהסיק מהם מסקנות

3.4. פיתוח תכניות מחקר היכולת ליצור מערך למידה לצורכי חקירה בכל תחום שיבחר

4. Get started!

4.1. Use toolbar to add ideas

4.2. Key shortcuts

4.2.1. INS to insert (Windows)

4.2.2. TAB to insert (Mac OS)

4.2.3. ENTER to add siblings

4.2.4. DEL to delete

4.2.5. All key shortcuts

4.3. Drag & Drop and double-click canvas f ewifiewjf j eif jweijf iwje fijwe ifjweijf iewjf iejwf

4.4. Find out more?

4.4.1. Online Help

4.4.2. Use Cases & Templates

4.4.2.1. Personal Todo List

4.4.2.2. Vacation Planning

4.4.2.3. Meeting Minutes

4.4.2.4. Project Plan

4.4.2.5. more...

4.4.3. Tools and Gadgets

4.4.3.1. Offline Mode

4.4.3.2. Geistesblitz Tools

4.4.3.3. Email & SMS Gateways

4.4.3.4. Compare Editions

5. My Geistesblitzes

5.1. Check out http://www.mindmeister.com/services/tools/geistesblitz_widgets

6. קבצי עזר

6.1. מדריכים